Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Dane przestrzenne stanowią niezbędne narzędzie pracy wśród pracowników administracji 
publicznej. Nierzadko trzeba je przedstawić „na już”. Główny Urząd Statystyczny prezentuje 
nowe, pomocne narzędzie, opracowane w ramach projektu Przestrzenne Dane Statystyczne 
w Systemie Informacyjnym Państwa.

 

Portal Geostatystyczny w nowej odsłonie – jakie ma nowe możliwości?

Nie tylko odmieniony wygląd, ale i dodatkowe narzędzia do analizy i wizualizacji danych wyróżniają nową odsłonę Portalu Geostatystycznego – serwisu mapowego GUS.

Na szczególną uwagę zasługuje Panel analityczny – Studio analiz. Usługa ta pozwala na przeprowadzanie zaawansowanych statystycznych analiz przestrzennych na danych zebranych m.in. w badaniach statystyki publicznej. Dodatkowo użytkownik ma możliwość łączenia własnych danych z danymi publicznymi i na ich podstawie tworzenia unikalnych analiz. Aby skorzystać z możliwości, które oferuje Panel analityczny, w pierwszym etapie powinniśmy utworzyć konto użytkownika w Portalu Geostatystycznym.

Panel analityczny – jakie funkcjonalności oferuje?

Panel analityczny, inaczej Studio analiz, umożliwia użytkownikom przygotowanie własnego interfejsu graficznego w postaci Panelu, prezentującego dane zjawisko jednocześnie w co najmniej dwóch perspektywach za pomocą różnych form prezentacji danych, takich jak: mapa, wykres, tabela, diagram czy statystyki opisowe.

Najważniejszą cechą Panelu analitycznego jest możliwość prowadzenia analizy interaktywnej. Narzędzie daje użytkownikowi możliwość wprowadzenia zmian w jednej perspektywie i obserwowania tych konsekwencji w pozostałych prezentowanych perspektywach.

Analizy przestrzenne – jak Panel analityczny może pomóc w analizie biznesowej?

A co w sytuacji, gdy trzeba porównać i przeanalizować różne wartości, atrakcyjność ofert, ceny?

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy analitykami, którzy chcieliby sprawdzić, gdzie w mieście znajdują się hotele o najwyższej cenie.

Posłużymy się danymi dotyczącymi cen obiektów noclegowych, pozyskanymi dzięki web scrapingowi strony: Hotels.com, które zostały zgeokodowane. Następnie na podstawie tych danych stworzymy mapy i wykorzystamy je w Panelu analitycznym.

 

Przyjmijmy, że na początku chcielibyśmy zaprezentować, gdzie w Warszawie zlokalizowane są hotele i jakie są ich rodzaje przy pomocy narzędzia Filtr. Zależy nam również na sprawdzeniu, gdzie znajdują się hotele pięciogwiazdkowe, ile ich jest, jakie są ich rodzaje oraz jaka jest cena pokoju za dobę. Możemy to zrobić za pomocą Filtra, a następnie − Licznika i/lub Histogramu. Zmiany dynamicznie wyświetlają się we wszystkich otwartych oknach.

 

Dzięki Portalowi Geostatystycznemu możemy również sprawdzić, gdzie w centrum Warszawy znajdziemy hotele za stosunkowo niską cenę. Pomoże nam w tym legenda mapy, na której możemy ukryć przedziały cen z wysokimi wartościami. Podobny efekt uzyskamy zaznaczając odpowiedni przedział w histogramie.

Przy pomocy narzędzia Mapy skupisk (dane przygotowane wcześniej w Studio map) możemy sprawdzić, jak hotele są zgrupowane na tle mapy Warszawy, a następnie w Panelu analitycznym za pomocą odpowiedniego Filtra, możemy zobaczyć właściwości tych hoteli (np. ceny).

 

Panel analityczny jako narzędzie dla Pracownika Samorządowego?

Wyniki przeprowadzonych analiz prezentowane są na mapie tworzonej dynamicznie ze wskazaną warstwą przestrzenną oraz z legendą, w której jest możliwość ukrywania/pokazania wybranej statystyki.
Mamy możliwość zapisania efektów swojej pracy jako nowy Panel analityczny, bądź też nadpisania wcześniej utworzonego Panelu analitycznego. To narzędzie z pewnością pomoże Ci przygotować dane w ciekawy i rzetelny sposób.

 

Nie trać czasu i zajrzyj do Portalu Geostatystycznego i Panelu analitycznego już dziś!

Portal Geostatystyczny znajdziesz pod adresem geo.stat.gov.pl 

Linki do usług znajdziesz na stronach:
Menedżer zasobów − https://geo.stat.gov.pl/app/menedzer-zasobow 
Panel analityczny − https://geo.stat.gov.pl/app/studio-analiz 
Pomoc do Panelu analitycznego − https://geo.stat.gov.pl/pomoc-wewn/aplikacja/panel-analityczny/

Narzędzie powstało w ramach projektu „Przestrzenne Dane Statystyczne w Systemie Informacyjnym Państwa (PDS)”, którego głównym celem była rozbudowa istniejącego Portalu Geostatystycznego.

Dofinansowanie nr POPC.02.01.00-00-0083/18-00 w ramach II Osi priorytetowej POPC.
 

 

 

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt