Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Jak badania rynku zapewnią sukces Twojej firmie

Jeśli chcesz wiedzieć, co myślą o Tobie Twoi klienci, użyj ankiety online z wykorzystaniem skali Likerta. W przypadku zbierania opinii klientów na temat marki, taka ankieta będzie jednym z najbardziej popularnych wyborów. Jest to zazwyczaj 5 lub 7-punktowa skala, która jest używana do pomiaru postaw i opinii poprzez zadawanie serii pytańJeśli chcesz wiedzieć, co myślą o Tobie Twoi klienci, użyj ankiety online z wykorzystaniem skali Likerta. W przypadku zbierania opinii klientów na temat marki, taka ankieta będzie jednym z najbardziej popularnych wyborów. Jest to zazwyczaj 5 lub 7-punktowa skala, która jest używana do pomiaru postaw i opinii poprzez zadawanie serii pytań.

Najlepsza dla ankiet online skupionych na jednym temacie

Ankiety online z użyciem skali Likerta są najlepsze, w przypadku, gdy używasz ich do zadawania serii pytań, które koncentrują się na jednym temacie. Jeśli zadajesz pytania, które dotyczą konkretnego tematu, łatwo jest raportować dane, gdy chcesz przeanalizować wyniki z kilku pytań. Na przykład, możesz zadać następujące pytania w przypadku procesu wdrażania do pracy pracowników:

Powyższe pytanie może być uzupełnione następującym pytaniem:

Te trzy pytania uzupełniające, dotyczą właśnie procesu wdrażania pracowników do przedsiębiorstwa. Na koniec możesz zestawić dane, aby zobaczyć, jak bardzo pracownicy są zadowoleni lub niezadowoleni z tego procesu. Dzięki ankietom online masz zdecydowanie większą pewność, że uzyskasz rzetelne dane, gdyż w ich przypadku respondenci udzielają odpowiedzi bez obecności osoby ankietującej.

Przydatne w każdej sytuacji

Ankiety online z wykorzystaniem skali Likerta mogą być zastosowane w każdej sytuacji, kiedy chcesz uzyskać od swoich konsumentów informacje na temat ich odczuć względem Twojego produktu, czy też usługi. Pytań w skali możesz użyć, gdy chcesz sprawdzić, czy klienci zgadzają się z Twoją usługą. Jest to jeden z najczęstszych przypadków, w których stosuje się ankietę internetową z użyciem skali Likerta. Pytania w skali są także powszechnie stosowane, gdy chcesz sprawdzić, czy klienci poleciliby Twój produkt komuś innemu. Pytanie oparte na poziomie satysfakcji jest używane, gdy chcesz uzyskać od klientów opinię na temat Twojej usługi. Można również zadawać pytania o znaczenie, które pomogą odkryć, co klienci myślą o konkretnym produkcie lub jego funkcji.

Użyteczność w trakcie pomiaru opinii

Ankieta internetowa, w której wykorzystane są pytania w skali jest niezwykle przydatna, gdy chcesz zmierzyć opinie respondentów. Kiedy zapytasz klienta, czy podoba mu się produkt, odpowiedzią będzie zazwyczaj "tak" lub "nie". Jednakże, kiedy zapytasz klienta, jak bardzo podoba mu się produkt, czy nie podoba mu się, czy też podoba mu się w pewnym stopniu, wtedy istnieje zróżnicowany zestaw opcji, wykorzystując skalę. W ten sposób łatwo jest zmierzyć "jak bardzo" klientowi podobał się lub nie podobał się produkt, bądź też usługa.

Umożliwienie oceny doświadczenia

Ankiety online, w których wykorzystywane są pytania w skali Likerta są skuteczne, gdy chcesz uzyskać ogólny pomiar zadowolenia, czy zdobyć informację na temat postrzegania danego  tematu. Takie pytania można również wykorzystać do zebrania danych na temat czynników, które wpływają na konkretne doświadczenie. Ankiety online z użyciem skali Likerta nie powinny być stosowane do pomiaru różnych tematów lub mieszania różnych zestawów skal, ponieważ spowoduje to trudności w zrozumieniu i interpretowaniu danych. Jeśli chcesz zastosować w badaniu skalę Likerta dwukrotnie pamiętaj, żeby nie łączyć ich w jednej macierzy.

Skala dwubiegunowa

Skala Likerta jest dwubiegunowa, ponieważ wychwytuje skrajne postawy. Kiedy używasz jej jako skali nieparzystopunktowej, możesz również użyć jej do umożliwienia zaznaczenia neutralnej odpowiedzi. Podczas gdy skala 5-punktowa jest bardziej powszechna, skale Likerta mogą mieć więcej opcji w zależności od potrzeb. Natomiast skala 3-punktowa wyeliminowałaby potrzebę określania stopnia, w jakim respondenci są zadowoleni lub niezadowoleni.

Pytania w skali nie wymuszają odpowiedzi

Pytania w skali nie zmuszają respondenta do zaznaczenia odpowiedzi tak, bądź nie. Jest to niezwykle istotne, gdyż niektóre pytania dla osób wypełniających ankiety online mogą być trudne, czy też niezręczne. Zastosowanie tych pytań umożliwia udzielenie odpowiedzi w stopniu, w jakim się zgadzają, co ułatwia zadanie respondentowi. Ankiety wykorzystujące pytania w skali Likerta są również szybkie, efektywne i stanowią niedrogą oraz szybką metodę zbierania danych.

Kiedy stosować pytania w skali w ankietach online?

Istnieją różne rodzaje pytań ankietowych, które można zadać w ankietach online, takie jak pytania wielokrotnego wyboru, pytania otwarte, pytania z sumą punktów do przydzielenia, pytania macierzowe i inne. Kiedy jednak warto zdecydować się na umieszczenie pytań w skali w ankiecie internetowej? Ankiety online wykorzystujące pytania ze skalą Likerta są używane wtedy, gdy musisz zrozumieć, co Twoi klienci myślą o Tobie w bardziej dogłębny sposób. Możesz ich użyć, między innymi w następujących sytuacjach:

To tylko niektóre z sytuacji, w których możesz wykorzystać pytania w skali Likerta w ankiecie internetowej. Zawsze, gdy chcesz zmierzyć odczucia klientów względem Twojej marki, ankiety online wykorzystujące pytania w skali Likerta są najlepszą metodą do zastosowania. Najlepszą rzeczą w tych pytaniach jest to, że respondentom łatwo jest udzielić odpowiedzi, ponieważ pytanie nie jest zbyt obszerne, ani nie sprawia trudności w wyborze odpowiedzi.

Skorzystanie z pytań w skali w ankiecie online umożliwia zebranie wielu cennych informacji, które będą podstawą do wyciągnięcia wielu wniosków. Korzystając z narzędzia do przeprowadzania ankiet online, jak SurvGo™ możesz w szybki i prosty sposób skorzystać z tych pytań, a także wielu innych. Dzięki temu będziesz miał pewność, że formy pytań są odpowiednie zastosowane.

Skontaktuj się z nami – badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 16‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.
Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
Przykładowe raporty
Zapraszamy do współpracy!

Uważasz, że Portal warto rozbudować o dodatkowe treści? Zajmujesz się szeroko pojętą statystyką? Przyślij do nas artykuł z zakresu statystyki, a my po pozytywnej recenzji opublikujemy go na stronie.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt