Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Omnibus CATIPartnerstwo nauki i biznesu wciąż jeszcze nie jest w Polsce tak popularne, jak w krajach zachodnich. U podstaw braku współpracy leży przekonanie przedsiębiorców, że badania są kosztowną i niepewną inwestycją, podczas gdy badaczy zniechęca konieczność rozliczania się z wymiernych efektów pracy. Te przekonania sprawiają, że wielu właścicieli firm nie decyduje się na prowadzenie badań, nawet jeśli mogliby sobie na to pozwolić.

Wyjątek stanowią badania marketingowe, które większość liczących się firm prowadzi cyklicznie, chcąc zachować pozycję lidera, wymagającą dynamicznego reagowania na trendy i tendencje rynkowe. Żeby jednak reagować na zagrożenia i szanse trzeba mieć ich świadomość, a tę dają właśnie prowadzone badania. Wymierny charakter tego typu analiz przeczy zatem przekonaniu o niepewnym charakterze inwestycji w badania.

Co jednak z mniejszymi firmami, których nie stać na tego typu przedsięwzięcie? Obniżanie kosztów badania kojarzyć się może z jego obniżoną jakością, jednak w przypadku badań omnibusowych jest wręcz odwrotnie.

Badanie omnibusowe polega na umożliwieniu firmom drobnych zleceń, obejmujących zadanie jednego pytania lub niewielkiego ich bloku – i zadanie tych pytań w jednej ankiecie. W ten sposób podczas jednorazowej ankietyzacji zbierany jest materiał dla kilku projektów, co znacznie obniża koszty. Badanie omnibusowe jest realizowane zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi. To duże, ogólnopolskie badanie, którego wyniki są zwykle rzetelne i dają się praktycznie wykorzystać.

O jakości każdego badania decyduje odpowiedni dobór próby badawczej. W przypadku omnibusa jest to 1000 dorosłych mieszkańców Polski, losowanych z uwzględnieniem rzeczywistego podziału społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek oraz płeć. Badani reprezentują także wszystkie województwa, stanowiąc próbę ogólnopolską.

Koszt zadania pojedynczego pytania grupie tysiąca polaków przy pomocy badania omnibusowego to ok. 400 zł (Cena może różnić się w zależności od wykonawcy oraz stopnia złożoności pytania.). Zamawiający otrzymuje raport, którego podstawową formą są zestawienia tabelaryczne (procentowe i liczbowe). Co istotne, raport dostępny jest w ekspresowym tempie 7 dni od rozpoczęcia akcji ankietyzacyjnej.

Warto wykorzystać szansę, jaką daje prowadzenie badań w równych odstępach czasu, sprawdzając na przykład efekty kampanii promocyjnej. Dobrym wykorzystaniem cykliczności badania omnibusowego będzie także monitorowanie określonego wskaźnika w celu rozpoznania tendencji i trendów.

Raport, który otrzymuje zamawiający można wzbogacić o dodatkowe analizy statystyczne, w tym również o testowanie hipotez, zmierzające do wyłonienia istotnych statystycznie korelacji pomiędzy zmiennymi. Jest to jednak usługa płatna dodatkowo, podobnie jak dodanie ułatwiających interpretację wyników opisów.

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt