Tag: statystyka (17)

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.

 

Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania k < n szacuje się na podstawie kolejnych fragmentów szeregu:

 

y1..yk, y2..y(k-1), ......, y(n-(k+1))... yn,

parametry liniowej funkcji trendu.

 

Niech będą to funkcje:

f1(t)=a1+b1*t dla 1
f2(t)=a2+b2*t 2
...................................................
fn(t)=an+bn*t dla n-k < t 

 

Dla dowolnego t(1

fj(t)=aj+bj

 

Są to mianowicie proste dla których:

d(t) < j < g(t)

 

Gdzie:

d(t)= 1 dla t= 1...k t-k+1 dla
g(t)= t  dla t = 1...n-k n-k+1 dla t=n-k+2... n 

Metoda ta dobrze nadaje się do prognozowania bezrobocia ponieważ badana cecha charakteryzuje się różnokierunkowymi nieregularnymi wahaniami.


Statystyka jako nauka służąca wzrostowi

Statystyka jest nauką odnoszącą się do metod badania prawidłowości - odnosi się do procesów masowych oraz zajmuje się ich ilościową bądź jakościową analizą.


Usługi statystyczne dla firm, badaczy i studentów

Usługi statystyczne to zarówno planowanie projektów badawczych, gromadzenia danych, oraz ich przetwarzanie.


Analizy statystyczne a fizyka kwantowa

Rachunek prawdopodobieństwa jest zagadnieniem, do którego odwołuje się wiele dziedzin w tym analiza statystyczna... i mechanika kwantowa. Zapraszamy do lektury inspirującego artykułu na ten temat!


Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Analizy danych mają praktyczne zastosowanie w zakresie diagnozy rynku. Poznaj nasze rozwiązania w tym obszarze.


Obliczenia naukowe a skuteczność procesów badawczych

W celu usprawnienia procesów i otrzymania prawdziwych wyników przeprowadza się profesjonalne obliczenia naukowe.


Mapa strony

Mapa portalu statystyka.eu


Wskazówki, które poprawiają jakość analizy danych

Analiza danych wiąże się z starannością i rzetelności. Popraw jakość zrozumienia uzyskanych informacji. Zastosuj kilka wskazówek. Zyskaj konkretne efekty.


Pomoc statystyczna

Jak znaleźć rzetelnego współpracownika, który zajmie się bazą danych i analizą statystyczną?


Przygotowanie danych do analizy statystycznej jest bardziej czasochłonna niż statystyka.

Przygotowanie danych do analizy to 60-90% czasu poświęconego na pracę - tylko około 10-30% to sama analiza.


Analiza danych - Doktorat

Profesjonalne analizy do doktoratu i prac naukowych


Statystyka - robota dla robota?

Profesjonalizm? Rzetelne wyniki? Wybierz firmę zewnętrzną, która to zapewni. Sprawdź naszą ofertę. Statystyka dla każdego.


Analizy statystyczne

Analiza statystyczna – oferta badań dla ośrodków naukowych i firm komercyjnych. Skontaktuj się z ekspertami.