Statystyka – Porady | Analizy | Opracowania | Obliczenia | Pomoc statystyczna

 

Już wkrótce w ofercie szkoleniowej Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat pojawi się szkolenie „Data Science w Python - podstawy. Analiza danych”. To ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się analizą danych i chcieliby używać języka Python. Autorem szkolenia jest dr Marian Płaszczyca, który stosuje Pythona w analizie danych biomedycznych od 15 lat.

 

Kurs „Data Science w Python - podstawy. Analiza danych” już wkrótce znajdzie się na platformie szkoleniowej Biostatu. Jest to szkolenie na poziomie podstawowym, którego adresatami są:

 • analitycy danych oraz wszyscy, którzy w codziennej pracy chcieliby korzystać z języka programowania Python
 • naukowcy (w tym doktoranci), którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie analizy danych.

 

Celem szkolenia jest wskazanie tych obszarów data science, gdzie użycie języka Python może przynieść spore korzyści i być alternatywą dla innych narzędzi. W trakcie kursu pokażemy również jak zainstalować i skonfigurować środowisko Jupiter Lab. Wiele miejsca poświęcimy porządkowaniu, transformacji i wizualizacji danych – wylicza dr Marian Płaszczyca – autor szkolenia, dyrektor działu statystyki w Centrum Badawczo-Rozwojowym Biostat.

 

Szczegółowy plan kursu „Data Science w Python - podstawy. Analiza danych” przedstawia się następująco:

1. Dlaczego Python?

 • Czym jest Python?
 • Python czy Excel – dlaczego w ogóle używać języka programowania do pracy z danymi?
 • Python czy R?
 • Python w erze ChatGPT
 • Data science i uczenie maszynowe

 

2. Instalacja i konfiguracja środowiska Jupyter Lab

 • Anaconda
 • Jupyter lab

 

3. Podstawy programowania

 • Typy danych – liczby całkowite, liczby rzeczywiste ciągi tekstowe,
 • Struktury danych (Listy, słowniki)
 • Pętle for
 • Warunki If else

 

4. Podstawy pracy z danymi – biblioteka pandas

 • Import pakietów
 • wczytywanie danych
 • podstawowe operacje
 • zapisywanie wyników

 

5. Schludne dane i strategia Podziel, zastosuj i połącz (Split-apply-combine)

 • Dane zabałaganione a dane schludne – forma długa i forma szeroka
 • Wyciąganie danych z nazw kolumn
 • Reorganizacja danych
 • Grupowanie danych

 

6. Transformacja danych

 • Operacje na jednej kolumnie
  • Obróbka danych tekstowych (metody str)
  • Wyrażenia regularne
  • Wyodrębnianie danych z kolumny i podział na wiele kolumn
  • Operacje matematyczne
  • Dane kategoryczne
  • Data i czas
  • Uzupełnianie braków danych
 • Operacje na wielu kolumnach (apply, np.where, np.select)
 • Łączenie zbiorów danych (metody merge)

 

7. Wizualizacja danych – biblioteki matplotlib i seaborn

 • Podstawy tworzenia i dostosowywania wykresów
 • Fasetowanie danych
 • Organizacja wykresów w figury

 

8. Podstawy statystyki – scipy.stats, statsmodels

 • Stosowanie testów statystycznych
 • Wykonywanie analiz z wykorzystaniem regresji liniowej

 

Dodajmy, że ofercie Biostatu znajdują się też inne szkolenia z zakresu statystyki:

 

 

A już wkrótce dostępne będą kolejne szkolenia online, m.in.:

 

 

©2013 Statystyka.eu
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt