Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Jakie są pierwsze kroki w procesie przeprowadzania badań marketingowych?

Nie ma wątpliwości, że rentowne firmy mają dobre produkty i usługi. Można jednak stwierdzić, że dobre decyzje są w rzeczywistości kluczem do dobrych i zrównoważonych praktyk biznesowych. Wiedza o biznesowych kierunkach rozwoju w razie potrzeby, ma kluczowe znaczenie dla utrzymania znaczenia na stale zmieniających się rynkach, niezależnie od tego, jak świetny jest produkt i jak pomocna wydaje się usługa. Nowe technologie, niestabilność ekonomiczna, troska o środowisko naturalne i oczywiście kaprysy konsumentów mogą szybko zmienić zainteresowanie i potrzebę klientów. Tak więc prawdziwą korzyścią dla firm jest niekoniecznie tylko dobry produkt, ale raczej dobra informacja. Rzetelne dane napędzają dobre decyzje, pozwalając liderom firm skutecznie przewidywać popyt rynkowy i reagować na niego. W ten sposób badania marketingowe stały się kluczową częścią udanego biznesplanu. Warto jednak wiedzieć, jak zacząć.

Pierwszy krok w planie badań marketingowych

Badania marketingowe to proces, za pomocą którego zbierane, organizowane, oceniane i wykorzystywane są informacje o warunkach marketingowych. Firmy mogą albo przeprowadzić własne badania marketingowe, albo zatrudnić kogoś, kto zrobi to za nich. Aby zacząć badanie marketingowe zawsze na początku musimy zdefiniować problem.

Jak zdefiniować problem badań marketingowych

Zanim rozpoczną się jakiekolwiek badania marketingowe, firma musi określić, czego chce się dowiedzieć. Tylko jasne zrozumienie istniejącego problemu pozwala na sformułowanie pytań, które pozwolą firmie na uzyskanie potrzebnych informacji do opracowania wykonalnego rozwiązania. Pierwszym krokiem w procesie tworzenia badania marketingowego jest zatem ustalenie celu SMART. Powinien to być konkretny, wymierny, osiągalny, odpowiedni i terminowy cel marketingowy, który organizacja chce osiągnąć: rozwijać, porównywać, mierzyć itp. Częścią identyfikacji tego celu jest zebranie podstawowych informacji. Firma musi przejrzeć dostępną literaturę i przeanalizować przykłady z innych firm, a nawet swoją własną historię, aby móc zidentyfikować zmienne marketingowe (takie jak ceny i promocje) mające wpływ na podejrzewany problem. Pomoże to organizacji rozpoznać potencjalny wpływ czynników wpływających na problem i pozwoli określić firmie, czy jej cel jest rzeczywiście możliwy do rozwiązania, czy też nie.

Gotowy, by dowiedzieć się więcej?

Oczywiście, zidentyfikowanie problemu jest tylko pierwszym krokiem w procesie badań marketingowych. Stamtąd organizacje muszą starannie pracować nad rozwojem metodologii badań, formułowaniem istotnych pytań, identyfikacją i kontaktem ze znanymi respondentami, gromadzeniem informacji oraz analizą i prezentacją istotnych zbiorów danych. Może to być zarówno mylące, jak i czasochłonne. Doświadczony i kompetentny partner, taki jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, może pomóc. Jeśli jesteśmy zainteresowani realizacją własnego projektu badań marketingowych warto się zaznajomić z ofertą tej firmy, gdyż posiada już ponad 16 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów badawczych, które dostarczają użytecznych informacji. Zajmują się przeprowadzaniem różnych typów badań, które realizują od początku do końca – wszystkie etapy. Oczywiście można też zlecić im opracowanie jednego etapu realizowanego badania marketingowego, jak na przykład znalezienie docelowej grupy respondentów, stworzenie kwestionariusza, czy analizę statystyczną uzyskanych informacji. Każdą fazę badania, którą im zlecimy wykonają z dużą precyzją, a co najważniejsze w krótkim czasie. Raport zawierający wnioski i analizę statystyczną możemy otrzymać w różnych plikach w  zależności od naszych potrzeb, na przykład w formie PDFu, czy Word’a.

Wybierz odpowiednią formę badania marketingowego

Wybór metody badawczej jest także z pewnością jednym z pierwszych kroków w procesie realizacji badania marketingowego. Ankiety online, telefoniczne, czy wywiady bezpośrednie to jedne z wielu rodzajów badań marketingowych. Wybór metody badawczej powinien z pewnością zależeć od kilku czynników, jak koszt, czy czas badania. Przed wyborem formy badawczej warto, aby każda osoba przeprowadzająca badanie zastanowiła się, jakie koszta jest wstanie ponieść, aby je zrealizować. Z pewnością jedną z najtańszych form badań marketingowych są ankiety online, ponieważ aby je stworzyć nie trzeba korzystać z pomocy innych osób. Skorzystanie z narzędzi do przeprowadzania ankiet online, takiego jak SurvGo™ także wiąże się z niewielkimi wydatkami. W przeciwieństwie do badań internetowych ankiety przeprowadzane bezpośrednio należą do znacznie droższych metod badawczych, gdyż osoba przeprowadzająca ankietę musi zatrudnić ankieterów oraz wydrukować papierowe kwestionariusze, które są kosztowne. Drugim bardzo ważnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest czas. W zależności od metody badawczej czas realizacji całego badania może się znacząco różnić. Najkrótsze badania to ankiety online, które można zrealizować już w kilka godzin, za to dłuższym czasem przeprowadzania charakteryzują się wywiady bezpośrednie i ankiety telefoniczne. Jakość zbieranych odpowiedzi także się różni, gdyż w krótkim czasie nie możemy przeprowadzić wiele szczegółowych wywiadów. Każda osoba przeprowadzająca badania marketingowe i posiadająca własne przedsiębiorstwo powinna wiedzieć, że należy wybierać takie metody, które są adekwatne do sytuacji przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest podejmowanie decyzji szybko na podstawie dobrze wyciągniętych wniosków z badań marketingowych, aby usprawnić, czy też poprawić funkcjonowanie firmy.

Chcąc przeprowadzić dobre badanie marketingowe musimy każdej z poszczególnych faz badania przyjrzeć się skrupulatnie. Zaniedbanie jednego z poszczególnych etapów może wpłynąć negatywnie na cały wynik badania marketingowego. Poprawnie przygotowane badania marketingowe pozwolą na uzyskanie rzetelnych informacji, które mogą być kluczowe w podejmowaniu dalszych decyzji. Warto, więc zwrócić uwagę na odpowiednie wykonanie badania, a w razie wątpliwości skontaktować się z firmą oferującą takie usługi.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt