Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania rynku medycznego – statystyka w badaniach medycznych

Badania rynku medycznego
Obszary badań rynku medycznego

Nasze badania rynku obejmują szeroki obszar oddziaływania. Jednakże nasza firma podejmuje się zwłaszcza realizacji projektów badań ilościowych oraz jakościowych na rzecz kampanii marketingowych. Pomagamy naszym klientom poznać preferencje zakupowe konsumentów, potrzeby nabywania produktów medycznych przez pacjentów, a także korzystania z usług zdrowotnych oraz kosmetycznych. Otrzymana dzięki badaniu wiedza stanowi nieocenione wsparcie w planowaniu strategii komunikacyjnej i marketingowej, a także umożliwia na skuteczne pozycjonowanie marki.

Atutem realizacji badania rynku medycznego z naszą firmą jest dysponowanie przez nas rozbudowaną bazą lekarzy i pacjentów, co pozwala szybko zrekrutować uczestników badania. Wsparcie przez Centrum Badawczo – Rozwojowe BioStat® ułatwia również klientom określenie popytu przed wprowadzenie na rynek ich nowych usług i produktów. Dokonujemy pełnej analizy otoczenia konkurencyjnego, jak również monitorujemy i przewidujemy istotne trendy na rynku.

Kto może uczestniczyć w badaniach rynku medycznego

Badania marketingowe i analizy rynku medycznego są prowadzone z wieloma grupami interesariuszy.
Realizujemy badania rynku medycznego z:

Kto może uczestniczyć w badaniach rynku medycznego


 • lekarzami
 • przedstawicielami personelu medycznego
 • pracownikami recepcji
 • pacjentami
 • przedstawicielami medycznymi
 • osobami zarządzającymi placówkami medycznymi
 • liderami opinii
 • producentami sprzętu i wyrobów medycznych
Stosowane metody w badaniach rynku medycznego

Realizując badania rynku medycznego, wykorzystujemy wiele różnych technik i metod badawczych. Dobieramy je w ten sposób, aby móc uzyskać w jak największym stopniu obiektywne oraz wiarygodne wnioski. Zazwyczaj badania rozpoczynamy od pomiarów o charakterze jakościowym, co służy eksploracji problemu badawczego. W kolejnym kroku uzupełniamy je o reprezentatywne badania ilościowe (głównie przy użyciu internetowego badania sondażowego lub wywiadów telefonicznych CATI). Umożliwia to uwiarygodnienie wyników i uogólnienie wniosków na całą populację konsumentów.

Badania ankietowe
(CAWI, CATI, CAPI)
Badania tajemniczego klienta
Badania Opinii w panelu konsumenckim
Badania Fokusowe FGI
Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI)
Desk Research
Badania sensoryczne
Testy konsumenckie
Oferta badań rynku medycznego

Centrum Badawczo – Rozwojowe BioStat® oferuje realizację badań rynku medycznego, zarówno dla branży farmaceutycznej, jak i zdrowotnej. Dokonujemy analizy procesów w danym sektorze oraz prognozujemy trendy na rynku. Wykonujemy ponadto analizy konkurencji, a także badania popytu, dzięki czemu można określić zasadność wdrożenia nowego produktu na rynek.

Oferta badań rynku medycznego

Od ponad 16 lat wykonujemy dla naszych klientów:

 • Badania satysfakcji pacjentów
 • Badania opinii farmaceutów
 • Badania reklamy i kanałów jej dystrybucji
 • Badania potencjału wdrożenia nowego produktu na rynek
 • Branżowe analizy danych wtórnych
 • Testy produktów medycznych i ich prototypów
 • Badania konceptów opakowań
 • Segmentację pacjentów
 • Badania świadomości marki
 • Analizy konkurencji
 • Badania elastyczności cenowej
 • Badania tajemniczego klienta w placówkach medycznych
Korzyści przeprowadzenia badania rynku medycznego
 • Określenie struktury rynku medycznego
 • Określenie pozycji marki lub produktu na tle konkurencji
 • Identyfikacja kluczowych konkurentów na rynku
 • Identyfikacja szans i zagrożeń dla wdrażanego produktu na rynek
 • Określenie popytu na leki i produkty medyczne
 • Określenie profili kluczowych graczy na rynku
 • Uzyskanie danych o niezaspokojonych potrzebach konsumenckich
 • Uzyskanie danych o wielkości rynku i jego charakterystyce
 • Rozpoznanie perspektyw rozwoju rynku w kolejnych latach
 • Rozpoznanie trendów na rynku

Case study

Case study Konsultacje medyczne – dziecięca alergia na mleko
Dla producenta pokarmów dla niemowląt przeprowadzono konsultacje medyczne dotyczące...
Zobacz
Case study Badanie rynku medycznego – ocena działania w czasie pandemii
Dla przedsiębiorstwa z zakresu oferowania usług medycznych przeprowadzono...
Zobacz
Case study Badanie rynku medycznego – pacjenci w czasie pandemii
Dla fundacji zajmującej się wspieraniem pacjentów poprzez ułatwianie kontaktów branży ze...
Zobacz
Case study Badanie rynku psychiatrii
Dla międzynarodowego koncernu działającego na rynku opieki długoterminowej zrealizowaliśmy badanie rynku psychiatrycznego w Polsce...
Zobacz
Case study Badanie medyczne chorób przewlekłych
Firma Biostat w obszarze badań rynku medycznego realizuje projekty nie tylko dla dużych koncernów farmaceutycznych, ale również...
Zobacz
Case study Badanie rynku medycznego potrzeb kardiologicznych
Nasza firma odpowiedziała na potrzebę jednego z Urzędów Marszałkowskich, dotyczącą przeprowadzenia badania...
Zobacz

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt