Tag: ankiety (8)

Innowacyjne sposoby badania satysfakcji pacjentów

Innowacyjne sposoby badania satysfakcji pacjentów

Wykorzystując innowacyjne sposoby ankietyzacji odbiorców usług można w szybki i tani sposób pozyskać dane oraz dokonać ich analizy. I tak na przykład w przypadku badań satysfakcji pacjentów można przeprowadzić ankietę z wykorzystaniem Internetu (CAWI) bądź też urządzeń mobilnych (CAPI). Każda z tych metod posłuży jako skuteczne narzędzie do wydobywania rzetelnych informacji ze strony pacjentów.

 

Pacjent potrafi ocenić usługi

Przeprowadzanie ankietyzacji online wśród pacjentów konkretnej placówki może wspomóc poprawę jakości świadczonych usług, ale także pozwala na realizację najpilniejszych potrzeb pacjentów. Badania satysfakcji pacjentów z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi badających ich zadowolenie pozwala na:

 • uzyskanie szybkich informacji zwrotnych;
 • przeprowadzenie badania, które będzie mniej męczące dla ankietowanego;
 • dynamiczne wprowadzenie zmian;
 • pozyskanie prawdziwych ocen.

 

Szybko nie oznacza źle

Największą zaletą każdego badania przeprowadzanego online jest zwiększenie poczucia anonimowości oraz bezpieczeństwa ankietowanego. Co więcej badany ma możliwość sam dobrać czas i miejsce wypełnienia ankiety. Badanie poziomu zadowolenia związane jest z podnoszeniem jakości świadczonych usług, a to skutkuje zwiększeniem konkurencyjności, czyli jednocześnie umacnia pozycję na rynku. A przy tym:

 • pozwala kreować odpowiedni wizerunek;
 • wpływa na poziom świadczonych usług;
 • polepsza relacje między pacjentem a personelem.

 

O tym musi pamiętać każdy

Badania satysfakcji pacjentów należy traktować jako konieczny krok na drodze do osiągnięcia sukcesu wzmacnianego przez pozytywne relacje z klientami. Mając na uwadze fakt, iż satysfakcja jest stanem zmiennym:

 • należy przeprowadzać badanie cyklicznie;
 • zwracać w szczególny sposób uwagę na występujące potrzeby;
 • badanie powinno dotyczyć tych samych bądź podobnych aspektów.

Dzięki zadbaniu o odpowiednio wysoki poziom zadowolenia pacjentów możliwym staje się zyskanie odbiorców, którzy będą lojalne. A to oznacza, że zyska się pacjentów, którzy nie tylko będą rekomendować, ale przede wszystkim ufać danej placówce czy konkretnemu lekarzowi.

 

Dotrzeć i zrozumieć

Ankietyzacja wykonywana online bądź przy pomocy urządzeń mobilnych daje szansę przeprowadzenia prostego dla ankietowanego badania. Dla zleceniodawcy gwarantuje szybką analizę danych oraz zrozumiałą interpretację wyników. Narzędzia służące do badań satysfakcji pacjentów dają także szansę na personalizację ankiety oraz zawieranie w niej charakterystycznych elementów lub treści audiowizualnych.


Konstruowanie badania ankietowego

Konstruowanie badania ankietowego

Badanie ankietowe jest metodą zbierania informacji poprzez przygotowany wcześniej kwestionariusz. By uzyskać miarodajne wyniki niezbędne jest m.in. to, by był on przygotowany zgodnie z metodologią, w prawidłowy sposób. Współcześnie poradzą sobie z tym jednak nawet laicy, którzy przy korzystaniu z gotowych rozwiązań są w stanie uniknąć wielu typowych błędów. Jak więc skonstruować dobre badanie ankietowe?

 

Pamiętaj o celu badania ankietowego

 

Sposób konstrukcji badania ankietowego to pochodna tego, jaki jest cel jego przeprowadzenia. Musi być on bardzo dokładnie sprecyzowany, zanim przystąpi się do jakichkolwiek, dalszych prac. Co może być celem badania ankietowego?

 

 • Uzyskanie informacji na temat znajomości wizerunku marki wśród klientów.
 • Dowiedzenie się, ile za dany produkt są w stanie zapłacić klienci.
 • Ustalenie, jak podczas zakupów konkretnej kategorii produktów zachowują się nabywcy i co nimi kieruje.
 • Określenie, czy planowana koncepcja produktu jest zgodna z założeniami, czyli jak jest on odbierany wśród respondentów.

 

Planuj od ogółu do szczegółu

 

Podczas konstruowania kwestionariusza do badania ankietowego trzeba zadbać o to, aby pytania zostały podane w odpowiedniej formie. Bardzo dobrą praktyką jest najpierw zadawanie bardziej ogólnych pytań, a dopiero potem skupianie się na szczegółach.

 

Trzeba też zadbać o logikę ułożenia kwestionariusza do badania ankietowego tak, by opracowywać kolejne bloki tematyczne, bez mieszania różnych działów tematycznych. Właśnie dlatego zaleca się, aby najpierw zaprojektować kwestionariusz, a dopiero potem tworzyć pytania.

 

Zadbaj o odpowiedni język

 

Badanie ankietowe musi być dopasowane do respondentów również pod względem językowym. Zdecydowanie zalecana jest prostota przy stawianiu pytań, przy jednoczesnym przywiązywaniu wagi do tego, by były one precyzyjne.

 

Zaleca się też unikania terminologii branżowej, jeśli badanie ankietowe kierowane jest do laików w danej dziedzinie. Zapomina o tym wielu ekspertów, którzy poprzez używanie skomplikowanych pojęć starają się zbudować swój profesjonalny wizerunek. Oczywiście często takich pojęć nie da się uniknąć, warto jednak je ograniczać.

 

Dobrze wykonane badanie ankietowe to badanie, które zostało zaprojektowane. Na szczęście twórcy nie muszą obawiać się poważnych błędów, gdyż w przypadku platformy Badanie Opinii, po ukończeniu ankieta zostaje najpierw skierowana do administratorów. Ich zadaniem jest sprawdzenie konstrukcji badania ankietowego i wskazanie na ewentualne niespójności, zanim trafi ono do respondentów.


Ankiety online, czyli jak pozyskać nowych klientów

Dzięki przeprowadzaniu ankiet online właściciele różnego rodzaju przedsiębiorstw mają wiele możliwości, aby pozyskać nowych klientów. Nowi klienci dają wiele szans firmom na rozwój, a także na wprowadzenie korzystnych zmian.

 

Ankiety online, czyli jak pozyskać nowych klientów

Możliwości ankiet online

Z pewnością nie we wszystkich metodach badawczych można zastosować różnego rodzaju pytania, a także pliki multimedialne, które wpływają na zainteresowanie respondentów wypełnianym badaniem. Ankiety online dają osobom przeprowadzającym sondaże internetowe wiele możliwości, które mogą wykorzystać w celu przyciągnięcia nowych klientów. Zastosowanie różnego rodzaju pytań pozytywnie wpływa na koncentrację respondentów. Jeśli w każdym pytaniu zastosujemy pytania z jednokrotną, bądź wielokrotną odpowiedzią możemy znużyć respondenta wypełnianym badaniem. Dzięki dostępnym możliwościom technologicznym w ankietach internetowych możemy skorzystać także z wielu innych form pytań, jak pytania związane ze skalą, oceną, rozdzielaniem punktów, czy suwakiem. Zastosowanie plików multimedialnych, jak zdjęcia, czy filmiki wideo na pewno pozytywnie wpłyną na wizerunek badanej marki, produktu, czy usługi. Osoby, będące wzrokowcami z pewnością zapamiętają ilustrację, bądź logo. Jeśli przeprowadzana ankieta online będzie ciekawa dla respondenta to istnieje duże prawdopodobieństwo, że po zakończeniu badania osoba wypełniająca sondaż może wyszukać informacje na temat przedsiębiorstwa, o którym była ankieta. Jeśli badanie internetowe będzie dobrze przygotowane to z pewnością może przyciągnąć wielu klientów.

 

Ankiety online w mediach społecznościowych

 

Ankiety internetowe często udostępniane są przez badaczy na różnych portalach społecznościowych, gdzie proszą o udostępnianie linku. Kliknięcie w niego sprawi, że osoba od razu zostanie przeniesiona do badania internetowego. Udostępnianie linku przez kolejne osoby powoduje, że coraz to większa grupa ludzi ma dostęp do przygotowanej ankiety online. Z każdym udostępnieniem nowe osoby widzą link i z pewnością w niego klikają. Aby przyciągnąć uwagę tych osób warto stworzyć ciekawe, a także krótkie badanie, aby osoby wypełniające je nie zrezygnowali w trakcie. Bardzo prawdopodobne jest to, że osoby wypełniające ankietę internetową nie słyszeli wcześniej o firmie, produkcie, czy usłudze, która dotyczy uzupełnianego badania. Jeśli badacze skorzystają z takiej możliwości i stworzą krótką, interesującą, angażującą ankietę to z pewnością istnieje bardzo duża szansa, że osoba po zakończonym badaniu poczyta o danej marce i jej oferowanych produktach oraz usługach.

Panele konsumenckie, czyli jak zdobyć nowych klientów

Skorzystanie z paneli badawczych, takich jak panel Badanie-Opinii.pl z pewnością pozwoli także na pozyskanie wielu nowych klientów. Panele konsumencie umożliwiają zdobycie klientów, gdyż z pewnością spora część panelistów mogła wcześniej nie słyszeć o konkretnych usługach, czy produktach, a jeśli słyszała to z pewnością poprawi swoją opinię na temat tego przedsiębiorstwa, gdyż będzie widziała, iż właściciele firmy ciągle zdobywają nową wiedzę w celu poprawy funkcjonowania

Internet jest obecnie jednym z głównych kanałów komunikacji, więc przeprowadzenie ankiet za jego pomocą na pewno przyczyni się do pozyskania nowych klientów. Jednak, aby przyciągnąć i zachęcić nowe osoby do skorzystania z usług oraz produktów należy stworzyć ciekawą ankietę online, która nie będzie monotonna dla odbiorców, aby po jej zakończeniu chętnie wyszukali informacji na temat danej firmy.


3 wskazówki, które zmienią ankiety online

3 wskazówki, które zmienią ankiety online

Jeśli jesteś nowym marketerem lub marketerem, który dopiero zaczyna przeprowadzać ankiety internetowe to warto, abyś zapoznał się z trzema błędami, których nie należy popełniać i wskazówkami co zrobić, aby im zapobiec. Będą pomocne przy przeprowadzaniu ankiet online, które mogą dotyczyć różnych kwestii, jak badania satysfakcji klienta, czy opinii o produkcie, bądź usłudze.

 

Nie twórz długich ankiet online

Pierwszą rzeczą, jaką robi osoba, która otrzymuje ankietę do wypełnienia, jest sprawdzenie, jak długie jest badanie. Jeśli respondent zobaczy, że pytań jest dużo, bądź szacowany czas wypełnienia ankiety online jest zbyt długi to będzie miał negatywne nastawienie do udzielenia odpowiedzi. Pamiętaj, że osoba wypełniająca badanie internetowe w każdej chwili może zrezygnować z dalszego wypełniania ankiety. Jeśli raz zniechęcisz respondentów wysłanym badaniem to bardzo prawdopodobne jest, że w przyszłości nie będą chcieli wypełniać Twoich ankiet. Aby skrócić czas trwania badania internetowego należy unikać podobnych pytań. Pomoże Ci to stworzyć krótką ankietę. Warto także, aby inna osoba sprawdziła przygotowane badanie, zanim je wyślesz do docelowej grupy. Dzięki temu, że ta osoba nie tworzyła tej ankiety online będzie mogła zwrócić uwagę na zbędne pytania.

 

Nie zadawaj zbyt wielu osobistych pytań

Zadając osobiste pytania w badaniu internetowym zastanów się, czy potrzebujesz tych informacji. Ludzie nie chcą ujawniać swojego wieku, dochodów i adresu, chyba że czują, że jest to absolutnie uzasadniony powód. Dlatego lepiej jest mieć dobrze przemyślaną ankietę online z jasnym celem, który uzasadnia, dlaczego potrzebujesz tych informacji i co zamierzasz z nimi zrobić. Aby w pełni przemyśleć zadawane pytania w ankiecie zdefiniuj jej cel zanim jeszcze zaczniesz ją tworzyć! W ten sposób będziesz mógł opracować pytania, które pomogą Ci osiągnąć cel, ale nie będą zbyt uciążliwe dla respondentów. Możesz nawet podać cel na początku ankiety online w formie opisu, aby respondenci zrozumieli, dlaczego pytania, które zadajesz, są dla nich ważne. Daj im poczucie bezpieczeństwa poprzez stwierdzenie, że informacje, które ujawnią nie zostaną wykorzystane w niewłaściwy sposób.

 

Zastanów się nad pytaniami otwartymi

Jeśli respondent jest skłonny poświęcić czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie otwarte, to czy jesteś w stanie przeanalizować takie odpowiedzi? Pytania takie jak: "Co sądzi Pan/Pani o produkcie?". Tego rodzaju ogólne pytanie sprawi, że respondent pomyśli, iż produkt ma  wiele aspektów i nie będzie wiedział do czego się odnieść – ceny, opakowania, użyteczności, wyglądu, wzoru. Prawdopodobnie respondent nie odniesie się do wszystkich aspektów, lecz skupi się na jednym, bądź odniesie do ogółu. Zamiast zadawać pytania otwarte, umieść w swojej ankiecie pytania ze skalą ocen dla różnych aspektów Twojego produktu lub usługi, tak aby niczego nie pominąć. Jest to świetne rozwiązanie z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze otrzymane raporty ankiety online będą łatwiejsze do analizy, ponieważ nie będziesz musiał analizować odpowiedzi, które będą bardzo zróżnicowane. Co więcej, prawdopodobnie uzyskasz lepsze dane, gdyż nie będziesz stwarzał sytuacji, że otrzymasz ogólne komentarze lub jednowyrazowe odpowiedzi. Jeśli jednak chcesz skorzystać z pytań otwartych, a nie masz wiedzy, jak je przeanalizować to warto skorzystać z usług firm, takich jak Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat®. Zatrudnieni eksperci zajmują się przeprowadzaniem nawet najtrudniejszych badań rynku, dlatego możesz być pewny, że zlecając im takie zadanie otrzymasz rzetelne informacje.


Dlaczego powinieneś używać ankiet online w strategii marketingowej w mediach społecznościowych?

Dlaczego powinieneś używać ankiet online w strategii marketingowej w mediach społecznościowych?

Marketing w mediach społecznościowych jest w dzisiejszych czasach bardzo popularny dla każdej marki. Jeśli chodzi o analizę, nie wszystko da się zinterpretować poprzez metrykę zachowań. Łatwym zadaniem jest dowiedzieć się, co odbiorcy lubią, a czego nie, ale inne informacje mogą być lepsze, jeśli uzyskamy je poprzez bezpośrednie ankiety online w mediach społecznościowych.

 

Znajomość swoich odbiorców

Jest to pierwszy i najważniejszy krok, jeśli chodzi o planowanie strategii w mediach społecznościowych. Wysiłki podejmowane w celu poznania odbiorców nigdy nie są jednorazowe i aby strategia w mediach społecznościowych odniosła sukces, wymaga regularnych działań. Ankiety online mogą odegrać ogromną rolę i ułatwić Ci pracę, jeśli sprawisz, że dotrzesz do grupy osób w sposób płynny. Mogą one dostarczyć Ci wgląd w czasie rzeczywistym bezpośrednio do użytkowników, co może mieć ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw.

 

Podążaj za celem

Cel Twojej ankiety online powinien zawierać szerokie pytanie, które następnie powinno zostać podzielone na małe pytania. Korzystając z ankiety internetowej w mediach społecznościowych, możesz w prosty sposób poznać myśli swoich odbiorców. Media społecznościowe to miejsce, w którym ludzie rozmawiają i warto to wykorzystać w jak największym stopniu. Rdzeń badań biznesowych opartych na mediach społecznościowych zaczyna się od bycia otwartym na sugestie, skargi i porady. Kiedy weźmiesz to wszystko pod uwagę, Twój cel ankiety w mediach społecznościowych nie będzie zbyt skomplikowany do osiągnięcia.

 

Wybierz narzędzie

Aby skorzystać z tej strategii warto zapoznać się z dostępnymi narzędziami ankietowymi, które są łatwe w użyciu dla odbiorców. Precyzyjny wybór jest wymagany przy wyborze narzędzia, abyś mógł lepiej ukierunkować swoją grupę docelową, zadawać pytania i zbierać odpowiedzi. Na początku możesz wybrać platformę z wystarczającą liczbą docelowych odbiorców, a następnie przeprowadzić ankietę online.  Możesz wykorzystać media społecznościowe na różne sposoby, takie jak:

 • zadaj pytanie swojej publiczności na Facebooku.
 • zadawaj pytania wielokrotnego wyboru za pomocą ankiety na Twitterze.
 • użyj grup na Facebooku, aby Twoja ankieta internetowa dotarła do większej liczby osób.

Umieszczanie ankiet na platformach społecznościowych takich jak Instagram, Facebook i Twitter jest bardzo proste. Chociaż mają one różne ograniczenia, to i tak możesz uzyskać wiele cennych informacji.

 

Trzymaj się krótko

Wiele osób rezygnuje z ankiety online w trakcie jej trwania, gdyż jest za długa. Kiedy przeprowadzasz ankietę internetową, prosisz odbiorców o poświęcenie dużej ilości czasu i chcesz, aby Ci go poświęcili. Zacznij od pytań, na które łatwo jest odpowiedzieć i upewnij się, że nie przytłoczysz badanego, postaw się w roli respondenta i zadawaj pytania na tyle ciekawie, aby nie wyłączyć ankiety przed zakończeniem.

 

Wysyłaj zaproszenia do ankiety online

Praca jest w połowie wykonana, gdy Twoja ankieta online dotrze do odbiorcy w najlepszym możliwym momencie. Najlepszy sposób dostarczania ankiet zaczyna się od śledzenia, kiedy Twoja grupa docelowa jest najbardziej aktywna w mediach społecznościowych. Ponadto, bezpośrednie umieszczanie linków do ankiet rzadko się sprawdza. Dlatego stwórz krótki wstęp – poinformuj jakiej tematyki dotyczyć będzie badanie i wtedy umieść link.  Ważne jest, aby szanować prywatność użytkowników w sieci, a jeśli tego nie zrobisz, możesz doprowadzić do tego, że Twoja marka będzie dla odbiorców irytująca i niechciana. Aby zdobyć szybko wypełniającą ankiety online publiczność, możesz również spróbować nowych rzeczy, takich jak udzielenie zachęt w zamian za wzięcie udziału w ankiecie.


Jak wykorzystać ankietę CAWI do tworzenia treści, które Twoi klienci faktycznie chcą czytać?

Dowiedz się, dlaczego ankiety CAWI są takie ważne i jakie informacje można dzięki nim zbierać {star} Ułatw klientom udział w ankietach, aby zdobyć cenne wskazówki na temat treści, które ich interesują {check}


Badanie satysfakcji klienta – o co warto zapytać?

Odkryj, dlaczego badania satysfakcji klienta są kluczowe dla lepszej obsługi klientów i przyciągania nowych {check} Poznaj przykłady pytań, które można zadać, i dowiedz się, jak poprawnie przeprowadzić badanie {star}


Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości ankiety na temat opinii klientów?

Oferujemy możliwość przeprowadzenia wysokiej jakości ankiet online przy użyciu narzędzia SurvGo™ {star} Możesz poznać opinie swoich klientów, doskonalić obsługę i dostosować swoją ofertę do ich potrzeb, co przyczyni się do wzrostu Twojego biznesu {check}