Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie rynku medycznego – ocena działania w czasie pandemii

09.06.2021

Klient

Dla przedsiębiorstwa z zakresu oferowania usług medycznych przeprowadzono badanie rynku medycznego w Polsce.

Główny cel

Badanie rynku medycznego miało na celu przedstawić nastroje Polaków związane z działaniem służby zdrowia w czasie pandemii. W celu identyfikacji nastrojów poproszono respondentów o wskazanie czy zgadzają się z podanymi twierdzeniami.

Realizacja i rezultaty

Badanie rynku medycznego zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków pod względem: płci, wieku i miejsca zamieszkania. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone z pomocą panelu konsumenckiego Badanie-Opinii.pl. 67% badanych nie zgodziło się z twierdzeniem, że polski system ochrony zdrowia jest dobrze przygotowany do obsługi pacjentów w czasie pandemii. Ze stwierdzeniem: „Podczas pandemii utrudniony został dostęp do lekarzy w sprawach niedotyczących koronawirusa” zgodziło się prawie 3/4 badanych. 69% respondentów uważa, że działanie systemu zdrowia podczas pandemii utrudnia powrót do zdrowia. Ze stwierdzeniem, że obecna sytuacja pandemiczna stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia przewlekle chorych pacjentów zgadza się co 7 Polak. Ponad połowa badanych nie zgadza się z twierdzeniem, że prawa pacjenta są przestrzegane tak jak przed okresem pandemii. Jedynie 45% badanych uważa, że szczepienia pozwolą na powrót do normalności. Co 6 badany zgodził się z twierdzeniem, że pacjenci w obawie przed koronawirusem nie korzystają z służby zdrowia mimo takiej potrzeby. Na specjalne życzenie klienta zapytano respondentów o to czy zachorowali oni na COVID. 13% badanych potwierdziło, że byli zarażeni koronawirusem z tych ankietowanych w domu leczyło się 95% badanych. Zadowolenie z opieki jaką otrzymali w czasie choroby zadeklarowało 84% badanych. Na pytanie o przechodzeniu choroby przez osoby z najbliższego otoczenia badanego, prawie połowa badanych odpowiedziała twierdząco. Prawie połowa Polaków stwierdziła, że podczas pandemii koronawirusa pogorszyła się stan leczenia w placówkach POZ oraz w placówka ambulatoryjnych. Ważnym aspektem dla naszego klienta było poznanie jak w internetowej rzeczywistości odnajdują się Polacy, 88% badanych nie posiada internetowego konta pacjenta.

Najważniejsze liczby


7/10

badanych zgadza się z twierdzeniem, że pandemia stanowi zagrożenie dla osób chorych przewlekle 3/4

badanych zgadza się z twierdzeniem, że pandemia utrudniła kontakt z lekarzami w sprawach niezwiązanych z koronawirusem 1/2

ankietowanych nie zgadza się z twierdzeniem, że prawa pacjenta są przestrzegane tak jak przed pandemią6/10

ankietowanych zgadza się z twierdzeniem, że pacjenci w obawie przed koronawirusem unikają kontaktu z lekarzem13%

badanych chorowało na koronawirusa 84%

chorych badanych było zadowolonych z opieki podczas choroby


Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zaufaj naszemu 17 letniemu doświadczeniu w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt