Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania ankietowe, czy grupy fokusowe?

Badania rynkowe zawsze były ważnym elementem strategii biznesowej i zorganizowanego wysiłku mającego na celu zebranie informacji o potrzebach, pragnieniach i zwyczajach konsumentów, trendach rynkowych oraz konkurencji. Badania rynkowe są ogólnie rzecz biorąc świetną funkcją biznesową, pomagającą odpowiedzieć na pytania, które wpływają na podejmowanie decyzji biznesowych. Aby być firmą odnoszącą sukcesy, firmy wykorzystują badania rynkowe do opracowywania decyzji biznesowych, które po prawidłowym wdrożeniu generują znaczny zwrot z inwestycji. Istnieją dwie szeroko rozpowszechnione metody badań rynkowych, którymi są badania ankietowe i grupy fokusowe; obie mają swoje własne zalety i słabe strony.

Badania ankietowe, a grupy fokusowe

Badania ankietowe mogą być bardziej opłacalne i dostarczać bardziej wymierne dane, które można łatwo analizować, ale są mniej osobiste oraz mniej interaktywne. Natomiast grupy fokusowe zazwyczaj zachęcają do dobrych dyskusji, ale mogą być czasochłonne i kosztowne oraz tworzyć dane jakościowe, które mogą być trudniejsze do przeanalizowania, niż w przypadku badań ankietowych. Niezawodność jest kluczowym czynnikiem w podejmowaniu decyzji biznesowych. W przypadku każdej z tych metod badania, Twoja firma będzie chciała mieć pewność, że zebrane informacje dostarczą dokładnych i wiarygodnych informacji w celu dokonywania świadomych zmian i podejmowania decyzji biznesowych. Więc, która metoda badania rynku jest bardziej wiarygodna?

Charakterystyka badań ankietowych

Badacze rynku wykorzystują badania ankietowe do zebrania jak największej ilości danych. Badacze mają łatwy dostęp do respondentów, którzy reprezentują ich bazę konsumentów. Wybierając reprezentatywną próbkę, naukowcy mogą gromadzić dane ilościowe, które stanowią dokładną reprezentację ich konsumentów. Badania ankietowe pozwalają przedsiębiorstwom na:

Charakterystyka grup fokusowych

Badacze rynku prowadzą praktyczne grupy fokusowe, które zwykle odbywają się przy znacznie mniejszej liczebności próby w interaktywnym układzie grup. Podczas gdy grupy fokusowe są interesującym sposobem dzielenia się pomysłami, wyrażania opinii i postaw, to jednak tworzą one dane jakościowe, które muszą być zakodowane w celu uporządkowania danych i zinterpretowania znaczących wyników. Niektóre czynniki należy wziąć pod uwagę, jeśli rozważa się wykorzystanie grup fokusowych:

Która metoda badawcza jest bardziej wiarygodna?

Jeśli po prostu chcesz wygenerować pomysły lub zebrać opinie na temat tego, co konsumenci myślą o Twoich produktach, usługach lub różnych strategiach biznesowych, wówczas grupy fokusowe mogą być przydatne dla Twojej firmy. Jednak jeśli chodzi o gromadzenie wiarygodnych i dokładnych danych, możliwości badań ankietowych są bezkonkurencyjne. Dzięki badaniom ankietowym Twoja próba jest większa, Twoi respondenci mają tendencję do udzielania bardziej otwartych i uczciwych informacji zwrotnych, a zebrane dane są konkretne i łatwiejsze do przeanalizowania. Grupy fokusowe mają swoje miejsce w badaniach rynkowych, ale badania ankietowe oferują znacznie bardziej znaczące dane.

Jak przeprowadzić badania ankietowe i grupy fokusowe?

Oczywiście obie metody badawcze można przeprowadzić samodzielnie, nie korzystając z dodatkowych narzędzi, czy usług firm zajmujących się przeprowadzaniem badań rynku, lecz przeprowadzenie prawidłowego badania nie zawsze jest łatwym zadaniem. Jeśli zależy nam na dobrym zrealizowaniu badania ankietowego, czy grupy fokusowej i wyciągnięciu z nich rzetelnych wniosków warto skorzystać z usług przedsiębiorstw, które zajmują się realizacją badań. Przykładem takiej firmy jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Doświadczona kadra ekspertów realizuje różne badania, w tym badania ankietowe i grupy fokusowe. Zlecając im wykonanie takiego badania możemy być pewni, że zostanie ono przeprowadzone w prawidłowy sposób, a wyciągnięte wnioski będą podstawą do podjęcia nowych działań, aby usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dobrze przeprowadzone badanie z pewnością przyniesie firmie wiele korzyści, które będą znaczące w przyszłości. Jeśli, więc nie jesteś pewien jak stworzyć, czy też przeprowadzić badanie ankietowe lub grupę fokusową to pamiętaj, że istnieją takie przedsiębiorstwa, jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które zajmują się realizacją różnego rodzaju badań.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt