Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badanie opinii farmaceutów

24.06.2020

Klient

Dla fundacji będącej częścią jednej z największych firm farmaceutycznych w Polsce przeprowadziliśmy badanie dotyczące funkcjonowania rynku aptek w Polsce oraz wizerunku farmaceuty. Fundacja ta skupia swoją uwagę głównie na temacie ochrony zdrowia, promowaniu aktywnego stylu życia oraz na upowszechnianiu wiedzy z dziedziny medycyny i farmacji.

Główny cel

Przeprowadzone badanie miało na celu określenie tego czym pacjenci najczęściej kierują się przy wyborze zarówno konkretnej apteki jak i leku oraz w jakim celu najczęściej się do niej udają. Celem badania satysfakcji klientów aptek było również sprawdzenie czy Polacy ufają farmaceutom, czego do nich oczekują oraz czy zwracają uwagę na to przez kogo są obsługiwani podczas wizyty w aptece.

Realizacja i rezultaty

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej ze względu na wiek i płeć grupie 1067 osób powyżej 18 roku życia, przy wykorzystaniu jednej z metod badań ilościowych – CAWI, czyli ankiety internetowej przeprowadzonej za pośrednictwem panelu badawczego Badanie-Opinii.pl. Otrzymane informacje poddane zostały analizie statystycznej.

Otrzymane dane pozwoliły stwierdzić, iż:

  • Niemal 2/3 pacjentów, przy wyborze apteki, kierowała się jej lokalizacją, z kolei 6 na 10 badanych brało również pod uwagę niskie ceny leków i suplementów. Rodzaj apteki (sieciowa, prywatna) nie miał znaczenia dla ponad 2/5 respondentów, najistotniejsze dla nich było to, żeby apteka była stacjonarna.
  • Kupując lek prawie 2/3 ankietowanych kierowało się przede wszystkim zaleceniami lekarza, natomiast samych informacji o lekach pacjenci najczęściej poszukiwali w Internecie. W przypadku wskazywanych źródeł wiedzy o lekach na 2. miejscu znalazł się lekarz, a na 3. farmaceuta.
  • Ponad połowa pacjentów nie zwracała uwagi na to, czy obsługuje ich magister farmacji czy technik farmaceutyczny, chociaż ponad 2/3 ogółu badanych chciałoby taką informację posiadać.
  • 9 na 10 ankietowanych wskazało, że ufa farmaceucie. Ponadto, pacjenci wskazywali, że często zmieniają swoją decyzję zakupową pod wpływem informacji uzyskanych od farmaceuty.
  • Pacjenci najczęściej wskazywali, że pomoc jaką chcieliby uzyskać ze strony farmaceuty dotyczy wyboru tańszych leków oraz doboru leków bez recepty.

Odnotowano również, że zdaniem pacjentów poprawie powinno ulec zaopatrzenie aptek w leki, a także porady dotyczące stosowania leków jakie udzielane są przez farmaceutów. Ankietowani często nie wiedzieli czym jest opieka farmaceutyczna, ponadto odsetek tych osób wzrastał wraz z wiekiem.1067

pacjentów liczba opinii zebranych w badaniu


30 dni

okres realizacji badania


63.3%

respondentów przy wyborze apteki kieruje się jej lokalizacją


90,4%

ankietowanych ma zaufanie do farmaceuty


63,4%

pacjentów kupując lek kieruje się zaleceniem lekarza


98,5%

badanych uznało aptekę za miejsce, w którym można bezpiecznie kupić lek


Dlaczego warto przeprowadzić badanie rynku farmaceutycznego?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu badań rynkowych nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć zachowania konsumentów oraz trendy jakie aktualnie panują na rynku. Zrozumienie postaw konsumenckich jest kluczową kwestią podczas tworzenia bądź modyfikacji strategii marketingowej przedsiębiorstwa, gdyż pozwala Ci na lepsze dostosowanie oferty do Twojej grupy docelowej. Badania rynku pozwalają Ci na:

  • zdobycie kluczowych danych dotyczących rynku;
  • określenie grupy docelowej;
  • ustalenie preferencji zakupowych zarówno obecnych jak i potencjalnych klientów;
  • rozpoznanie determinant, którymi kierują się klienci;
  • zdobycie przewagi konkurencyjnej.
Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

17 lat doświadczenia – powierz nam swoje badanie rynku farmaceutycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt