Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Jak napisać pytania do badania ankietowego – o czym warto pamiętać?

Prawdopodobnie najtrudniejszą częścią każdego badania ankietowego jest wymyślenie właściwych pytań i odpowiednie ich zinterpretowanie. To, o co pytasz, jest kwestią zrozumienia grupy docelowej. Poprawne sformułowanie pytań ankietowych sprawi, że zwiększy się wskaźnik uzyskiwanych odpowiedzi zwrotnych w ankietach. O czym, więc warto pamiętać?

Unikaj skomplikowanych pytań

Badanie ankietowe jest bardziej zrozumiałe dla osób ankietowanych, gdy jest zwięzłe. Im mniej słów zawiera, tym lepiej dla respondentów. Bardzo ważne jest, aby unikać błędów w pisowni pytań ankietowych, gdyż będą one negatywnie wpływać na wiarygodność oraz jakość badania ankietowego. Każde pytanie powinno być zadane w prosty oraz zrozumiały dla respondentów sposób. Bardzo ważne jest unikanie wyszukanych terminów, a jeśli użycie ich jest konieczne to warto dodać wytłumaczenie danego sformułowania. Dzięki temu osoby biorące udział w badaniu ankietowym nie będą miały problemu ze zrozumieniem pytań i udzieleniem wartościowych odpowiedzi.

Ogranicz zakres pytań w badaniu ankietowym

Bycie zwięzłym oznacza, że ograniczasz zakres każdego pytania do jednego zagadnienia. W badaniu ankietowym zdecydowanie nie powinno się stosować pytań podwójnych. Przed rozpoczęciem ankiety upewnij się, że każde pytanie dotyczy tylko jednego tematu. Każde pytanie powinno być jasno zinterpretowane, tak aby respondent nie miał żadnych wątpliwości, jakiej odpowiedzi udzielić. Warto także skorzystać z pytań warunkowych, gdyż one również skracają czas trwania badania ankietowego. Polegają one na automatycznym pomijaniu pytań wykluczających się z odpowiedziami osoby ankietowanej. Program SurvGo™ oferuje takie możliwości, co z pewnością docenią respondenci. Dzięki temu zwiększy się koncentracja respondentów, gdyż nie będą zasypywani pytaniami, które ich nie dotyczą.

Zadawaj tylko te pytania, na które nie znasz odpowiedzi

Właściciele przedsiębiorstw wiedzą bardzo dużo o swojej grupie docelowej dzięki mediom społecznościowym, czy kartom lojalnościowym, jednak praktycznie nie wykorzystują tych danych w ankietach. Każdy z nas był wiele razy proszony o wpisanie w ankiecie swojego imienia, wieku, czy płci. Jednak zdecydowana większość firm wie już, kim są ich klienci. Badania ankietowe nie powinny być zbyt długie i zawierać pytań,  na które zna się już odpowiedź. Większość przedsiębiorstw na bieżąco obserwuje, co kupują klienci. Pominięcie zbędnych pytań daje możliwość zadania pytań, które wniosą coś nowego oraz wartościowego do zbieranych danych. Pamiętaj, że długość ankiety jest jednym z głównych powodów, dlaczego respondenci rezygnują z udziału w badaniu ankietowym w czasie jego trwania.

Zastosuj różne formy pytań w badaniu ankietowym

Zastosowanie różnorodnych typów pytań w ankiecie pozytywnie wpłynie na koncentrację osób wypełniających badanie ankietowe. W przypadku zastosowania tej samej formy w każdym pytaniu respondent może czuć się znużony i zacząć mechanicznie zaznaczać odpowiedzi. Dzięki programowi SurvGo™ mamy możliwość skorzystania z różnych form pytań, zarówno zamkniętych, jak i otwartych. W zależności od rodzaju badania ankietowego możemy zastosować między innymi takie pytania, jak:

Oczywiście korzystając z tego narzędzia do przeprowadzania ankiet możemy skorzystać także z innych typów pytań. Jednak w zależności od treści pytania należy wybrać odpowiednią formę, aby ułatwić osobie ankietowanej udzielenie odpowiedzi. Oczywiście we wstępie do badania ankietowego należy poinformować respondentów o zastosowanych formach pytań oraz wyjaśnić, jak powinni udzielać odpowiedzi. Nie każda osoba ankietowana musiała mieć wcześniej styczność z danym typem pytania.

Ogranicz liczbę opcji odpowiedzi

Pytania wielokrotnego wyboru powinny mieć nie więcej niż 5 lub 6 opcji, aby nie utrudniać odpowiedzi respondentom. Formułując odpowiedzi, używaj nienakładających się na siebie kategorii. Każdy punkt danych może należeć tylko do jednej kategorii. Dzięki temu pytania w badaniu ankietowym będą zrozumiałe, a co więcej respondent nie będzie miał problemu z zaznaczeniem odpowiedzi.

Dodaj opcję "Nie wiem" lub "Nie dotyczy" do odpowiedzi

Dodając opcję 'Nie wiem' lub 'Nie dotyczy' do pytań, respondenci mogą dodać własną odpowiedź lub zaznaczyć, że po prostu nie znają odpowiedzi. Poprzez dodanie takiej opcji respondent ma szansę na dodanie własnego wkładu do badania ankietowego. Dzięki temu Twoje przedsiębiorstwo będzie mogło spojrzeć na dany temat z innej perspektywy. Dodatnie takich opcji zwiększy także rzetelność uzyskiwanych informacji zwrotnych, gdyż osoba ankietowa nie będzie musiała zaznaczać odpowiedzi na pytanie, na które nie zna odpowiedzi, bądź jej nie dotyczy.

Bądź kreatywny w badaniu ankietowym

Sposób, w jaki sformułowane są pytania ma wpływ na odsetek odpowiedzi. Jeśli postarasz się, aby pytania były zaskakujące i interesujące dla respondentów, to są duże szanse, że wiele osób wypełni badanie ankietowe. Natomiast jeśli ankieta będzie nudna, czy tez nieciekawa to istnieje duże prawdopodobieństwo, że mała liczba osób się zaangażuje w wypełnienie ankiety. Dlatego tak ważne jest poprawne formułowanie pytań ankietowych i stosowanie różnych form. Dzięki temu osoby ankietowane będą ciągle zaangażowane w wypełniane badanie ankietowe.

Stosując się do przedstawionych wskazówek z pewnością stworzysz ciekawe badanie ankietowe, które będzie interesujące dla respondentów. Dzięki temu uzyskasz dużą liczbę odpowiedzi zwrotnych, co umożliwi Ci podjęcie nowych, słusznych decyzji w przedsiębiorstwie. Przeprowadzając badanie ankietowe pamiętaj o dostępności narzędzia SurvGo™, gdyż za niewielką cenę otrzymasz wiele możliwości, które uatrakcyjnią Twoje badanie ankietowe.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt