Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

O czym należy pamiętać tworząc ankiety online?

Czy zdecydowałeś się na stworzenie ankiety online, aby zbadać temat, popularność marki lub ewentualny odbiór przyszłego produktu? Ankieta online jest świetnym narzędziem do uzyskania odpowiedzi na te pytania, ale może też być stratą pieniędzy i czasu, jeśli nie jest dobrze przygotowana. Dlatego warto się zapoznać ze wskazówkami, aby stworzyć poprawną ankietę internetową.

Zmienne w ankietach

W przeprowadzanej ankiecie internetowej będziemy mieć styczność z dwoma rodzajami zmiennych, dlatego warto wiedzieć, które dane są zależne, a które nie. Zmienne to losowe jednostki badania, które mogą uzyskać różne wartości, gdy respondenci odpowiadają na Twoje pytania. Istnieją ich dwa rodzaje:

Hipoteza w ankiecie online

Hipoteza to teza dotycząca stanu wybranej zmiennej oraz zależności między nimi. To jest to, co chcesz sprawdzić za pomocą swojego kwestionariusza. Ważne jest, aby mieć jasność przy tworzeniu hipotezy, gdyż będzie ona nawigatorem przy formułowaniu pytań do ankiety online. Cel badania musi być jasno określony. Twoje hipotezy mogą być potwierdzone lub obalone poprzez analizę zebranych danych. Tworząc ankietę internetową  oraz pytania do niej nie wiesz, jak odpowiedzą respondenci, dlatego nie wiesz, jakie informacje otrzymasz.

Grupa osób, do której kierowana jest ankieta online

Zanim zaczniesz formułować pytania i zbierać odpowiedzi, musisz także zastanowić się nad grupą osób istotnych dla Twojej ankiety online – kto będzie należał do grupy docelowej. Musisz zastanowić się, jakie osoby mogą wypełnić Twoje badanie oraz jak możesz do nich dotrzeć. Ankieta online ma wiele zalet, ale czasami nie jest efektywna, np. jeśli respondentami mają być osoby starsze. Ankiety CAPI nie będą za to odpowiednie, w przypadku, gdy chcemy uzyskać odpowiedzi od osób z różnych zakątków kraju, czy też świata. Dlatego właśnie na początku należy ustalić kto będzie grupą docelową oraz jaki jest cel ankiety, aby wybrać odpowiedni rodzaj metody badawczej.

Próby reprezentatywne

Ponieważ nie możesz poprosić każdej osoby z danej populacji o wypełnienie ankiety online, będziesz musiał dobrać próbę, która powinna być bezstronnym odzwierciedleniem tego, jaka jest cała populacja. Każdy członek populacji powinien mieć taką samą szansę, aby zostać wybranym do udziału w ankiecie internetowej. W rzeczywistości reprezentatywne próby są bardzo trudne do osiągnięcia, ponieważ nawet jeśli wszyscy mają taką samą szansę, ich chęć do wzięcia udziału w badaniu będzie się różnić. Jeśli chcemy, aby przeprowadzana przez nas ankieta była wypełniona przez rzetelną próbę reprezentatywną warto skorzystać z panelów konsumenckich, jak Badanie-Opinii.pl. Osoby zarejestrowane w panelach badawczych posiadają różnorodne cechy, co sprawia, że są zróżnicowane pod wieloma względami, a także wypełniają badania z dużym zainteresowaniem. Panel Badanie-Opinii.pl posiada ponad 150 tysięcy panelistów, którzy z dużym zaangażowaniem wypełniają udostępniane ankiety online.

Pisanie pytań w ankietach

Pisanie pytań do ankiety wydaje się na początku dość łatwym zadaniem, ale w rzeczywistości jest to naprawdę trudne, jeśli chcesz, aby Twoje dane były wiarygodne. Jeśli jednak zrozumiesz, co leży u podstaw pisania pytań, z pewnością uda Ci się uniknąć typowych błędów popełnianych podczas tworzenia badań. Na co warto zwrócić uwagę tworząc pytania:

Przetestuj ankietę online

Kiedy wiesz, że Twoje hipotezy są jasne, pojęcia dobrze zdefiniowane, a wszystkie pytania jednoznaczne, powinieneś poświęcić czas na przetestowanie ankiety online przed udostępnieniem jej respondentom. Poproś kilka osób, aby wypełniły ją za Ciebie i posłuchaj ich opinii – czy było coś, czego nie rozumieli; czy było pytanie, na które nie mogli odpowiedzieć, ponieważ brakowało jakiejś opcji? Punkt widzenia osoby z zewnątrz jest bardzo cenny - zbyt łatwo jest przeoczyć pewne szczegóły, kiedy jest się pochłoniętym własnymi badaniami.

Stosując się do przestawionych wskazówek z pewnością stworzysz poprawną  ankietę online, która dostarczy Ci wiele cennych informacji. W Internecie dostępnych jest także wiele narzędzi do tworzenia ankiet online, jak SurvGo™, które skracają czas przygotowania ankiety internetowej. Narzędzia te pomogą Ci również w analizie danych, która będzie istotna w dalszym etapie przeprowadzania badania.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt