Tag: socjologia (1)

Wiarygodność badania a postawa badacza

Wiarygodność badania a postawa badacza

Przeprowadzanie badań zorientowanych na zrozumieniu zachowań występujących w społeczeństwie wymaga wiele czujności oraz doświadczenia. Socjolog (praca, którą on wykonuje) ma za zadanie dostarczyć maksymalnej ilości informacji pozwalających na budowanie rzeczywistej wizji społeczeństwa. Co więcej w pozytywny sposób oddziałuje także na podejmowane decyzje oraz budowę strategii.

 

Najważniejsza jest czujność

Dzięki wiedzy oraz narzędziom zastosowanym przez socjologa praca  przez niego wykonana ma wpływ na ogólny obraz świata znajdującego się wokół. Osoba, która chce zostać socjologiem powinna odznaczać się:

 • dokładnością, skrupulatnością;
 • umiejętnościami wychwytywania zależności;
 • ciekawością świata;
 • kreatywnością.

W obrębie podejmowanych działań przez socjologa należy podkreślić, iż powinien być on osobą otwartą, a także zdolną do dystansowania się wobec badanego zagadnienia. Przekładanie swoich opinii oraz doświadczeń na badany obiekt może doprowadzić do niepowodzenia projektu badawczego.

 

Dystans wspiera wiarygodność wyników

We wszystkich podejmowanych procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie obiektywnej postawy, która pozwoli na podchodzenie do badanego zagadnienia z dystansem, co oznacza, że:

 • badacz skoncentruje się na faktach;
 • własne oceny i przekonania nie będą w centrum;
 • badacz zyska większą świadomość badanego zagadnienia;
 • przedstawione efekty badania będą rzetelne.

Na wiarygodność procesu nie tylko składa się umiejętne wykorzystanie fachowych narzędzi, ale przede wszystkim obiektywne podejście do badanego zagadnienia, co wpływa na:

 

Projekt badawczy potrzebuje wiedzy

W istocie dzięki pozyskanym wynikom możliwe staje się budowanie wiedzy na temat społeczności, w której prowadzone są badania. Zaplanowanie procesu badawczego z uwzględnieniem jego efektywności należy do zadań socjologa. Praca zrealizowana przez badacza ma za zadanie:

 • zwiększyć perspektywę patrzenia;
 • pobudzić do dalszych badań;
 • odpowiadać wymogom stawianym przed badaniem.

 

Jakość odpowiada wykonaniu

Biorąc pod uwagę wieloetapowość procesów badawczych należy uchwycić także złożoność badanych zagadnień. Osobą odpowiedzialną za uporządkowanie przebiegu procesu jest socjolog - praca wykonywana przez niego odpowiada wytycznym, które pozwalają na wysokojakościowe realizacje badań.