Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Kreuj lepsze przekazy marketingowe i zwiększaj sprzedaż dzięki statystyce. Pomożemy twojej firmie zgromadzić użyteczne dane liczbowe i jakościowe, na podstawie których zbudujesz długoterminową strategię oraz przewagę konkurencyjną nad najbliższymi rywalami.

 

Główne dziedziny zastosowania statystyki to

 

 

Z doświadczenia BioStat® mogą skorzystać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów, jednak w szczególności tych, w których duża konkurencja zmusza do innowacji oraz nieustannego sprawdzania zmieniających się preferencji klientów. Warto przeprowadzać je cyklicznie i to nie tylko w przypadku produktów, które mają być wprowadzone na rynek, ale również tych, które są na nim już od dłuższego czasu.

 

Korzyści z zastosowania statystyki w działalności firm

 

Jakie są główne korzyści wynikające z przeprowadzania badań statystycznych?

 

  • Możliwość tworzenia skuteczniejszych przekazów marketingowych i sprzedażowych.
  • Możliwość znajdowania słabo rozwiniętych luk rynkowych oraz sprawdzania ich potencjału.
  • Bardziej dogłębne poznawanie jawnych oraz ukrytych potrzeb klientów.
  • Budowanie efektywniejszych przekazów reklamowych w oparciu o informację zwrotną uzyskaną od grupy docelowej.
  • Budowanie silniejszej marki na tle najbliższych konkurentów.
  • Tworzenie lepszej strategii cenowej, która będzie odpowiadała zarówno na potrzeby oraz cele sprzedażowe przedsiębiorstwa, jak i oczekiwania odbiorców.

 

Firmom zdecydowanym na wykorzystanie potencjału statystyki w swojej działalności, Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® pomaga na każdym etapie projektu, od opracowania hipotez, przez dobór próby i tworzenie kwestionariuszy, aż po opracowanie raportu końcowego. Wykonanie badania można więc zlecić całościowo, mając jednocześnie pewność, że zostanie ono przeprowadzone w zgodzie z metodologią i zapewni wiarygodne wyniki.

 

BioStat® ma w swoim portfolio również gotowe oprogramowania, które pomagają w realizacji tego typu projektów badawczych, od systemu eCRF.biz. TM, przez aplikację SurvGoTM , aż po Cati-System. Jednak nawet korzystając z tego typu rozwiązań, firma zlecająca wykonanie przedsięwzięcia może liczyć na pełne wsparcie ekspertów w zakresie statystyki oraz data management. Dodatkowo BioStat® dzięki 16-letniemu doświadczeniu na rynku dysponuje szeroką bazą respondentów, dzięki czemu badanie będzie przeprowadzone na reprezentatywnej grupie osób, niezależnie od jej liczebności.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą usług, które BioStat® realizuje w obszarze statystyki. Eksperci chętnie podpowiedzą, w jakim obszarze warto je wykorzystać.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt