Tag: badania rynkowe (7)

Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Podejmując wyzwanie założenia swojej działalność należy zwrócić uwagę na istotność analizy rynku. Jest to jeden z elementarnych kroków, który pozwala na zaplanowanie tak swoich działań, aby w krótkim czasie przyniosły one maksymalne korzyści. Badania tego typu wykonuje się także, aby sprawdzić jak dany produkt lub usługa sprawdza się na rynku oraz przewidzieć zachowania konsumentów.

 

Analiza rynku dla każdej firmy, której zależy na rozwoju

 

Przeprowadzenie projektu analitycznego pozwala zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności. Z drugiej strony warto przeprowadzać takie badania, jeśli jest się już doświadczonym przedsiębiorcą. Analiza składa się z takich elementów jak:

 • ocena wielkości rynku

 • tempo rozwoju rynku

 • opłacalność

 • szacowanie kosztów

 • zmieniające się skłonności konsumentów

 • sposoby dotarcia do klientów.

 

Określić swoją pozycję to móc sprawnie działać


Badania przeprowadzone w ramach analizy rynku mają na celu ocenić, w jakim stopniu konkretny segment jest zachęcający do podjęcia w jego obszarze działalności. Dla osób, które posiadają już swoją firmę, bardzo ważne jest kontrolowanie stosunku konsumentów do ich usług czy produktów. Poza tym istotne jest zwracanie uwagi na to, w jakim kierunku kształtuje się ich przyszłość. Stąd konieczność wykonywania regularnych badań rynku, które umożliwią:

 • podjęcie istotnych zmian

 • sprawdzenie pozycji produktu lub usługi na rynku

 • wyznaczenie mocne i słabe strony

 • zdefiniowanie możliwość i zagrożenia.

 

Badania nakierowane na cele rozwojowe

 

Wielość możliwości dotarcia do odbiorców, czyli konsumentów ukazuje jak ważne jest przeprowadzenie analizy rynkowej. Uzyskane wnioski pozwalają na rozwojowe zarządzanie przyszłością swojego przedsiębiorstwa. Zwracając uwagę na korzyści, jakie wynikają z rozpoznania miejsca danego produktu czy usługi na rynku, należy podejmować się regularnie omawianych badań w celu usprawnienia swoich działań.

Jako metody służące do jakościowym badaniom wyróżnia się:

 • wywiad bezpośredni i telefoniczny

 • obserwację

 • dyskusje grupowe

 • rozmowy indywidualne

 • badania dokumentów.

 

Spoglądaj w kierunku przyszłości

 

Analizy rynku pozwalają na ambitne oraz dostosowane do rzeczywistej sytuacji tworzenie planów rozwojowych firm. Ponadto umożliwia wykazanie tendencji wśród konsumentów, a tym samym wskazuje na zachodzące zmiany w ich potrzebach oraz oczekiwaniach. Dobrze przeprowadzony projekt analityczny może posłużyć jako wartościowe źródło planu na przyszłość.


Sposoby na analizy rynku

Sposoby na analizy rynku

W przeprowadzanych procesach badawczych bardzo ważne jest właściwe określenie celu badawczego, który będzie przede wszystkim skoncentrowany, a przy tym będzie ambitny, lecz mierzalny i możliwy do osiągnięcia. Wobec realizowanych analiz rynku stawia się zadanie zrozumienia zachodzących zjawisk, a tym samym wydobycia informacji wspierających podejmowane działania.

 

Informacje dają możliwość rozwoju

Wśród celów przeprowadzanej analizy można wyznaczyć uzyskanie informacji o charakterze ogólnym – poznawczym, jak i wdrożeniowe. W zależności od postawionego celu pozyskane dany wspomogą realizację rozmaitych wyzwań. Ponadto można:

 • zaobserwować niezauważone dotąd zjawiska;
 • wskazać zależności;
 • sprawdzić skuteczność podejmowanego działań.

Dlatego też analiza rynku powinna obejmować różnorakie źródła informacji – tak wtórne, jak i pierwotne. Pozwoli to na kompleksowe ujęcie badanego zjawiska, a tym samym możliwość tworzenia wieloaspektowych planów działania.

 

Wtórne źródła informacji

Wśród wtórnych źródeł zewnętrznych, które mogą stanowić pomoc w procesie badawczym wymienia się:

 • statystykę np. branżową, rządową;
 • opracowania zmieszczone w książkach, rocznikach etc.;
 • informacje ze strony agencji oraz ośrodków badań marketingowych.

Każde ze źródeł można przybliżyć badacza do właściwego zrozumienia badanego zjawiska, a tym samym do konstruowania poprawnych wniosków. Wszystkie podejmowane działania w procesie badawczym powinny być nakierowane na efektywne osiągnięcie wyznaczonego celu.

 

Pierwotne źródła informacji

Co więcej w kwestii przeprowadzanych analiz rynku można wykorzystać także pierwotne źródła informacje. Wśród nich znajdują się wszystkie te dane, które dotychczas nie istniały, a które zostały zebrane na potrzeby przeprowadzanego projektu. Stąd też dane te pozyskuje się wykorzystując takie techniki jak:

Techniki te mają za zadnie usprawnić proces pozyskiwania informacji przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości.

 

Dane są formą wskazówek

Decydując się na przeprowadzenie procesu badawczego należy we właściwy sposób określić cel. Posiadając skonkretyzowany cel można dobrać narzędzia, które pozwolą na wydobywanie maksymalnej ilości informacji z uwzględnieniem tych najważniejszych. Należy pamiętać, że zrealizowana analiza rynku nie ma za zadanie samego usprawnienia działania, lecz dostarczenia takich danych, które będą wzmacniać np. proces decyzyjny czy obieranie właściwej strategii rozwojowej.


Badania rynku farmaceutycznego – kiedy warto je przeprowadzać?

Badania rynku farmaceutycznego – kiedy warto je przeprowadzać?

Przeprowadzanie badań rynku to konieczność w zdecydowanej większości branży, o ile firma chce być konkurencyjna i na bieżąco reagować na zmieniające się trendy. Aby poznać takie tendencje trzeba nieustannie stawiać hipotezy i sprawdzać ich trafność na liderach opinii w branży czy bezpośrednio na docelowych klientach. Kiedy jednak dokładnie warto przeprowadzać badania rynku farmaceutycznego?

 

Planowanie wprowadzenia nowego produktu

Zamysł stworzenia nowego produktu leczniczego zwykle pojawia się w głowach badaczy czy obecnie również marketingowców, którzy dostrzegają na rynku niszę. Przed opracowaniem konceptu warto jednak sprawdzić, czy istnieje realny popyt na dany preparat. Dla koncernów ma to ogromne znaczenie, pozwala bowiem uniknąć wielomilionowych strat finansowych spowodowanych wprowadzeniem nierentownego produktu.

Problemem może być też duża konkurencja w danej kategorii preparatów, wówczas należy zadać sobie pytanie, czy wprowadzenie podobnego środka będzie opłacalne. Jak to zrobić? Zaplanować badanie rynku farmaceutycznego skierowane do potencjalnych klientów. Na szczęście obecnie dotarcie do nich wcale nie jest trudne, o ile korzysta się z centrum badawczego posiadającego dużą bazę kontaktów. Takim podmiotem jest Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®, które tego typu analizy rynku wykonuje już od 16 lat.

 

Wprowadzanie na rynek nowego produktu leczniczego

Przygotowywanie produktu leczniczego to nie tylko sprawdzanie jego skuteczności. Istotne znaczenie w dzisiejszym świecie – również w przypadku preparatów medycznych – ma to, w jakim opakowaniu będzie on sprzedawany. W przypadku preparatów bez recepty pacjent może wielokrotnie sam wybrać dla siebie odpowiedni lek, koncern powinien więc wiedzieć, jak zachęcić go do tego wyboru.

W tym przypadku mogą decydować detale, od kolorów umieszczonych na opakowaniu, przez wielkość logotypu, aż po format czcionki. Opakowanie ma bowiem najczęściej zazwyczaj kilkanaście sekund na to, aby przyciągnąć uwagę klienta oraz zadziałać na jego podświadomość. Aby sprawdzić rożne warianty, koncerny powinny korzystać właśnie z badań rynku farmaceutycznego.

 

Sprawdzanie elastyczności cenowej klientów

Produkt został już wprowadzony na rynek i ma już na nim względnie stabilną pozycję. Z czasem pojawiają się jednak kolejni konkurenci, których obecność wpływa na spadek sprzedaży. W tym momencie warto sprawdzić, jaka jest elastyczność cenowa klientów, czyli czy cena produktu jak na obecne realia nie jest zbyt wysoka czy może zbyt niska, co mogłoby sygnalizować gorszą jakość.

Również można zrobić to za pomocą badania rynku farmaceutycznego i zapytać o preferencje cenowe grupę docelową przedsiębiorstwa.

Badania rynku farmaceutycznego przydają się właściwie na każdym etapie działania koncernu, od planowania produktu, przez jego wprowadzenie, aż po fazę względnej stabilności rynkowej. Dzięki nim można bowiem na bieżąco kontrolować sytuację w sektorze i budować lepsze strategie komunikacyjno-marketingowe.


Zalety badań marketingowych

Zalety badań marketingowych

W obecnych czasach mamy do czynienia z powszechnie obecną konkurencją w różnych sektorach gospodarki. Przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na popełnianie błędów oraz na nieprzemyślane działania, gdyż muszą mieć świadomość istnienia konkurencji. W celu uniknięcia błędów najlepiej skorzystać z badań marketingowych, które pozwalają przedsiębiorstwom być o krok przed firmami konkurującymi. Badania marketingowe dają wiele możliwości i są bardzo dobrym źródłem informacji. Wszelkie decyzje w przedsiębiorstwie powinny być podejmowane na podstawie badań marketingowych. Czy naprawdę posiadają one, aż tyle zalet? Przekonajmy się

 

Krótki czas oczekiwania

Wiadomo, że w trakcie podejmowania kluczowych decyzji bardzo ważną funkcję odgrywa czas. Przedsiębiorcom zależy na szybkich wynikach i natychmiastowej analizie obecnej sytuacji. Badania prowadzone internetowo są idealnym rozwiązaniem w takich realiach. Zbierane informacje można odczytywać na bieżąco i od razu analizować uzyskane dane. Badania marketingowe można przeprowadzać na własną rękę, bądź można skorzystać z istniejących już szablonów. Badania możemy tworzyć za pomocą stron, takich jak SurvGo, która oferuje wiele możliwości w trakcie tworzenia ankiety, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Przeprowadzający ankietę mogą modyfikować na bieżąco pytania, ze względu na uzyskiwane odpowiedzi. W celu przeprowadzenia profesjonalnej ankiety można skorzystać z portalu Badanie-Opinii.pl. Zrealizowanie badania za pomocą takiej strony nie wymaga od przedsiębiorców nakładu czasu, gdyż przeprowadzeniem ankiety zajmuje się wyspecjalizowana kadra. Koszt realizacji takiego sondażu wraz z opracowaniem jest stosunkowo niewielki, a oczekiwanie na analizę nie wymaga długiego okresu czasu.

 

Atrakcyjna cena

Jedną z niepodważalnych zalet badań marketingowych jest ich konkurencyjna cena. Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie takich badań, lecz niewątpliwie najtańszą opcją jest przeprowadzanie badania online. W Internecie znajdziemy wiele portali oferujących stworzenie profesjonalnej ankiety za niewielką cenę. Przykładem takiej strony może być panel Badanie-Opinii.pl. Taki portal za niewielką cenę przygotuje ankietę i przeprowadzi ją na docelowej grupie odbiorców. Po zakończonym badaniu dzięki wykwalifikowanej kadrze przeanalizuje otrzymane wyniki i zaprezentuje wnioski właścicielom firm. Badanie takie jest niedrogie, lecz da przedsiębiorcom wiele informacji o panującej sytuacji rynkowej, bądź o panujących zachowaniach konsumentów.

 

Łatwa analiza rynku

Badania marketingowe pomagają przedsiębiorcom poznać rynek. Dzięki badaniom marketingowym przedsiębiorcy mogą zapoznać się z obecnie panującą sytuacją na rynku. Badania wskazują obszary deficytowe, ale nie tylko. Właściciele firm mogą uzyskać wiedzę o swojej działalności, czyli poznać opinie konsumentów na temat oferowanych produktów. Taka wiedza pozwoli wprowadzić stosowne zmiany, aby polepszyć pozycję firmy na rynku wśród konkurujących przedsiębiorstw.

Przywołane aspekty pokazują, jak dużą role odgrywają badania marketingowe w działaniach wszelkich przedsiębiorstw. Posiadają wiele zalet, które niewątpliwie usprawniają funkcjonowanie firm. Chronią właścicieli korporacji przed popełnieniem błędów, a także na podstawie analizy badań wskazują dalsze możliwości rozwoju. Koszt przeprowadzenia badań marketingowych jest niewielki. W razie potrzeby można skorzystać z portali typu SurvGo lub Badanie-Opinii.pl. Czas realizacji takich projektów jest niedługi, więc właściciele firm od razu mogą wdrożyć korzystne działania wynikające                            z przeprowadzonych badań.


3 wskazówki, które zmienią ankiety online

3 wskazówki, które zmienią ankiety online

Jeśli jesteś nowym marketerem lub marketerem, który dopiero zaczyna przeprowadzać ankiety internetowe to warto, abyś zapoznał się z trzema błędami, których nie należy popełniać i wskazówkami co zrobić, aby im zapobiec. Będą pomocne przy przeprowadzaniu ankiet online, które mogą dotyczyć różnych kwestii, jak badania satysfakcji klienta, czy opinii o produkcie, bądź usłudze.

 

Nie twórz długich ankiet online

Pierwszą rzeczą, jaką robi osoba, która otrzymuje ankietę do wypełnienia, jest sprawdzenie, jak długie jest badanie. Jeśli respondent zobaczy, że pytań jest dużo, bądź szacowany czas wypełnienia ankiety online jest zbyt długi to będzie miał negatywne nastawienie do udzielenia odpowiedzi. Pamiętaj, że osoba wypełniająca badanie internetowe w każdej chwili może zrezygnować z dalszego wypełniania ankiety. Jeśli raz zniechęcisz respondentów wysłanym badaniem to bardzo prawdopodobne jest, że w przyszłości nie będą chcieli wypełniać Twoich ankiet. Aby skrócić czas trwania badania internetowego należy unikać podobnych pytań. Pomoże Ci to stworzyć krótką ankietę. Warto także, aby inna osoba sprawdziła przygotowane badanie, zanim je wyślesz do docelowej grupy. Dzięki temu, że ta osoba nie tworzyła tej ankiety online będzie mogła zwrócić uwagę na zbędne pytania.

 

Nie zadawaj zbyt wielu osobistych pytań

Zadając osobiste pytania w badaniu internetowym zastanów się, czy potrzebujesz tych informacji. Ludzie nie chcą ujawniać swojego wieku, dochodów i adresu, chyba że czują, że jest to absolutnie uzasadniony powód. Dlatego lepiej jest mieć dobrze przemyślaną ankietę online z jasnym celem, który uzasadnia, dlaczego potrzebujesz tych informacji i co zamierzasz z nimi zrobić. Aby w pełni przemyśleć zadawane pytania w ankiecie zdefiniuj jej cel zanim jeszcze zaczniesz ją tworzyć! W ten sposób będziesz mógł opracować pytania, które pomogą Ci osiągnąć cel, ale nie będą zbyt uciążliwe dla respondentów. Możesz nawet podać cel na początku ankiety online w formie opisu, aby respondenci zrozumieli, dlaczego pytania, które zadajesz, są dla nich ważne. Daj im poczucie bezpieczeństwa poprzez stwierdzenie, że informacje, które ujawnią nie zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób.

 

Zastanów się nad pytaniami otwartymi

Jeśli respondent jest skłonny poświęcić czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte, to czy jesteś w stanie przeanalizować takie odpowiedzi? Pytania takie jak: "Co sądzi Pan/Pani o produkcie?". Tego rodzaju ogólne pytanie sprawi, że respondent pomyśli, iż produkt ma  wiele aspektów i nie będzie wiedział do czego się odnieść – ceny, opakowania, użyteczności, wyglądu, wzoru. Prawdopodobnie respondent nie odniesie się do wszystkich aspektów, lecz skupi się na jednym, bądź odniesie do ogółu. Zamiast zadawać pytania otwarte, umieść w swojej ankiecie pytania ze skalą ocen dla różnych aspektów Twojego produktu lub usługi, tak aby niczego nie pominąć. Jest to świetne rozwiązanie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze otrzymane raporty ankiety online będą łatwiejsze do analizy, ponieważ nie będziesz musiał analizować odpowiedzi, które będą bardzo zróżnicowane. Co więcej, prawdopodobnie uzyskasz lepsze dane, gdyż nie będziesz stwarzał sytuacji, że otrzymasz ogólne komentarze lub jednowyrazowe odpowiedzi. Jeśli jednak chcesz skorzystać z pytań otwartych, a nie masz wiedzy, jak je przeanalizować to warto skorzystać z usług firm, takich jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Zatrudnieni eksperci zajmują się przeprowadzaniem nawet najtrudniejszych badań rynku, dlatego możesz być pewny, że zlecając im takie zadanie otrzymasz rzetelne informacje.


Badania satysfakcji klienta – co należy wiedzieć?

Odkryj, jak poprawnie przygotować i przeprowadzić badanie satysfakcji klienta {check} Dowiedz się, jakie pytania zadawać, w jakiej kolejności, jak stworzyć efektywny wstęp do ankiety oraz jak skorzystać z narzędzi do badań online, takich jak SurvGo{star}


Analizy statystyczne narzędziem pracy każdej firmy

Odkryj siłę analiz statystycznych z Biostat®{check} Od testowania hipotez po regresję, nasze profesjonalne usługi pomogą Ci zrozumieć rynek i wykorzystać dane do optymalizacji Twojej strategii biznesowej {star}