Tag: statystyka w biznesie (9)


Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm

Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm

Czy firmom, tak oferującym produkty, jak i prowadzącym działalność usługową, mogą się przydać analizy danych? Tylko pozornie ich działalność oraz prace wykonywane przez agencje statystyczne znajdują się w oderwaniu od siebie. W rzeczywistości mamy do czynienia z bardzo silnymi związkami, a solidna analiza statystyczna jest w stanie zmienić na lepsze położenie każdego podmiotu.

 

Jakie badania statystyczne są najbardziej atrakcyjne dla firm?

 

Każda firma jest inna. Co więcej, każda zmienia się w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju się znajduje i jakie cele chce osiągnąć. Bez względu jednak na to, jaka jest jej aktualna pozycja, jej właściciele muszą wiedzieć, jakie trendy występują w danym momencie na rynku, czego oczekują klienci i jak zmiany dokonywane przez konkurentów wpływają na dany sektor.

 

Istnieje wiele kryteriów podziału badań rynku. Najczęściej mamy do czynienia z tym, które dotyczy horyzontu czasowego, choć wcale nie mniej istotna jest sama metodyka zbierania danych. Dzięki analizie statystycznej można ocenić wpływ zdarzeń bieżących na funkcjonowanie danego podmiotu, opracowania statystyczne pozwalają jednak również na prognozowanie tego, co będzie miało miejsce w przyszłości.

 

Oczywiście, nie można zapominać i o tym, że ustalenie tego, co jest nam najbardziej potrzebne jako firmie, nie jest wcale kluczem do sukcesu. Nie mniej istotna wydaje się sama metodologia. Najlepsze efekty osiąga się dzięki analizom danych jakościowych i ilościowych, duże znaczenie ma przy tym nie tylko sam sposób przeprowadzania badań, ale również odczytywanie ich wyników.

 

Fundamentalne pytanie – w jakim celu?

 

Mówienie o opracowaniach statystycznych ma sens przede wszystkim wówczas, gdy uświadomimy sobie, jak duża jest ich różnorodność. Ich przykładami mogą być:

 

•badania testowe,

•badania cenowe,

badania marki.

 

Należy mieć jednak na uwadze, że możliwości jest znacznie więcej. Nie ma takiego wskaźnika, którego nie dałoby się przeanalizować i takiej informacji, której nie można byłoby poddać pomiarowi. Co więcej, badania rynku będące jednymi z najbardziej atrakcyjnych badań wykonywanych przez firmy statystyczne, można dostosować do specyfiki danej branży tak, aby wynik był maksymalnie miarodajny.

 

Oczywiście, nie musimy badć wyłącznie reakcji naszych klientów i potencjalnych konkurentów. Nie ma żadnego problemu w tym, aby poddawać analizie również sam popyt i podaż. Jeśli mielibyśmy wskazać na problem, z jakim należałoby się liczyć, dotyczyłby on jedynie umiejętności dostosowania konkretnych badań statystycznych do potrzeb klientów, profesjonalne firmy nie mają z tym jednak poważniejszego problemu.


Usługi statystyczne dla firm, badaczy i studentów

Usługi statystyczne dla firm, badaczy i studentów

Dziedzinę matematyki, jaką jest statystyka wykorzystujemy w wielu aspektach naszego życia. Każdego dnia dziesiątki razy spotykamy się z efektami jej zastosowania, zwykle nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Trudno się zatem dziwić, że na rynku pojawiło się wiele firm wyspecjalizowanych w świadczeniu profesjonalnych usług statystycznych.

 

Rodzaje usług związanych ze statystyką

 

Wachlarz usług oferowanych przez większość firm zajmujących się statystyką jest bardzo szeroki, jednak większość z nich możemy zaliczyć do jednej z trzech kategorii:

 

  • usługi dla firm (analizy rynku lub wspomaganie badań marketingowych)
  • usługi dla badaczy (profesjonalne opracowania statystyczne wyników badań)
  • usługi dla studentów (pomoc z zakresu statystyki w pisaniu prac dyplomowych)

 

Statystyka w biznesie

 

Usługi statystyczne stanowią nieocenioną pomoc w biznesie. O ile największe korporacje posiadają z reguły personel odpowiedzialny za wszelkie wyliczenia i analizy dotyczące tej części matematyki, o tyle w przypadku nieco mniejszych przedsiębiorstw najlepszym wyborem jest zwykle zlecanie tego typu projektów wyspecjalizowanym firmom.

 

Mogą one dotyczyć interpretacji rezultatów akcji marketingowych albo posłużyć do zbadania zachowań klientów sklepu (zarówno stacjonarnego, jak i internetowego). Efektem stworzenia rzetelnej i dogłębnej analizy jest możliwość dostrzeżenia pewnych zależności, które mogą być następnie wykorzystane do przewidzenia sytuacji na rynku lub optymalnego ułożenia towarów na półkach sklepu w sposób maksymalizujący sprzedaż.

 

Szczególny rodzaj usług statystycznych dla biznesu stanowią te związane z farmacją:

 

  •  zastosowanie statystyki do opracowania optymalnego składu leków
  • analiza i interpretacja rezultatów testów nowych leków przed wprowadzeniem ich na rynek

 

Statystyka w badaniach

 

Nie każdy naukowiec ma obowiązek posiadać kompleksową wiedzę z zakresu statystyki - szczególnie, jeśli specjalizuje się w innej dziedzinie niż matematyka. Właśnie dlatego nietrudno znaleźć firmy chętne wykonać rozmaite usługi statystyczne na potrzeby badań. Dzięki temu ich wyniki mogą zostać przedstawione w profesjonalny sposób, odpowiedni nawet do publikacji w czasopiśmie naukowym.

 

Statystyka dla studentów

 

Osobami z jeszcze mniejszym pojęciem o zaawansowanej statystyce są zazwyczaj studenci. Pisane przez nich prace dyplomowe niejednokrotnie wymagają jednak zręcznego wykorzystania w nich tej dziedziny matematyki. Wtedy z pomocą przychodzą usługi przeznaczone specjalnie dla studentów, często mające bardziej formę korepetycji aniżeli suchej, naukowej analizy.


Przygotowanie danych do analizy statystycznej jest bardziej czasochłonna niż statystyka

Przygotowanie danych do analizy statystycznej jest bardziej czasochłonna niż statystyka

Według moich szacunków 70-80% pracy w analizie danych to przygotowania danych do analizy. Przygotowanie danych jest po prostu niesamowicie czasochłonne a niewielu klientów to rozumie. Tygodnie lub miesiące to realistyczne ramy czasowe. Godziny nie są.

Są trzy części do przygotowania danych: czyszczenia, tworzenia niezbędnych zmiennych i formatowania wszystkich zmiennych.

dopiero po przeprowadzeniu tych operacji mozna skutecznie zająć się analizą statystyczną do pracy nakowej.

 

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych oznacza wyszukiwanie i eliminowanie błędów w danych. Sposób podejścia do niego zależy od tego, jak duży jest zestaw danych, ale rodzaje rzeczy, których szukasz, to:

    Niemożliwe lub w inny sposób nieprawidłowe wartości dla określonych zmiennych

    Przypadki w danych, które spełniały kryteria wykluczenia i nie powinny być w badaniu

    Zduplikowane przypadki

    Brakujące dane i wartości odstające

    Pomijanie wzorów lub logicznych awarii

 

 

Nie można uniknąć czyszczenia danych i zawsze zajmuje to trochę czasu, ale istnieją sposoby, aby zwiększyć jego wydajność.

 

 

Na przykład jednym ze sposobów na znalezienie niemożliwych wartości dla zmiennej jest wydrukowanie danych dla przypadków poza normalnym zakresem.

To właśnie w tym miejscu pomaga nauka wyboru kodu w wybranym oprogramowaniu statystycznym. Musisz rozdzielić dane za pomocą instrukcji IF, aby znaleźć te niemożliwe wartości.

Ale jeśli twój zestaw danych nie jest mały, możesz zaoszczędzić sobie mnóstwo czasu, kodu i błędów, włączając w to efektywność, taką jak pętle i makra, dzięki czemu możesz wykonać niektóre z tych sprawdzeń dla wielu zmiennych naraz.

Tworzenie nowych zmiennych

Gdy dane są wolne od błędów, musisz skonfigurować zmienne, które będą bezpośrednio odpowiadać na pytania badawcze.

Jest to rzadki zestaw danych, w którym każda potrzebna zmienna jest mierzona bezpośrednio.

Może więc zajść potrzeba wielokrotnego przekodowywania i obliczania zmiennych.

Przykłady:

    Tworzenie wyników zmian

    Tworzenie wskaźników ze skal

    Łączenie zbyt małych kategorii zmiennych nominalnych

    Centrowanie predyktorów

    Restrukturyzacja danych z formatu szerokiego na długi (lub odwrotny)

 

formatowanie zmiennych

Zarówno oryginalne, jak i nowo utworzone zmienne muszą być poprawnie sformatowane z dwóch powodów:

 

 

Po pierwsze, twoje oprogramowanie działa poprawnie. Niepoprawne sformatowanie brakującego kodu wartości lub sztucznej zmiennej będzie miało poważne konsekwencje dla analizy danych.

 

 

Po drugie, znacznie szybciej jest przeprowadzać analizy i interpretować wyniki, jeśli nie musisz ciągle sprawdzać, która zmienna to Z12.

 

 

Przykłady obejmują:

 

 

    Ustawienie wszystkich brakujących kodów danych, więc brakujące dane są traktowane jako takie

    Formatowanie zmiennych daty jako dat, zmiennych numerycznych jako liczb itd.

    Etykietowanie wszystkich zmiennych i wartości kategorycznych, dzięki czemu nie musisz ich szukać

 

 

Wszystkie trzy kroki wymagają solidnej wiedzy na temat korzystania z oprogramowania statystycznego. Każdy podchodzi do nich trochę inaczej.

 

 

Jest również bardzo ważne, aby śledzić i móc łatwo powtórzyć wszystkie kroki. Zawsze zakładaj, że będziesz musiał coś przerobić. Więc używaj (lub nagrywaj) składni, nie menu.

 

 


Statystyka - robota dla robota?

Statystyka - robota dla robota?

W świecie liczb

Na co dzień spotykamy się z ogromną ilością informacji docierających do nas przez różnorodne kanały medialne. Problemem jest odpowiednio selektywna umiejętność przyswajania danych, tak by pomagały nam one orientować się w świecie, zamiast kompletnie nas w nim zagubić. Jednym ze sposobów oswojenia tego nieustannie płynącego nurtu wiedzy jest statystyka, która pozwala uchwycić realne wynikanie jednych rzeczy z innych a także relacje między zmiennymi metrykalnymi oraz zachowaniami poszczególnych grup ludzi. Większość poważnych badań i przedsięwzięć w znaczących przedsiębiorstwach nie może obyć się bez odpowiednich analiz. Statystyka pozwala na gromadzenie, przetwarzanie i analizę ogromnej ilości danych, tak by wyniki rzetelnie odnosiły się do rzeczywistości.

 

Pomoc dla specjalistów

Dobre badanie naukowe wymaga spełnienia wielu istotnych wytycznych. Jeżeli chcemy potwierdzić nasze wstępne intuicje, musimy prędzej czy później sprawdzić, jak mają się nasze przewidywania do tendencji możliwych do zaobserwowania w całości populacji. Niestety nie zawsze dysponujemy możliwościami przeprowadzenia odpowiednich badań statystycznych samodzielnie: brakuje zarówno czasu, jak i zasobów kadrowych, które mogły by nam zapewnić rzetelność i kompetencje w strefie badań. Na szczęście nie zawsze musimy sami okazywać się ekspertami. Dzięki pomocy zewnętrznych firm badawczych możemy w większym stopniu skupić się na naszych indywidualnych projektach, uzyskując odpowiednią pomoc naukową w zakresie interesujących nas analiz. Nie musimy wówczas martwić się poziomem merytorycznym badań ani możliwością wystąpienia błędów wynikających z braku obiektywnego podejścia. Specjaliści z dziedziny statystyki zagwarantują nam rzetelność wyników poprzez użycie odpowiednich metod i technik.

 

Możliwość wyboru

Przede wszystkim nie musimy zlecać tak zupełnie wszystkiego firmie badawczej: jako klienci, mamy pełen wybór w tej kwestii. Badacze zwykle zapewniają możliwość konsultacji na każdym etapie, a pomoc statystyka może ograniczyć się do konkretnych elementów badania. Data mining potrafi być bardzo żmudnym procesem, dlatego jeżeli mamy możliwość zlecenia tego komuś innemu, to warto przemyśleć skorzystanie z takiej okazji. Zwłaszcza na poziomie eksploracji danych warto zastanowić się nad wsparciem. Również w przypadku, gdy samemu jest się specjalistą analitycznym, można skorzystać z usług firmy zewnętrznej, która z pomocą najnowszych technologii informatycznych i odpowiednich aplikacji jest w stanie szybko i skutecznie dotrzeć do niezwykle istotnych informacji.

 

Nauka plus

Dzięki zewnętrznym specjalistom, którzy pomogą z najtrudniejszymi i najbardziej żmudnymi elementami, możemy skupić się na innym aspekcie działań. W ten sposób nasze projekty, niezależnie od tego czy są wykonywane pod konkretne teksty, jak np. prace dyplomowe, czy mają znacznie szerszy długofalowy charakter, uzyskają najwyższą naukową jakość. Pomoc statystyka przy tworzeniu badań odciąży znacząco grafik i wpłynie korzystnie na końcowy efekt. Warunkiem sukcesu jest tu oczywiście zasada dobrej współpracy – żeby o to zadbać, warto sprawdzić dokładniej firmę badawczą, której planujemy zlecić określone czynności pod kątem zagadnień, którymi się do tej pory zajmowała. Wybór specjalistów, którzy działają w dziedzinach pokrewnych lub ściśle nas interesujących zaowocuje najlepszą współpracą, spełniając wszystkie nasze wymagania i potrzeby.


Analizy statystyczne

Analiza statystyczna – oferta badań dla ośrodków naukowych i firm komercyjnych {check} BioStat® oferuje szeroką gamę analiz statystycznych, realizowanych przez doświadczony zespół ekspertów {star}


Opracowania statystyczne

Opracowania statystyczne - najwyższej jakości analizy z centrum statystyki dla nauki i biznesu {star} BioStat® korzysta z narzędzi statystycznych, takich jak R, SPSS i Python, oraz wspiera publikacje w renomowanych czasopismach naukowych {check}


Badania statystyczne – różnorodne możliwości wyboru

Badania statystyczne dla przedsiębiorstwa i instytucji publicznej {star} Wybierz odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie spośród wielu możliwości {check}


Szkolenia z zakresu statystyki

Zwiększ swoją wiedzę statystyczną z kursami oferowanymi przez Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® {star} Nasze kursy, dostępne zarówno w formie webinarów, jak i szkoleń online, skupiają się na praktycznych aspektach wykorzystania statystyki {check}