Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Charakterystyka badań online

Badania online są jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych. Nie wszystkie przeprowadzane ankiety internetowe są przygotowane w poprawny sposób. Warto się zastanowić, jak przygotować prawidłowe badanie online oraz poznać cechy, jakie powinno mieć takie badanie. Istnieje sześć elementów, które powinny być zastosowane w idealnej ankiecie online.

Cel badania online

Najważniejszą cechą badania online jest posiadanie ściśle określonego celu ankiety. Osoby przeprowadzające ankiety internetowe powinny jasno sformułować cel przeprowadzenia sondażu online. W tym przypadku uzyskane wyniki będą mogły zostać wykorzystane do ulepszenia produktów oraz usług, obsługi klienta lub innego wcześniej ustalonego celu. Należy pamiętać, że przeprowadzana ankieta online powinna dotyczyć jednego tematu tak, aby respondent nie był zdezorientowany wypełnianym badaniem. Bardzo ważne jest utrzymanie skupienia osoby wypełniającej badanie internetowe przez cały czas trwania ankiety, dlatego pamiętaj, aby tworzyć angażujące badania online. W ten sposób z pewnością otrzymasz rzetelne wyniki, które będą idealnymi danymi do wyciągnięcia wniosków do dalszej pracy.

Dokładny projekt badawczy

Aby badanie online przyniosło skuteczne wyniki, ważne jest, aby osoba przeprowadzająca ankietę opracowała dokładny projekt badawczy. Jak przeprowadzić badania i analizę rynku za pomocą ankiet online - można o tym zdecydować poprzez wdrożenie projektu badań. Projekt badawczy pomoże badaczom rynku w podjęciu decyzji o tym, jak zbierać informacje za pomocą ankiet online oraz jak analizować zebrane dane - o rodzaju projektu badawczego można zdecydować w zależności od problemu badawczego. Po wykryciu problemu badawczego, badacz rynku może wybrać sposób ankietowania spośród różnych typów projektów badawczych.

Dokładnie sformułowane pytania ankietowe

Efektywne badanie powinno posiadać równowagę pomiędzy pytaniami otwartymi i zamkniętymi. Istnieją różne rodzaje pytań, które wystarczają do zbadania różnych celów badania internetowego. Pytania zadane w badaniu online powinny być skuteczne w procesie uzyskiwania informacji z wybranej próby. Badacz będzie w stanie zebrać skuteczne informacje z ankiet online tylko wtedy, gdy cel ankiety jest zgodny z wybranym rodzajem pytań ankietowych. Naukowcy powinni rozumieć cel ankiety internetowej, aby zapewnić dobrą strukturę pytań sondażowych, aby zdobyć najważniejsze informacje. Pytania w badaniach online mogą być zadawane w różnorodnych formach. Warto wykorzystać możliwości ankiet internetowych i skorzystać z takich pytań, jak pytania z sumą punktów, skalą, czy suwakiem. Niepodważalnym atutem badań internetowych jest także możliwość zadania pytania wykorzystując plik multimedialny. Zadając pytanie możemy umieścić w nim zdjęcie, czy film, który z pewnością przyciągnie uwagę respondentów. Warto stosować różnorodne formy pytań, aby zaciekawić osoby wypełniające ankietę badaną tematyką tak, aby po zakończonym badaniu była ciekawa przedstawionej tematyki. Zastosowanie różnych form pytań z pewnością nie będzie dla respondentów monotonne i z większą chęcią będą wypełniać dalsze udostępniane badania.

Zdefiniowana próba docelowa

Próba jest reprezentatywną sekcją docelowych respondentów, którzy reprezentują wymagane cechy charakterystyczne dla przeprowadzanych badań. Po odfiltrowaniu próby z populacji docelowej, liczba osób, które są częścią próby będzie wskaźnikiem jej wielkości. Próba może być utworzona na podstawie różnych aspektów, takich jak dane demograficzne, zawód lub jakikolwiek inny czynnik. Głównymi aspektami wyróżniającymi respondentów są wiek, płeć, miejsce  zamieszkania, dochód, zainteresowania, zajmowane stanowisko, czy wykształcenie. W zależności od badanego tematu grupa docelowych osób, do których będzie skierowanie badanie online będzie inna. Jeśli nie wiemy, jak znaleźć odpowiadającą nam grupę respondentów warto skorzystać z paneli konsumenckich, takich jak Badanie-Opinii.pl. W takim panelu badawczym możemy znaleźć ponad 150 tysięcy panelistów, którzy z dużym zaangażowaniem wypełniają udostępniane im badania online.

Zbieranie i analizowanie odpowiedzi udzielonych przez respondentów

Stworzenie odpowiednich pytań ankietowych i wysłanie ankiety online do pożądanej próby respondentów może prowadzić do podjęcia dobrych decyzji tylko wtedy, gdy zebrane wyniki są dobrze przeanalizowane. Dzięki oprogramowaniu badań online, takiemu jak SurvGo™, osoby przeprowadzające ankiety mogą uzyskać różnego rodzaju wykresy oraz tabele, które ułatwiają analizę danych. Dostęp do takich wykresów z pewnością zaoszczędzi czas osób przeprowadzających badanie internetowe, gdyż nie będą musieli samodzielnie ich tworzyć, a będą mogli skorzystać z funkcji narzędzi do przeprowadzania ankiet. Warto zaznaczyć, że koszt z korzystania z programu SurvGo™ jest niewielki, a możliwości i udogodnienia dla osób przeprowadzających badanie są bardzo duże. Jeśli nie mamy wystarczająco dużo czasu warto skorzystać z tego typu narzędzi, aby ułatwić proces zbierania danych.

Przygotowywanie sprawozdań na podstawie uzyskanych odpowiedzi

Sprawozdania opracowane na podstawie danych uzyskanych z ankiet online powinny być udostępniane wszystkim interesariuszom, tak aby każdy członek był świadomy danych zebranych z badania. Każdy respondent powinien wiedzieć, że jego wkład w wypełnioną ankietę jest analizowany przez właścicieli firm i będzie brany pod uwagę w dalszych działaniach przedsiębiorstwa. Jeśli respondenci będą wiedzieć, że ich zdanie jest naprawdę brane pod uwagę to z większą chęcią i zaangażowaniem będą wypełniać kolejne badania, a także z pewnością wpłynie to na pozytywny odbiór przedsiębiorstwa wśród osób wypełniających ankietę.

Przeprowadzając badanie online warto zwrócić uwagę na wymienione elementy. Stosując wspomniane aspekty w swojej ankiecie internetowej możemy być przekonani, że przygotowany przez nas sondaż będzie wykonany w poprawny sposób i będzie posiadał cechy idealnej ankiety. Respondenci z większą chęcią wypełniają ankiety, które są przygotowane w profesjonalny sposób, gdyż wiedzą, że osoby przeprowadzające je szanują ich czas oraz wyrażoną opinię.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt