Statystyka medyczna w służbie zdrowia

Badania rynku medycznego pozwalają na kompleksową analizę wszystkich procesów, które odbywają się w obrębie tej specyficznej i skomplikowanej branży. Podstawą do dalszych analiz oraz projektowania działań i szeroko pojętej strategii marketingowej jest analiza materiału, jaki wynika z danych zgromadzonych w ramach statystyki medycznej. 

 

Badania rynku medycznego - komu je zlecić? 


Najrzetelniejszych informacji dotyczących działania rynku medycznego dostarczają firmy świadczące usługi CRO (Contact Reaserch Organization). Firmy zajmujące się świadczeniem usług CRO zatrudniają zespoły specjalistów z różnych branż w tym:


- biotechnologia;
- bioinformatyka;
- statystyka (w tym specjaliści  od statystyki medycznej);
- marketing;
- socjologia;
- matematyka stosowana. 

 

Czemu służy aplikacja CRO?

 

Aby prawidłowo wykorzystać i odpowiednio opracować dane pozyskane w wyniku przeprowadzenia badań klinicznych konieczne jest wdrożenie oprogramowania o zaawansowanych możliwościach. Powinno być przystosowane do analiz statystycznych na każdej z czterech faz realizacji. 

Aplikacje eCRF oraz CRO można wykorzystywać także w analizach opinii pacjentów korzystających z leków w danym segmencie produktów lub osób rekomendujących dane leki (farmaceutów i lekarzy). Programy pozwalają analizować badania bez ryzyka błędów. Analizy statystyczne mogą dotyczyć zarówno badań klinicznych jak i obserwacyjnych dla faz I-IV. 

 

Fazy w eksperymencie klinicznym

 

Są cztery a właściwie 5 faz eksperymentu klinicznego, w którym mowa powyżej. Nie wszystkie firmy realizujące usługi CRO mają narzędzia do analizy obsługi każdej fazy od I-IV. Faza 0 na bardzo małej grupie nie jest realizowana wszędzie, poprzedzają ja badania przedkliniczne na zwierzętach lub in vitro. Faza I odbywa się na niewielkiej grupie zdrowych ochotników. Dopiero fazy II i III mają za zadanie określenie skuteczności terapii i są realizowane na większej grupie pacjentów. Faza IV odbywa się już po dopuszczeniu leku do obrotu i koncentruje się bardzie na bezpieczeństwie stosowania leku, np. rzadkich skutkach ubocznych. 


Analiza danych oraz zastosowanie wyników badań


Etap zbierania danych jest niemniej ważny od kolejnego kroku, jakim jest szczegółowa odpowiednia analiza zebranego materiału. Dlatego należy sprawdzić czy firma realizująca usługi CRO proponuje także rozwiązania dla projektów także w fazie wdrażania. Chodzi tu o odpowiednią interpretacje zebranych danych i na tej podstawie tworzenie lepszych lub optymalnych produktów w tym rozwiązań dla personelu i pacjentów oraz projektowanie skutecznych kampanii reklamowych.