Tag: biostatystyka (1)

Na czym polega praca biostatystyków?

Na czym polega praca biostatystyków?

Statystyka, jako nauka posiada narzędzia, które pozwalają na jej zastosowanie w rozmaitych dziedzinach. Jedną z takich dziedzin, jest biostatystyka, która w swoim działaniu wykorzystuje zakres wiedzy zarówno z statystyki, jak i biologii. Pozwala to na zaadoptowanie metod statystycznych na rzecz procesów, które przeprowadzane są w obrębie medycyny. Ogólnie rzecz ujmując ta gałąź statystyki odnosi się do wszystkich żywych istot.

 

Czym zajmują się biostatystycy?

Biostatystycy zajmują się analizą danych, które zostały zgromadzone w trakcie badań medycznych, a ich celem jest:

 • sformułowanie ostatecznych wniosków;
 • sporządzenie prognoz;
 • realizowanie pogłębiających badań naukowych z uwzględnieniem współpracy z innymi specjalistami.

Przeprowadzając jakiekolwiek badanie, warto zwrócić uwagę na obecność osoby, która będzie odpowiedzialna za monitorowanie przebiegu badania oraz przebadać jej wpływ na osiągane wyniki.

 

To powinieneś wiedzieć o pracy biostatystyków

Jako, że realizacji procesów badawczych zorientowanych na dziedzinę medycyny, wymaga specjalistycznej wiedzy, biostatystycy korzystają z możliwości współpracowania z naukowcami z innych dziedzin nauki. Pozwala im to nie tylko na lepsze zrozumienie pozyskanych danych, ale przede wszystkim współpraca taka daje im szansę na przedstawienie prawdziwych wniosków, które mogą przyczynić się do postępu w nauce.  Ponadto o pracy biostatystyków warto wiedzieć, że:

 • korzystają z zasobów matematyki i statystyki w celu rozwiązania problemów naukowych;
 • pomagają w opracowaniu technik statystycznych;
 • z wykorzystaniem swojej wiedzy projektują badania oraz analizują dane;
 • wskazują na czynniki, które wpłynęły na pojawienie się danego zdarzenia;
 • określają stopień ryzyka w związku z możliwością zastosowania danego rozwiązania;
 • nie dotyczą jedynie zdrowia ludzi, ale także orientują się na takie tematy, jak środowisko i zwierzęta.

 

Zakres zastosowania pracy biostatystyków

Jako nauka wiedzy biostatystyka wyróżnia się szerokim zakresem zastosowania, a przy tym, jest to dziedzina, która ciągle podlega rozwojowi. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w:

 • epidemiologii;
 • badaniach usług zdrowotnych;
 • projektowaniu oraz analizie badań klinicznych w medycynie;
 • przewidywaniu zmian w ekosystemach;
 • biologii systemowej oraz obliczeniowej;
 • bioinformatyce.

Ponadto nauka ta znalazła także zastosowanie w  badaniach obserwacyjnych, gdzie biostatystycy koncentrują się np. na przebadaniu wpływu leków na poprawę zdrowia, a zastosowane przez nich metody pozwalają na przedstawienie prawdziwych wyników.