Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

Ankiety do pracy doktorskiej

Jak zebrać ankiety online dla pracy doktorskiej

Wykorzystanie ankiet online jest świetnym rozwiązaniem w celu poprawy atrakcyjności pracy doktorskiej oraz uzyskania rzetelnych danych. Prace naukowe z wykorzystaniem wielu metod badawczych są częściej lepiej oceniane oraz umożliwiają wyczerpanie tematu (opisane go w pełnej perspektywie). Dzięki specyfice tego narzędzia badawczego łatwiej jest również napisać pracę dyplomową, ponieważ wyniki ankiet szybko się interpretuje i uzyskuje różnorodne dane. Ze względu na swoją strukturę metodologiczną za pomocą badania ankietowego możemy dotrzeć do dużego grona odbiorców. Co ważne mogą one również stanowić atrakcyjną formę dla respondentów, sprzyjając chęci udzielenia opinii.

Tworząc ankiety online należy pamiętać, że nie tylko sam kwestionariusz w niej jest najważniejszy. Przede wszystkim musimy ustalić cel badania oraz jakie elementy chcemy badać. To umożliwi nam wykonanie pierwszego najważniejszego kroku, a więc określenia grupy docelowej. Bez prawidłowo dobranej próby badawczej nie uzyskamy miarodajnych i rzetelnych danych. Stworzenie próby badawczej pozwala na szczegółowe poznanie cech socjodemograficznych i psychograficznych ankietowanych, a więc i znalezienie różnic pomiędzy opiniami poszczególnych segmentów próby badawczej. W tym celu w ankiecie stosuje się pytania metryczne, które stanowią jeden z ważniejszych etapów tworzenia kwestionariusza ankiety. Tworząc kwestionariusz ankiety dla naszego badania do pracy naukowej, zwróćmy również uwagę na sposób tworzenia pytań. Powinny one być dostosowane do charakteru badania – inaczej tworzymy pytania dla badania o charakterze jakościowym, a inaczej dla badania ilościowego. Jeśli nie posiadamy zbyt dużego doświadczenia w realizacji badań ankietowych, warte rozważenia jest zlecenie realizacji profesjonalnej agencji badawczej.

Dlaczego warto wykorzystać ankiety w pracy doktorskiej

Wykorzystanie badania ankietowego w pracy naukowej ma wiele zalet. Za wykorzystaniem tej metody przemawia szybkość realizacji, możliwość zebrania opinii od dużych grup respondentów oraz niski koszt przeprowadzenia. Co ważne wykorzystanie ankiety w badaniu pozwala na tworzenie logiki pytań (pytań warunkowych), czyli zadawaniu kolejnych pytań w zależności od wcześniej udzielonych odpowiedzi. Umożliwia to na badanie wielu obszarów tematycznych przy jednoczesnym ograniczeniu do niezbędnego minimum liczby pytań dla poszczególnych segmentów grupy docelowej. Ponadto ankietyzacja w pracy naukowej posiada wiele innych zalet:

Jak stworzyć ankietę do pracy naukowej

Niezależnie czy samodzielnie tworzymy nasze narzędzie badawcze lub czy korzystamy ze wsparcia profesjonalnej agencji badawczej, musimy zwrócić uwagę, aby nasz kwestionariusz ankiety spełniał kilka warunków. Po pierwsze, powinien on się odnosić do założonego problemu badawczego i odpowiadał na zakładane hipotezy badawcze. W kolejnym kroku należy określić próbę badawczą, zarówno jej wielkość jak i poszczególne segmenty charakterystyki. Po trzecie, istotną krokiem jest także ustalenia czasu realizacji badania, pozwoli to lepiej kontrolować przebieg badania. Na etapie tworzenia ankiety poza liczbą pytań powinniśmy zwrócić także uwagę, czy są wśród nich wskaźniki oraz pytania otwarte. Dzięki nim zyskujemy mierzalny punkt odniesienia w uzyskanych wynikach oraz możliwość poznania opinii wykraczającej poza ustaloną kafeterię odpowiedzi. W finalnym kroku należy zwrócić uwagę na sposób prezentacji danych oraz jej analizę. Do której w przypadku prac naukowych niezbędne będą również obliczenia statystyczne.

Zbierając ankiety do pracy doktorskiej, należy więc zwrócić uwagę na ich profesjonalną realizację. Warto więc rozważyć jej przeprowadzenie przez profesjonalne Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®, które zapewnia:

Samodzielna realizacja ankiet online

Warto podkreślić, że obecnie jeśli mamy podstawową wiedzę o badaniach ankietowych, jesteśmy w stanie samodzielnie zebrać ankiety online za pomocą programu do ankiet SurvGoTM. Samodzielne zebranie ankiet online jest możliwe w przypadku uproszonych założeń badania – czyli nieskomplikowanej próby badawczej oraz tematyki badania. Zaletą samodzielnej realizacji badania ankietowego online jest jego najkorzystniejsza cena oraz szybki czas realizacji. Samodzielnie przeprowadzając badanie, zachowujemy pełną kontrolę nad nim, a wyniki otrzymujemy w czasie rzeczywistym. W ramach dostępu do wyników otrzymujemy bazę odpowiedzi w MS Excel, rozkład odpowiedzi oraz krzyżowanie odpowiedzi, a także zautomatyzowany raport badawczy w postaci zestawień tabelarycznych i wykresów. Przeprowadzenie badania ankietowego jest proste i można tego dokonać w SurvGoTM w trzech prostych krokach. Po pierwsze, należy stworzyć pytania w ankiecie za pomocą intuicyjnego kreatora ankiet lub skorzystać z gotowych przykładów ankiet. Po drugie, dobrać na etapie zamówienia odpowiednią próbę badawczą. Czyli dobrać proporcje płci, wieku lub innych czynników socjodemograficznych wśród respondentów badania. Finalnie po zakończeniu badania należy pobrać dostępne wyniki i wykonać odpowiednią ich analizę.

Niezależnie od wybranej opcji (samodzielna realizacja lub przez agencje badawczą) ankiety online to możliwość uzyskania wartościowych danych w ekspresowym czasie i przystępnej cenie, wzbogacając przygotowywaną pracę naukową.

Skontaktuj się z nami - badanie zrobimy za Ciebie!

Zdaj się na nasze 17‑letnie doświadczenie w realizacji badań rynku medycznego!

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® znajduje się w gronie komercyjnych jednostek naukowych posiadających status CBR w rejestrze prowadzonym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Dr Monika Jaremków
Dr Monika Jaremków
Dyrektor ds. Badań
©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt