Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm

analizy statystyczne

Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm

Czy firmom, tak oferującym produkty, jak i prowadzącym działalność usługową, mogą się przydać analizy danych? Tylko pozornie ich działalność oraz prace wykonywane przez agencje statystyczne znajdują się w oderwaniu od siebie. W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo silnymi związkami, a solidna analiza statystyczna jest w stanie zmienić na lepsze położenie każdego podmiotu.

 

Jakie badania statystyczne są najbardziej atrakcyjne dla firm?

 

Każda firma jest inna. Co więcej, każda zmienia się w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju się znajduje i jakie cele chce osiągnąć. Bez względu jednak na to, jaka jest jej aktualna pozycja, jej właściciele muszą wiedzieć, jakie trendy występują w danym momencie na rynku, czego oczekują klienci i jak zmiany dokonywane przez konkurentów wpływają na dany sektor.

 

Istnieje wiele kryteriów podziału badań rynku. Najczęściej mamy do czynienia z tym, które dotyczy horyzontu czasowego, choć wcale nie mniej istotna jest sama metodyka zbierania danych. Dzięki analizie statystycznej można ocenić wpływ zdarzeń bieżących na funkcjonowanie danego podmiotu, opracowania statystyczne pozwalają jednak również na prognozowanie tego, co będzie miało miejsce w przyszłości.

 

Oczywiście, nie można zapominać i o tym, że ustalenie tego, co jest nam najbardziej potrzebne jako firmie, nie jest wcale kluczem do sukcesu. Nie mniej istotna wydaje się sama metodologia. Najlepsze efekty osiąga się dzięki analizom danych jakościowych i ilościowych, duże znaczenie ma przy tym nie tylko sam sposób przeprowadzania badań, ale również odczytywanie ich wyników.

 

Fundamentalne pytanie – w jakim celu?

 

Mówienie o opracowaniach statystycznych ma sens przede wszystkim wówczas, gdy uświadomimy sobie, jak duża jest ich różnorodność. Ich przykładami mogą być:

 

•badania testowe,

•badania cenowe,

badania marki.

 

Należy mieć jednak na uwadze, że możliwości jest znacznie więcej. Nie ma takiego wskaźnika, którego nie dałoby się przeanalizować i takiej informacji, której nie można byłoby poddać pomiarowi. Co więcej, badania rynku będące jednymi z najbardziej atrakcyjnych badań wykonywanych przez firmy statystyczne, można dostosować do specyfiki danej branży tak, aby wynik był maksymalnie miarodajny.

 

Oczywiście, nie musimy badć wyłącznie reakcji naszych klientów i potencjalnych konkurentów. Nie ma żadnego problemu w tym, aby poddawać analizie również sam popyt i podaż. Jeśli mielibyśmy wskazać na problem, z jakim należałoby się liczyć, dotyczyłby on jedynie umiejętności dostosowania konkretnych badań statystycznych do potrzeb klientów, profesjonalne firmy nie mają z tym jednak poważniejszego problemu.

Podobne strony

Analizy statystyczne a fizyka kwantowa
Zobacz
Statystyka - robota dla robota?
Zobacz
Analizy statystyczne
Zobacz
Opracowania statystyczne
Zobacz
Badania statystyczne – różnorodne możliwości wyboru
Zobacz
Szkolenia z zakresu statystyki
Zobacz
Statystyka jako nauka służąca wzrostowi
Zobacz
Rola analizy statystycznej w procesach badawczych
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy analizy danych są przydatne dla firm?

Tak, solidna analiza statystyczna jest w stanie zmienić na lepsze położenie każdego podmiotu, zarówno dla firm oferujących produkty, jak i prowadzących działalność usługową.

Jakie badania statystyczne są najbardziej atrakcyjne dla firm?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ każda firma jest inna i wymaga innych badań, jednak analiza trendów rynkowych, oczekiwań klientów i działań konkurentów jest bardzo ważna.

Jakie są kryteria podziału badań rynku?

Najczęściej stosowanym kryterium jest horyzont czasowy oraz metodyka zbierania danych. Analiza statystyczna pozwala na ocenę wpływu zdarzeń bieżących na funkcjonowanie firmy oraz prognozowanie przyszłości.

Czego można oczekiwać po badaniach satysfakcji klienta?

Badania satysfakcji klienta pozwalają na zrozumienie potrzeb klientów, ich oczekiwań oraz poziomu zadowolenia z produktów lub usług danej firmy.