Tag: badanie rynku farmaceutycznego (2)

Analizy statystyczne dla branży medycznej

Analizy statystyczne dla branży medycznej

Statystyka medyczna to usługa w ramach której prowadzi się profesjonalne analizy statystyczne dedykowane branży medycznej i farmaceutycznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania analitycznego przetwarzanie danych może przebiegać w sposób całkowicie zautomatyzowany, a tym samym niwelować do minimum ryzyko błędów. Analizy danych mogą dotyczyć między innymi informacji pozyskiwanych w ramach badań obserwacyjnych oraz klinicznych (dla faz I-IV).

 

Data management w analizie statystycznej

 

Proces gromadzenia i przetwarzania danych jest kluczowym etapem prowadzenia analizy statystycznej dla farmacji. System powinien umożliwiać wykonywanie testów zarówno parametrycznych, jak i nieparametrycznych. Mając na uwadze potrzeby branży farmaceutycznej uzasadnienie ma wykonanie m.in.:

 

  • analizy przeżywalności;
  • analiz korelacyjnych;
  • testów istotności statystycznej;
  • analiz koszykowych;
  • modelów regresji;
  • analiz porównawczych;
  • testów t-Studenta;
  • testów r-Spearmana.

 

Opracowania statystyczne – kluczowy etap analizy

 

Przed ostatecznym wyborem firmy badawczej realizującej usługi w ramach statystyki medycznej, warto koniecznie dowiedzieć się jakie standardy spełnia ona w zakresie przygotowywania opracowań statystycznych. Najlepsze podmioty na rynku mogą pochwalić się publikacją wyników przeprowadzonych analiz w renomowanych czasopismach. Lista filadelfijska stanowi pod tym względem idealny przykład.

 

Aplikacja CRO – czemu służy?

 

Ośrodki medyczne i podmioty farmaceutyczne w celu analizy danych z badań klinicznych zwykle potrzebują oprogramowania o zaawansowanych możliwościach. Powinno być ono przystosowane do analiz statystycznych mających miejsce na każdej z czterech faz realizacji. Aplikacja CRO powinna pozwalać na automatyczne generowanie raportów, a także na bieżąco sprawować kontrolę nad prawidłowością przetwarzanych danych.

 

Analizy danych z badań opinii

 

Możliwe jest także wykorzystanie nowoczesnych aplikacji eCRF oraz CRO w celu analizy informacji pozyskanych na etapie badań opinii pacjentów korzystających z leków w danym segmencie produktów lub decydentów rekomendujących tego typu produkty. Oprogramowanie jest w stanie m.in. opracować wskaźniki świadomości marki, a także skłonności do polecania leków swoim znajomym i członkom rodziny.

 

Podsumowanie

 

Jeżeli zatem zamierzasz wykorzystać w praktyce pozyskane dane w ramach badań klinicznych, obserwacyjnych lub konsumenckich, koniecznie powierz profesjonalnej firmie badawczej zadanie przeprowadzenia analizy statystycznej. Dzięki posiadaniu specjalistycznego oprogramowania dedykowanego statystyce medycznej, pomiary takie zostaną zapewne przeprowadzone w sposób bezbłędny i wiarygodny. Uzyskane wyniki natomiast przybiorą postać czytelnych wykresów, tabel oraz ikonografik. 


Badania rynku farmaceutycznego – kiedy warto je przeprowadzać?

Badania rynku farmaceutycznego – kiedy warto je przeprowadzać?

Przeprowadzanie badań rynku to konieczność w zdecydowanej większości branży, o ile firma chce być konkurencyjna i na bieżąco reagować na zmieniające się trendy. Aby poznać takie tendencje trzeba nieustannie stawiać hipotezy i sprawdzać ich trafność na liderach opinii w branży czy bezpośrednio na docelowych klientach. Kiedy jednak dokładnie warto przeprowadzać badania rynku farmaceutycznego?

 

Planowanie wprowadzenia nowego produktu

Zamysł stworzenia nowego produktu leczniczego zwykle pojawia się w głowach badaczy czy obecnie również marketingowców, którzy dostrzegają na rynku niszę. Przed opracowaniem konceptu warto jednak sprawdzić, czy istnieje realny popyt na dany preparat. Dla koncernów ma to ogromne znaczenie, pozwala bowiem uniknąć wielomilionowych strat finansowych spowodowanych wprowadzeniem nierentownego produktu.

Problemem może być też duża konkurencja w danej kategorii preparatów, wówczas należy zadać sobie pytanie, czy wprowadzenie podobnego środka będzie opłacalne. Jak to zrobić? Zaplanować badanie rynku farmaceutycznego skierowane do potencjalnych klientów. Na szczęście obecnie dotarcie do nich wcale nie jest trudne, o ile korzysta się z centrum badawczego posiadającego dużą bazę kontaktów. Takim podmiotem jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które tego typu analizy rynku wykonuje już od 16 lat.

 

Wprowadzanie na rynek nowego produktu leczniczego

Przygotowywanie produktu leczniczego to nie tylko sprawdzanie jego skuteczności. Istotne znaczenie w dzisiejszym świecie – również w przypadku preparatów medycznych – ma to, w jakim opakowaniu będzie on sprzedawany. W przypadku preparatów bez recepty pacjent może wielokrotnie sam wybrać dla siebie odpowiedni lek, koncern powinien więc wiedzieć, jak zachęcić go do tego wyboru.

W tym przypadku mogą decydować detale, od kolorów umieszczonych na opakowaniu, przez wielkość logotypu, aż po format czcionki. Opakowanie ma bowiem najczęściej zazwyczaj kilkanaście sekund na to, aby przyciągnąć uwagę klienta oraz zadziałać na jego podświadomość. Aby sprawdzić rożne warianty, koncerny powinny korzystać właśnie z badań rynku farmaceutycznego.

 

Sprawdzanie elastyczności cenowej klientów

Produkt został już wprowadzony na rynek i ma już na nim względnie stabilną pozycję. Z czasem pojawiają się jednak kolejni konkurenci, których obecność wpływa na spadek sprzedaży. W tym momencie warto sprawdzić, jaka jest elastyczność cenowa klientów, czyli czy cena produktu jak na obecne realia nie jest zbyt wysoka czy może zbyt niska, co mogłoby sygnalizować gorszą jakość.

Również można zrobić to za pomocą badania rynku farmaceutycznego i zapytać o preferencje cenowe grupę docelową przedsiębiorstwa.

Badania rynku farmaceutycznego przydają się właściwie na każdym etapie działania koncernu, od planowania produktu, przez jego wprowadzenie, aż po fazę względnej stabilności rynkowej. Dzięki nim można bowiem na bieżąco kontrolować sytuację w sektorze i budować lepsze strategie komunikacyjno-marketingowe.