Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Czym jest analiza statystyczna?

W dążeniu do uporządkowania swoich danych i przewidywania przyszłych trendów w oparciu o informacje, wiele przedsiębiorstw opiera się na analizie statystycznej. Przedsiębiorstwa decydujące się na analizę statystyczną zwykle korzystają z usług firm, które specjalizują się w takich badaniach, gdyż do ich poprawnego zrealizowania wymagana jest wykwalifikowana kadra ze specjalistyczną wiedzą.

Definicja analizy statystycznej

Analiza statystyczna to proces zbierania i analizowania danych w celu określenia wzorców i trendów. Jest to metoda polegająca na używaniu liczb, aby spróbować wyeliminować wszelkie tendencje stronnicze podczas przeglądania informacji. Może być również postrzegana jako narzędzie naukowe, które może pomóc w podejmowaniu decyzji.

Rodzaje analizy statystycznej

Istnieją dwa główne rodzaje analizy statystycznej: opisowa i wnioskowa.

Statystyka opisowa jest tym, co organizacje wykorzystują do podsumowania swoich danych. Mają na celu opisanie dużej ilości uzyskanych informacji za pomocą różnego rodzaju tabel oraz wykresów podsumowujących, ale starają się nie wyciągać wniosków na temat badanej populacji. Podsumowują zebrane informacje za pomocą diagramów. W tym opracowaniu znajdziemy kluczowe wyniki dotyczące badanego zjawiska. Ponieważ wykresy, schematy i tabele są podstawowymi składnikami statystyki opisowej to ułatwiają zrozumienie i wizualizację surowych danych. Osoby analizujące nie wyciągają wniosków wykraczających poza analizowane dane. Wśród niektórych przydatnych danych, które pochodzą ze statystyk opisowych, znajdują się m.in. mediana i średnia, a także wariancja i odchylenie standardowe.

Drugim rodzajem analizy statystycznej jest wnioskowanie. Statystyki interferencyjne są sposobem na dalsze badanie danych. Statystyka inferencyjna pozwala organizacjom na przetestowanie hipotezy i wyciągnięcie wniosków na temat danych. W takich przypadkach zwykle bada się próbę całych danych, a wyniki stosuje się do grupy, jako całości.

Proces analizy statystycznej

Proces przeprowadzania analizy statystycznej możemy przedstawić w kilku podpunktach, takich jak:

Ostatecznie do opisu danych wykorzystywane są statystyki opisowe, natomiast statystyki interferencyjne służą do wnioskowania i stawiania hipotez na temat tych samych informacji.

Korzyści płynące z analizy statystycznej

Czy naprawdę warto inwestować w analizy statystyczne? Najlepszym sposobem na odpowiedź na to pytanie jest zbadanie korzyści. Ogólnie rzecz biorąc, statystyka pomoże zidentyfikować trendy, które wymykają się spod kontroli bez tych metod. Analiza ta wprowadza również obiektywizm w proces podejmowania decyzji. Mówiąc dokładniej, analiza statystyczna sprawdziła się w wielu przypadkach. Statystyki pokazują, gdzie jest najwięcej sprzedaży, gdzie sprzedaż ma największą wartość i jaki marketing jest związany z tą sprzedażą. Pozwala to na poprawę efektywności w każdym aspekcie sprzedaży i marketingu. Podobnie, analiza statystyczna może pomóc w zwiększeniu efektywności pracy. W wielu przypadkach, dostarczenie odpowiednich narzędzi pozwoli na uzyskanie najlepszej pracy od pracowników. Analiza statystyczna pozwoli pracodawcom dokładnie przeanalizować efektywność każdego narzędzia i skupić się na tych, którzy osiągają najlepsze wyniki.

Możemy zauważyć, że do przeprowadzenia analizy statystycznej potrzebujemy specjalistycznej wiedzy. Warto przed rozpoczęciem takiego badania zaznajomić się z ofertami firm, które świadczą takie usługi.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt