Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Ankiety online – jedna z najpopularniejszych metod badawczych

Ankieta online inaczej nazywana badaniem CAWI (z angielskiego Computer Assisted Web Interview) jest częścią metodologii opartej na kwestionariuszu dostarczonym respondentowi z linkiem w panelu lub na stronie internetowej. Uważa się, że jest to najbardziej ekonomiczny sposób zbierania danych ankietowych, ponieważ nie wymaga ankieterów, urządzeń, ani dodatkowych narzędzi. Z tych wszystkich powodów ankiety online, zwane również kwestionariuszami internetowymi, są jedną z najbardziej powszechnych metod zbierania informacji. Kiedy decydujesz się na ankietę online całą uwagę powinno się skupić na konstrukcji kwestionariusza, ponieważ wskaźnik odpowiedzi jest bezpośrednio związany z jakością samego formularza.

Główne zalety ankiet online

Ankiety online mogą być wygodne z kilku powodów, warto się im przyjrzeć:

Główne wady ankiet online

Obniżając koszty badań ankietowych musisz liczyć się z pewnymi nieuniknionymi wadami, które mogą w jakiś sposób zmniejszyć jakość przeprowadzanych badań. Jedną z nich może być brak ankietera, jako pomocy i przewodnika dla respondentów badania. Inne wady, o których należy pamiętać:

Niezbędny kwestionariusz ankiety online

Najważniejszym etapem ankiety online jest zaprojektowanie kwestionariusza. Należy go dokładnie zbadać i przetestować przed wysłaniem go do respondentów. W tym paragrafie znajdziemy kilka praktycznych wskazówek, jak zaprojektować idealny kwestionariusz.

SurvGo™ - szybka realizacja ankiet online

W programie SurvGo™ można samodzielnie tworzyć ankiety online. Korzystając z tego narzędzia, mamy dostęp do wielu funkcji, które ułatwiają przygotowanie ankiety internetowej na wysokim poziomie.

Tworząc kwestionariusze ankiet online zyskujesz dostęp do około 20 typów pytań, takich jak:

Tak zróżnicowane formy pytań umożliwiają przeprowadzenie również bardziej zaawansowanych badań ankietowych. Przeprowadzając ankietę z wykorzystaniem narzędzia SurvGo™, mamy także dostęp do pytań warunkowych. Zastosowanie logiki pytań polega na tym, iż wyświetlane pytania uzależnione są od wcześniej udzielonych przez respondentów odpowiedzi.

Program SurvGo™ umożliwia także na obserwacje online zbieranych danych. Ponadto osoby przeprowadzające ankiety online mogą generować różnego rodzaju wykresy, obrazujące zebrane informacje zwrotne. Pozwala to przedsiębiorcom zaoszczędzić dużą ilość czasu w trakcie trwania badania internetowego.

Jak dotrzeć do respondentów?

Jeśli tworzysz ankietę online w programie SurvGo™, ale obawiasz się, że nie znajdziesz dostatecznie dużej grupy respondentów, możesz skorzystać ze stworzonej bazy respondentów.  Korzystając z niej, z pewnością dotrzesz do precyzyjnie określonej grupy osób. Zalogowanych w niej jest ponad 150 tysięcy osób, które są zróżnicowane pod wieloma względami, jak:

Przedstawione kryteria nie są jedynymi, które można zastosować, aby znaleźć osoby z grupy docelowej. Dodatkowo osoby zarejestrowane w bazie respondentów wypełniają ankiety online w bardzo szybkim czasie. Umożliwia to przedsiębiorcom podjęcie wielu decyzji w określonym czasie, co pozytywnie wpłynie na realizowane działania. Wybierając realizację badań w panelu można dokładnie określić, ile odpowiedzi zwrotnych chcemy uzyskać.

Ankiety online na telefonie komórkowym

Kolejną ważną kwestią jest kompatybilność z najpopularniejszymi urządzeniami: duża grupa respondentów otwiera kwestionariusz bezpośrednio ze swojego smartphone’a lub tabletu. W celu poprawy ich doświadczenia zalecamy zaprojektowanie pytań matrycowych zawierających tylko kilka kolumn. Przygotowując ankiety kompatybilne z telefonem komórkowym, czy smartphone’m możemy uzyskać wyższy wskaźnik odpowiedzi, gdyż respondenci korzystający z tego typu urządzeń mogą wypełnić ankietę internetową gdziekolwiek są mając tylko dostęp do Internetu.

Jakość danych z ankiet online

W ankietach online kluczowe znaczenie ma monitorowanie jakości i wiarygodności danych. W trakcie trwania badania zaleca się sprawdzanie wywiadów pełnych i częściowych. W ten sposób można sprawdzić, czy złożone (lub długie) pytania mogą powodować wyższy poziom rezygnacji z badania lub mogą prowadzić do przypadkowych i pośpiesznych odpowiedzi respondenta. Jakość kwestionariusza może być oceniana również w trakcie analizy danych. Inną ważną informacją jest poziom zadowolenia respondentów. Można sobie wyobrazić, że na koniec wywiadu można umieścić pytanie oceniające lub porównać liczbę wypełnionych kwestionariuszy z liczbą osób, które odpadły. Monitorowanie i usuwanie braków w kwestionariuszu ma decydujące znaczenie dla uzyskania wiarygodnych danych do analizy wysokiej jakości.

Podsumowując, aby stworzyć skuteczną ankietę online musisz być bardzo skrupulatny i przestrzegać określonych zasad, które pomogą Ci uzyskać rzetelne wyniki przy bardzo niskich kosztach. Dzięki ankietom internetowym możesz uzyskać wiele przydatnych informacji w krótkim czasie, wykorzystując popularność Internetu. Dzięki takim danym możesz w szybki sposób podjąć decyzje co do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Badania online są obecnie najpopularniejszą i najczęściej stosowaną metodą badawczą.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt