Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Jak przeprowadzić dobrą ankietę?

Bez względu na branżę, w której działasz będziesz wykorzystywał ankiety, jako ważne narzędzie do zbierania danych od respondentów. Doskonałym rozwiązaniem do przeprowadzania ankiet jest zaawansowane oprogramowanie ankietowe. Przedsiębiorcy używają oprogramowania ankietowego do tworzenia ankiet marketingowych, ankiet produktowych, ankiet zadowolenia klientów, ankiet zadowolenia pracowników i wielu innych. W wielu zaawansowanych rozwiązaniach do tworzenia ankiet, aplikacje mobilne są dostępne do administrowania na urządzeniach przenośnych, takich jak smartphone’y, czy tablety. Bez względu na to, jakie cele stawia sobie ankieter, wyniki są wiarygodne i ważne tylko wtedy, gdy pytania zawarte w ankiecie są prawidłowo przygotowane i administrowane. Niektóre ankiety są źle napisane lub są kierowane do niewłaściwych odbiorców, więc generują niedokładne dane. Oto kilka wskazówek dotyczących projektowania ankiet i tworzenia pytań ankietowych.

Badania ankietowe

Jak w przypadku każdego ważnego projektu, konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań. Ważne jest, aby zaplanować każdy krok projektu ankietowego poprzez opracowanie planu projektu ankietowego, zanim podejmie się próbę opracowania ankiety. Jedną z najważniejszych rzeczy, od której należy zacząć, jest określenie grupy docelowej. Jeśli twoja grupa docelowa jest bardziej wyspecjalizowana, to nie jest dobrym pomysłem, aby przeprowadzić ankiety wśród odbiorców, którzy nie zostali zakwalifikowani. Definiując swoją grupę docelową, upewnij się, że wybierasz respondentów o cechach unikalnych, którzy byliby skłonni wziąć udział w ankiecie. Ci respondenci, którym zależy na Twojej firmie lub organizacji, na Twoich produktach lub usługach, będą bardziej skłonni do wzięcia udziału w ankiecie i dostarczenia prawdziwych, znaczących danych. Aby mieć pewność, że udział w badaniu wezmą tylko te osoby, które spełniają kryteria osób przeprowadzających ankietę warto na początku badania zadać pytania, które pozwolą zweryfikować, czy dana osoba spełnia wymogi. Aby mieć jasność, że dana osoba kwalifikuje się do ankiety należy na początku zadać pytania odnośnie płci, wieku, zainteresowań, miejsca zamieszkania, dochodu, czy także wykształcenia. Oczywiście nie musimy pytać o wszystkie wymienione aspekty, lecz tylko o te, które chcemy, aby nasi respondenci spełniali.

Projektowanie ankiet

Postaraj się docenić czas swoich respondentów. Prosisz respondentów o czas na wypełnienie swojej ankiety. W wielu przypadkach nie ma powodu, dla którego mieliby oni uczestniczyć w Twojej ankiecie. Wyświadczają ci przysługę, więc sformułuj ją krótko. Przemyślana ankieta mówi respondentom, że cenisz sobie to, co mają do powiedzenia. Może się to wydawać oczywiste, ale projektując ankietę, spójrz na jej kształt i brzmienie z perspektywy respondentów. Istnieje wiele różnych typów pytań, w tym: pytania pojedyncze, wielokrotnego wyboru, czy otwarte. Wybór pytań, stylów zadawania pytań i ogólnego projektu może potencjalnie doprowadzić do wypełnienia lub przerwania ankiety. Unikaj niejednoznacznych, wiodących i kontrowersyjnych pytań. Pytania wiodące mogą sugerować respondentowi, jakiej oczekujesz odpowiedzi na pytanie, a pytania niejednoznaczne mogą być mylące. Projektując ankiety, rozważ zastosowanie pytań obrazowych, które wykorzystują zdjęcia lub grafikę do opisania pytań i odpowiedzi w ankiecie - co sprawi, że doświadczenie to stanie się dla respondentów zabawą. Jednak pytania obrazkowe, jeśli są wykorzystywane zbyt często lub są źle zaprojektowane, mogą stać się nie do przyjęcia. Warto, żeby wstawione zdjęcie dotyczyło badanego tematu, aby respondent nie musiał zastanawiać się o co chodzi z umieszczonym obrazkiem. W niektórych rodzajach ankiet, jak badania online można skorzystać także z różnych filmików, które mogą być interesujące dla potencjalnych respondentów.

Analiza wyników ankiety

Pomyślnie przeprowadziłeś swoją ankietę - teraz możesz zająć się opracowaniem uzyskanych wyników. W zaawansowanym oprogramowaniu ankietowym wyniki ankiet mogą być łatwo łączone w celu uzyskania ogólnych wyników. Mogą być one raportowane, jako odpowiedzi ogólne lub podzielone, aby pokazać różnice pomiędzy typami odpowiedzi. Pomyśl o tym, jakie wyniki są ważne dla Twoich celów ankietowych. Jeśli wystarczą proste tabele częstotliwości, wykresy i wykresy, wówczas wystarczające może być samodzielne przeprowadzenie i przeanalizowanie wyników. Być może jednak będziesz chciał zrozumieć odchylenia standardowe, korelacje i skorzystać z testów chi w ramach swoich wyników ankiety. Korzystanie z zaawansowanego oprogramowania ankietowego może być w Twoim najlepszym interesie. Zaawansowane oprogramowanie ankietowe pozwala na przeprowadzanie prostych i bardziej złożonych analiz, a wszystko to w ramach jednego pakietu oprogramowania. Istnieją także przedsiębiorstwa takie jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które zajmują się przeprowadzaniem ankiet oraz analizą otrzymanych danych. Kadra ekspercka posiada ponad 17-letnie doświadczenie. Zajmują się dokładną analizą statystyczną zebranych w badaniach informacji. Na podstawie takiej analizy i dobrze wyciągniętych wniosków do dalszej pracy właściciele przedsiębiorstw mogą podjąć dobre decyzje, które usprawnią funkcjonowanie firmy. Jest to ostatni etap realizacji ankiety, lecz nie można o nim zapominać. Dobra analiza i słuszne wyciągnięcie wniosków z pewnością posłużą lepszemu działaniu przedsiębiorstwa. Złe decyzje i niedokładna analiza mogą zaburzyć funkcjonowanie danej organizacji.

Stosując się do tych wskazówek możemy być pewni, że przeprowadzone przez nas ankiety przyniosą oczekiwane rezultaty – uzyskamy informacje, których szukaliśmy. Przygotowując ankietę warto zrealizować ją w sposób prawidłowy. Tylko dobra realizacja ankiety w każdej fazie wpłynie na wyciągnięcie słusznych wniosków do dalszej pracy. Jeśli nie wiesz, jak przygotować badanie, bądź dany jego etap warto skorzystać z usług takich przedsiębiorstw, jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, którego eksperci zajmują się realizacją wszystkich faz ankiety na najwyższym poziomie.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt