Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

 

Osoby z kompetencjami w obszarze statystyki mogą znaleźć zatrudnienie w wielu branżach, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega praca na stanowisku statystyka w różnych branżach oraz jakie wykształcenie i umiejętności trzeba posiadać, by sprawdzić się w tym zawodzie.

 

Czym zajmuje się statystyk?

 

Zawód statystyka polega na zbieraniu, analizowaniu, interpretowaniu i prezentowaniu danych numerycznych, w celu wyodrębnienia wzorców, trendów i informacji, które pomogą podejmować decyzje biznesowe, naukowe i społeczne.

Statystycy mogą pracować w różnych sektorach, w tym w instytucjach rządowych (np. Główny Urząd Statystyczny), przemyśle, medycynie, finansach i edukacji. Mogą też zajmować się różnymi typami danych, takimi jak dane społeczne, ekonomiczne, naukowe czy medyczne.

Zadania statystyka mogą obejmować projektowanie eksperymentów, gromadzenie i analizowanie danych, stosowanie metod statystycznych do badania związków między danymi, opracowywanie prognoz i modeli, interpretowanie wyników oraz prezentowanie wyników w formie raportów, tabel i wykresów.

Ważnymi kompetencjami, które musi posiadać statystyk, są umiejętności matematyczne, umiejętności programowania i analizy danych, a także umiejętności komunikacyjne i odpowiedniej prezentacji efektów swojej pracy - statystycy muszą być w stanie jasno i zwięźle przedstawić złożone wyniki analizy danych dla różnych odbiorców.

 

Statystyk w branży IT

W firmach branży IT, praca statystyka może obejmować analizowanie danych dotyczących użytkowników, produktów lub usług, w celu oceny wydajności, identyfikacji problemów, optymalizacji procesów i planowania strategii biznesowych.

 

Przykładowe zadania, które mogą być wykonywane przez statystyka w firmie IT, to:

 

  • analiza danych dotyczących użytkowników - statystyk może zbierać, analizować i interpretować dane dotyczące użytkowników w celu zrozumienia ich zachowań, preferencji i potrzeb. Na podstawie tych informacji może zaproponować usprawnienia w procesie projektowania produktów lub usług oraz ulepszeń, które poprawią doświadczenie użytkowników.
  • analiza danych dotyczących wydajności - statystyk może analizować dane dotyczące wydajności produktów lub usług, w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i znalezienia sposobów na ich rozwiązanie. Na podstawie tych informacji może też opracować modele predykcyjne, które pozwolą na przewidywanie przyszłych problemów i ich zapobieganie.
  • planowanie strategii biznesowych - statystyk może przeprowadzać analizy rynku, konkurencji i trendów, w celu pomocy w podejmowaniu decyzji biznesowych. Na podstawie tych informacji może też opracować modele prognostyczne, które pozwolą na przewidywanie przyszłych trendów rynkowych oraz zmian w preferencjach użytkowników.
  • wdrażanie rozwiązań Big Data - statystyk może opracowywać i wdrażać rozwiązania Big Data, które pomogą firmie w przetwarzaniu i analizie dużych zbiorów danych. Może też pracować nad zapewnieniem odpowiednich narzędzi i metod do gromadzenia, przechowywania i analizowania danych.

 

W pracy statystyka w firmie branży IT ważne są umiejętności analityczne, programowania, znajomość narzędzi i języków programowania służących do analizy danych, jak również umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne, aby móc wyjaśnić swoje wyniki i zalecenia przed zarządem oraz innymi członkami zespołu.

 

Statystyk w badaniach klinicznych

Statystycy są również kluczowymi ogniwami w procesie badań klinicznych. Statystyk przeprowadza analizy statystyczne danych i przygotowuje raporty. Bierze też udział w tworzeniu i projektowaniu analiz, w tym analiz przejściowych i końcowych. Jest osobą odpowiedzialną za wyliczenie wielkości próby, sekcję statystyczną protokołu badania, plan analizy statystycznej (ang. Statistical Analysis Plan - SAP), szkielety tabel (ang. table shells) oraz nadzór i kontrolę nad analizą danych. Statystyk ma za zadanie dobór odpowiednich metod do problemu ujętego w badaniu. Dlatego ważne jest, aby posiadał rozległą wiedzę i fundament teoretyczny.

 

- Z praktyki przeprowadzanych przez nas badań wynika, że w branży badań klinicznych osoby na stanowisku analityka muszą wykazywać się dobrą znajomość statystyki i języka R. Język R to najbardziej uniwersalne narzędzie do analizy i tworzenia kodu. Dodatkowo, pozwala też łatwo sprawdzić wiarygodność przeprowadzonych analiz i badań - dr Marian Płaszczyca - Head of Statistics w Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®.

 

 W pracy statystyka w obszarze badań klinicznych przyda się również znajomość języków programowania Python i Java Script. Umiejętnością „must have” jest również dobra znajomość języka angielskiego.

 

Jakie wykształcenie powinien mieć statystyk?

Do pracy na stanowisku statystyka zazwyczaj wymagane jest wykształcenie wyższe, a w szczególności kierunek studiów związany z matematyką, statystyką, informatyką lub naukami społecznymi, w zależności od specjalizacji.

 

Oto przykładowe kierunki studiów, które mogą przydać się w pracy na stanowisku statystyka:
 

  • Matematyka - kierunek studiów, który daje solidne podstawy w matematyce i umożliwia poznanie podstawowych metod i technik statystycznych.
  • Statystyka - kierunek studiów, który skupia się na statystyce i umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu teorii i metod statystycznych.
  • Informatyka - kierunek studiów, który skupia się na programowaniu i analizie danych, co może się przydać przy pracy z dużymi zbiorami danych.
  • Nauki społeczne - kierunki studiów związane z naukami społecznymi, takie jak socjologia, psychologia czy ekonomia, mogą pomóc w zrozumieniu i analizie danych społecznych oraz pomóc w lepszym zrozumieniu kontekstu, w którym są zbierane dane.

 

Ponadto, istnieją różnego rodzaju kursy, szkolenia i certyfikaty z zakresu statystyki i analizy danych, które mogą pomóc w uzupełnieniu wiedzy i umiejętności oraz wzbogacić CV.

Szansą na podniesienie swoich kompetencji, nabycie wiedzy i doświadczenie w zakresie statystyki są też staże i praktyki oferowane przez firmy specjalizujące się w badaniach statystycznych. Jedną z takich firm jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które prowadzi program praktyk i staży dla studentów i absolwentów.

W związku z dynamicznym rozwojem Biostat poszukuje również wysokiej klasy specjalistów z zakresu statystyki i zarządzania bazami danych – zobacz ofertę pracy na stanowisku statystyk.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt