Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie rynku leku na depresje

08.07.2020

Klient

Dla naszego klienta, międzynarodowego koncernu farmaceutycznego zrealizowaliśmy badaniu rynku leków na depresję. Dzięki wykorzystaniu badań typu market research można w fazie koncepcyjnej zweryfikować opłacalność wejścia na rynek oraz dostosować badany produkt pod potrzeby konsumenckie.

Główny cel

W postepowaniu badawczym przyświecały nam trzy nadrzędne cele. Celem pierwszym było zidentyfikowanie klinicznych przypadków zaburzeń psychicznych odnotowywanych w psychiatrii i – w konsekwencji – ustalenie potrzeb rynku wśród lekarzy psychiatrów. Za drugi cel uznaliśmy weryfikację wiedzy specjalistów biorących udział w badaniu dotyczącym atypowego leku przeciwpsychotycznego oraz jego zastosowania w leczeniu depresji (w tym ciężkich zaburzeń), a także schizofrenii, epizodów maniakalnych o dużym i umiarkowanym natężeniu w przebiegu zaburzenia afektywnego dwubiegunowego. Cel trzeci stanowiła analiza wyboru kuracji dokonywanego przez lekarzy wraz z identyfikacją wytyczanych przez nich głównych ścieżek terapeutycznych.

Realizacja i rezultaty

Zrealizowane przez nas badanie typu market research miało charakter dwuetapowy. W etapie pierwszym przybliżyliśmy przypadki pacjentów psychotycznych, wobec których wdrożono postępowanie terapeutyczne. Wyszczególniliśmy następujące kwestie:

  • Najważniejsze aspekty, jakim należy się przyjrzeć
  • Określenie najbardziej prawdopodobnej diagnozy
  • Wybór postępowania terapeutycznego
  • Powody, dla których podjęto leczenie inne, niż atypowym lekiem przeciwpsychotycznym

Badanie rynku wykazało, iż najwięcej lekarzy zaleca atypowy lek przeciwpsychotyczny przy zaburzeniach snu (80%) oraz objawach psychiatrycznych (75%). Blisko 2/3 psychiatrów stosuje lek w przypadku afektywnych zaburzeń nastroju oraz w łagodzeniu dolegliwości wynikających z pogorszenia się stanu emocjonalnego pacjenta. 3/4 specjalistów zasugerowało refundację medykamentu, zwłaszcza przy afektywnych zaburzeniach nastroju (71%) – jedynie co dziesiąty lekarz uznał ją za niekorzystną. Wielu psychiatrów wskazało na ważne ich zdaniem aspekty dotyczące leku, które należałoby dokładniej omówić z przedstawicielami medycznymi – jako przykład podano wpływ badanego farmaceutyku na pacjentów z zespołem metabolicznym (51,3%). Podkreślono rolę atypowego leku przeciwpsychotycznego przy zmniejszaniu ryzyka samobójstw (35,3%). Realizacja badania rynku leku na depresję umożliwiło klientowi na dostosowanie procesu wdrożenia leku na rynek pod potrzeby pacjentów oraz na opracowanie właściwej strategii komunikacyjnej z lekarzami.

Najważniejsze liczby


80%

lekarzy stosuje atypowy lek przeciwpsychotyczny przy zaburzeniach snu


75%

specjalistów zaleca łagodzenie objawów depresyjnych z pomocą badanego leku


2/3

lekarzy poleca również atypowy lek przeciwpsychotyczny przy afektywnych zaburzeniach nastroju


3/4

psychiatrów wskazało korzyści wynikające z refundacji leku


> 70%

specjalistów uważa, że refundację leku należy zastosować przy afektywnych zaburzeniach nastroju


> 35%

lekarzy stwierdzało, że badany lek zmniejsza ryzyko samobójstw


Badania market research pomagają w dotarciu do klienta!

Dzięki naszym badaniom marketingowym leków poznasz potrzeby pacjentów oraz ich oczekiwania. Rzetelna analiza zgromadzonych danych, jaką dla Ciebie wykonamy, pozwoli ustalić właściwy profil demograficzny i psychograficzny Twojego docelowego odbiorcy. Badania rynku umożliwiają:

  • Zmniejszenie kosztów reklamy przy jednoczesnym wzroście sprzedaży
  • Identyfikację grupy docelowej oraz personalizację przekazu marketingowego
  • Analizę preferencji konsumentów i czynników wpływających na podejmowane przez nich decyzje
  • Wzrost Twojej przewagi konkurencyjnej
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

17 lat doświadczenia – powierz nam swoje badanie rynku farmaceutycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt