Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie satysfakcji klienta SPA

11.08.2020
Badanie satysfakcji klienta SPA
Klient

Na prośbę właściciela jednego z obiektów SPA & Wellness zrealizowaliśmy wielowymiarowe badanie satysfakcji klienta SPA. W projekcie posłużono się technikami jakościowymi (technika indywidualnych wywiadów pogłębionych), ilościowymi (wspomagane komputerowo wywiady osobiste) oraz metodą badań tajemniczego klienta.

Główny cel

Badanie satysfakcji klienta SPA było rozciągnięte w czasie, aby umożliwić wprowadzenie działań naprawczych oraz dokonanie analizy porównawczej w ocenie zadowolenia klientów. Zrealizowane badania miały na celu uzyskanie wiarygodnej oceny jakości obsługi i oczekiwań osób korzystających z basenu oraz strefy SPA & Wellness, pozyskanie szczegółowej wiedzy o elementach wymagających poprawy oraz zweryfikowanie, czy wprowadzone na przestrzeni czasu działania naprawcze okazały się skuteczne.

Realizacja i rezultaty

W pierwszym etapie badania satysfakcji klienta przeprowadzono indywidualne wywiady z osobami korzystającymi z usług branży SPA & Wellness oraz badanie techniką ilościową zrealizowane na terenie obiektu. Zastosowany dobór celowy. Przeprowadzone badanie jednoznacznie wskazało istotne problemy w sferze SPA & Wellness, pozwoliło zdiagnozować powody niezadowalającej popularności strefy SPA. Na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych możliwe było podjęcie koniecznych działań w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz ich późniejsza weryfikacja za pomocą badania metodą tajemniczego klienta.

W ramach obserwacji metodą tajemniczego przeprowadzono kilka audytów, których celem była weryfikacja, czy zauważone wcześniej negatywne elementy oceny zostały zniwelowane. Na podstawie przygotowanego scenariusza tajemniczy klienci mieli za zadanie ocenić jakość obsługi w strefie SPA & Wellness oraz inne elementy wpływające na komfort wypoczywających. Audytorzy w większości byli zadowoleni ze swoich wizyt, jednak podczas badania dostrzeżono także szereg problemów, których rozwiązanie warunkować będzie ewentualny wzrost popularności badanego miejsca.

Najważniejsze liczby
21
wartość wskaźnika NPS
30-39 lat
wynosi podstawy profil wiekowy klientów obiektu
64%
klientów ocenia obiekt jako tradycyjny
58%
klientów odwiedza obiekt regularnie – co najmniej raz w tygodniu
93%
klientów obiektu wie o funkcjonującej na jego terenie strefie SPA & Wellness
21%
ogółu klientów obiektu odwiedziło jego strefę SPA & Wellness
Korzyści z badania satysfakcji klientów

Nasi eksperci zaprojektują i przeprowadzą dokładne badania, pozyskają dane i opracują je w sposób, który umożliwi implementację działań naprawczych. Badanie satysfakcji klientów pozwala zyskać przewagę wśród konkurentów poprzez eliminację błędów i nieprawidłowości. Wysoka ocena świadczonych usług ma w czasach dużej konkurencji kluczowe znaczenie. Badanie satysfakcji klienta za pomocą metody tajemniczego klienta ułatwi także:

  • rozpoznanie aktualnych potrzeb i wymagań klientów
  • przekonanie klientów, że ich opinia ma znaczenie
  • określenie stopnia zadowolenia klientów z jakości świadczonych usług
  • zbadanie lojalności klientów
  • charakterystykę klientów, którzy polecą Twoje usługi
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Badania satysfakcji klienta realizujemy od 16 lat. Zaufaj umiejętnościom naszych ekspertów!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt