Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Badania ankietowe – praktyczne wskazówki

Badania ankietowe są przeprowadzane przez wielu przedsiębiorców, a także studentów i naukowców w celu zdobycia informacji na konkretny temat. Coraz to więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest przeprowadzanie ankiet dla funkcjonowania firmy, co, więc, zrobić, aby prawidłowo sformułować badanie ankietowe?

Stwórz prawidłowy szablon badania

Każde badanie ankietowe powinno posiadać szablon, na którym będzie się opierać. Szablon polega na stworzeniu pytań, wybraniu odpowiedniej ich formy, a także na ustaleniu kolejności pytań. Zaprojektowanie kwestionariusza nie musi być prostym zadaniem dla większości osób decydujących się na przeprowadzenie ankiet, a co więcej na pewno będzie czasochłonną czynnością, jeśli chcemy stworzyć prawidłowy kwestionariusz, a także zastosować w nim zaawansowane funkcje, które usprawnią przebieg badania. Korzystając z narzędzi do przeprowadzania ankiet, jak właśnie SurvGo™ mamy możliwość zastosowania w kwestionariuszu pytań warunkowych, które usprawnią przebieg ankiety, a także zadać różnego typu pytania. Pytania warunkowe polegają na zastosowaniu takiej funkcji, że jeśli respondent odpowie na konkretne pytanie tak, że będzie wykluczało się z następnym to nie pojawi się ono. Zastosowanie takiej funkcji pozwoli na zaoszczędzenie czasu respondentów, a także wpłynie pozytywnie na ich koncentrację. W zależności od wyboru badania ankietowego można zastosować różne rodzaje pytań. Część z nich można zastosować we wszystkich formach badań, jak pytania otwarte, a część jest przypisana tylko do niektórych metod – np. pytania z suwakiem można zastosować tylko w ankietach online z uwagi na ich charakter. Stworzenie ciekawego, poprawnego kwestionariusza z pewnością zainteresuje respondentów i z dużym zaangażowaniem wypełnią przypisane im badanie ankietowe.

Formułuj pytania w jasny sposób

Bez względu na to, jaką metodę badawczą wybierzemy i jaką formę pytań zastosujemy należy pamiętać o przystępnym słownictwie dla respondentów. Każda ankieta skierowana jest do innej grupy osób, o innej charakterystyce. Odbiorcy badań mogą się różnić pod wieloma względami, jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wielkość dochodu, zainteresowania, wykształcenie, czy wiele innych. Zastosowanie regionalnego słownictwa, w przypadku gdy ankieta skierowana jest do szerszej grupy odbiorców może sprawić, że część respondentów nie zrozumie pytania i nie będzie wiedziała, jak na nie odpowiedzieć. Zastosowanie wyszukanej terminologii także może sprawić, że część osób wypełniających badanie nie będzie wiedziała, o co chodzi w zadanym pytaniu, więc lepiej formułować pytania w prosty i jasny sposób, aby nie było wątpliwości co oznacza dane słowo. Jeśli nie jesteśmy w stanie pominąć słowa, bądź frazy, która nie będzie zrozumiała dla części respondentów warto wyjaśnić przytoczoną terminologię. W ten sposób osoba udzielająca odpowiedzi, będzie wiedziała jak zinterpretować zadane pytanie.

Znajdź docelową grupę respondentów

Jak wiemy respondenci mogą się różnić pod wieloma względami i posiadać różnorodne profile demograficzne. Przy tworzeniu pytań oraz opracowywaniu kwestionariusza warto zadać sobie pytanie do kogo kierujemy nasze badanie ankietowe. Przeprowadzając badanie można zastosować pytania sprawdzające, które sprawią, że jeśli osoba nie będzie spełniać postawionych przez osobę przeprowadzającą badanie kryteriów to nie będzie mogła wziąć udziału w ankiecie. W ten sposób osoby, który przeprowadzają ankietę z pewnością otrzymają tylko i wyłącznie takie wyniki, które będą odpowiednie do analizy. W przypadku, gdy obawiamy się, że nie znajdziemy takiej grupy, która ma wypełnić zaprojektowanie badanie można skorzystać z usług przedsiębiorstwa, które zajmują się przeprowadzaniem badań. Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® jest przedsiębiorstwem, które zajmuje się przeprowadzaniem różnego rodzaju badań. Bez względu na to, którą metodę badawczą wybraliśmy możemy zlecić im przeprowadzenie badania, a także znalezienie odpowiedniej grupy respondentów. Eksperci zatrudnieni w tym przedsiębiorstwie zajmują się wszystkimi etapami badań. Można zlecić im wykonanie całej ankiety, bądź poszczególny etap badania, jak znalezienie respondentów, czy przeprowadzenie analizy danych, wszystko zależy od potrzeb osoby przeprowadzającej badanie ankietowe.

Analiza pozyskanych danych

Nieodłączną częścią każdego zrealizowanego badania jest jego analiza danych, która jest niezbędna do wyciągnięcia wniosków i podjęcia dalszych decyzji do działania. Jest to bardzo ważny etap, gdyż źle przeprowadzona analiza może przyczynić się do podjęcia złych decyzji, które negatywnie wpłyną na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, czy organizacji. Analiza danych jest niełatwym zadaniem, które z pewnością wymaga dużo czasu. Opracowaniem zebranych informacji zajmują się różne przedsiębiorstwa, jak wspomniane wyżej Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Eksperci posiadający siedemnastoletnie doświadczenie zajmują się analizą wyników zebranych z różnorodnych badań ankietowych, a co więcej wykonują je w krótkim czasie. Zebrane wyniki mogą być przedstawione za pomocą różnych tabel, grafów, a także wykresów, lecz także w formie opisowej. Jeśli nie posiadamy odpowiedniej wiedzy do przeprowadzenia analizy badania warto skorzystać z wiedzy fachowców, którzy specjalizują się w analizie danych oraz w wyciąganiu wniosków. Raporty z badań można otrzymać w różnych formatach w zależności od preferencji osoby zlecającej badanie między innymi w dokumencie Word, pliki PDF, czy w formie prezentacji PowerPoint

Badania ankietowe mogą być przeprowadzane na wiele różnych sposobów. Każda z metod badawczych posiada inne cechy, lecz składa się z tych samych elementów. Proces przeprowadzania badania jest wymagający, a często także skomplikowany, dlatego jeśli nie mamy wystarczająco dużo czasu, a zależy nam na podjęciu szybkiej decyzji warto skorzystać z usług przedsiębiorstw, takich jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Zlecając przeprowadzenie ankiety możemy zgłosić chęć realizacji całego badania lub poszczególnego etapu w zależności od potrzeb.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt