Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Przewodnik po badaniach rynkowych

Badania rynkowe są niezbędne przy otwieraniu nowego biznesu lub udoskonalaniu istniejących produktów i usług. Badania rynkowe dają wgląd w to, czego grupa docelowa oczekuje od Twojej firmy, w tym w to, co klienci lubią, czego nie lubią, czego potrzebują, czego chcą i co odczuwają. Jeśli myślisz o rozpoczęciu nowej działalności lub wprowadzeniu nowych aktualizacji do swoich produktów lub usług, musisz przeprowadzić badania rynkowe, aby sprawdzić wykonalność swoich pomysłów. W przeciwnym razie możesz stracić czas i zasoby na rozwiązanie, którego nikt nie chce i nie potrzebuje.

Czym jest badanie rynku?

Badania rynkowe są ważnym elementem planu biznesowego. Jest to proces udzielania informacji przez odbiorców na temat produktów, funkcji i usług, których chcą lub potrzebują, poprzez wypełnianie ankiet, badań, grup fokusowych i innych metod. Badania rynkowe służą jako ważny przewodnik przy opracowywaniu modelu biznesowego. Po przeprowadzeniu badań rynkowych, osoby podejmujące decyzje w Twojej organizacji mogą je wykorzystać do informowania o rozwoju produktów i strategii marketingowych, decydowania o tym, jakie nowe produkty i usługi należy dodać do oferty. Badania rynkowe są niezbędne, aby trzymać rękę na pulsie odnośnie informacji, czego klienci oczekują od Twojej firmy, powtarzając to, co już działa, a ulepszając to, co nie.

Dlaczego badania rynkowe są ważne?

Bezwzględnie konieczne jest przeprowadzenie badań rynkowych przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi. Kiedy opracowujesz coś nowego, możesz nie być świadomy potrzeb konsumentów. Testowanie produktu z badaniem rynku jest dobrym sposobem, aby upewnić się, że opracowujesz swój nowy produkt lub usługę z myślą o rzeczywistych potrzebach rynku docelowego. Badania rynku mogą również pomóc w zrozumieniu, co klienci lubią, a czego nie lubią w aktualnych produktach i usługach. Możesz wykorzystać te spostrzeżenia do ulepszenia istniejących produktów, wykorzystując ich mocne strony i ograniczając ich słabości. Badania rynkowe pomagają lepiej zrozumieć potrzeby i pragnienia docelowej grupy odbiorców, gdy uruchamiasz nowy biznes lub opracowujesz nowy produkt, usługę, czy funkcję.

Jakie są różne rodzaje badań rynkowych?

Zrozumienie różnych rodzajów badań, które składają się na badanie rynkowe może pomóc w upewnieniu się, że rozważasz opinie odbiorców docelowych pod wieloma kątami. Ważnymi elementami badań rynkowych są badania pierwotne i wtórne, jak również analiza informacji ilościowych i jakościowych.

Różnica między badaniami pierwotnymi a wtórnymi polega na tym, jak prowadzone są badania rynkowe i kto jest właścicielem danych. Badania pierwotne są zazwyczaj prowadzone bezpośrednio przez firmę, podczas gdy badania wtórne są zazwyczaj zlecane na zewnątrz lub znajdują się w istniejących internetowych bazach danych.. Ważne jest, aby realizować oba rodzaje badań rynkowych, ponieważ mają one różne cele - badania pierwotne przynoszą bezpośrednie wyniki na temat odbiorców, podczas gdy badania wtórne służą, jako wsparcie dla spostrzeżeń uzyskanych z badań pierwotnych.

Badania rynkowe mogą być ilościowe lub jakościowe. Badania ilościowe opierają się na liczbach i obiektywnych faktach, natomiast badania jakościowe są subiektywne, oparte na uczuciach i niezmierzonych cechach . Oba są ważne przy badaniu odbioru Twojej marki lub produktu. Zrozumienie perspektyw jakościowych grupy docelowej jest niezbędne, aby w znaczący sposób przemawiać do sedna tego, czego chcą i potrzebują klienci. Włączenie jakościowych spostrzeżeń do danych ilościowych pomoże Ci zrozumieć, gdzie znajdują się największe możliwości. Wykorzystaj badania pierwotne i wtórne, które obejmują połączenie wyników ilościowych i jakościowych, aby jak najlepiej wykorzystać badania rynku.

Działania w zakresie badań rynkowych

Wykonaj te cztery proste kroki, aby przeprowadzić badania rynku dla swojej małej firmy.

Osoba kupująca powinna wyglądać i czuć się jak kompletna osoba o skomplikowanych pragnieniach i potrzebach i chociaż nie muszą być reprezentatywne dla każdego członka grupy docelowej, powinny odzwierciedlać podobieństwa kluczowych segmentów demograficznych.

Chcąc przeprowadzić badanie rynku warto zaznajomić się z poszczególnymi krokami przeprowadzania go, aby w sposób prawidłowy zbierać informacje na temat zachowań konsumentów.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt