Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Podstawowe informacje o badaniach ankietowych

Badania ankietowe są często określane, jako łatwy sposób badawczy. Jednakże, jak w przypadku każdego innego podejścia i metody badawczej łatwo jest przeprowadzić badanie o niskiej jakości, które nie będzie posiadać rzeczywistej wartości. W tym artykule dowiemy się, jakie są dobre praktyki w zakresie prowadzenia badań ankietowych. Osoby początkujące dowiedzą się, jak prowadzić badania ankietowe na wysokim poziomie oraz uzyskają podstawowe informacje o badaniach ankietowych.

Pytanie badawcze

Dobre badania ankietowe mają tą cechę, że ich celem jest znalezienie odpowiedzi na jedno jasne i jednoznaczne pytanie badawcze, z drugiej strony, celem produktu końcowego badania jest udzielenie odpowiedzi na wiele różnych pytań. Najsłabszymi z badań ankietowych są te, które nie zawierają żadnego pytania badawczego i których celem jest po prostu zebranie szerokiego zakresu danych. Jest to pułapka, w którą wpadają zwłaszcza początkujący badacze. Dlatego też przy opracowywaniu pytania badawczego należy uwzględnić następujące aspekty:

Zalety badań ankietowych

Badania ankietowe posiadają wiele zalet, lecz część z nich jest uzależniona od sposobu badawczego. Dzięki badaniom ankietowym możemy uzyskać:

Projektowanie narzędzia badawczego

Czy to za pomocą kwestionariusza pocztowego, ankiety online czy wywiadu zadawane pytania muszą być zawsze starannie zaplanowane i obserwowane. Projekt, sformułowanie, forma i kolejność pytań mogą mieć wpływ na rodzaj uzyskanych odpowiedzi, a starannie przygotowany projekt minimalizuje stronniczość w otrzymywanych wynikach. Przy projektowaniu kwestionariusza lub metody prowadzenia wywiadu należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

Chcąc przeprowadzić badanie ankietowe warto zapoznać się z podstawowymi informacjami o nich, aby otrzymane wyniki były rzetelne. Warto skupić się na poprawnym sformułowaniu celu badania oraz na dobrym przygotowaniu kwestionariusza. Przeprowadzenie badań pozwoli nam uzyskać wiele cennych informacji, które mogą być niezbędne w przyszłości.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt