Tag: analizy statystyczne (28)

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.

 

Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania k < n szacuje się na podstawie kolejnych fragmentów szeregu:

 

y1..yk, y2..y(k-1), ......, y(n-(k+1))... yn,

parametry liniowej funkcji trendu.

 

Niech będą to funkcje:

f1(t)=a1+b1*t dla 1
f2(t)=a2+b2*t 2
...................................................
fn(t)=an+bn*t dla n-k < t 

 

Dla dowolnego t(1

fj(t)=aj+bj

 

Są to mianowicie proste dla których:

d(t) < j < g(t)

 

Gdzie:

d(t)= 1 dla t= 1...k t-k+1 dla
g(t)= t  dla t = 1...n-k n-k+1 dla t=n-k+2... n 

Metoda ta dobrze nadaje się do prognozowania bezrobocia ponieważ badana cecha charakteryzuje się różnokierunkowymi nieregularnymi wahaniami.


Zastosowania analizy statystycznej

Praktycznie każdy człowiek dokonuje analiz. Są to jednak działania amatorskie, opierające się na codziennych przekazach, także symbolicznych. Efekty tego typu rozwiązań bywają różne, a ich zakres zazwyczaj ogranicza się do potrzeb danej jednostki.


Statystyka jako nauka służąca wzrostowi

Statystyka jest nauką odnoszącą się do metod badania prawidłowości - odnosi się do procesów masowych oraz zajmuje się ich ilościową bądź jakościową analizą.


Analizy statystyczne dla branży medycznej

Analizy statystyczne dla farmacji są zazwyczaj prowadzone z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania analitycznego CRO oraz eCRF.


Dlaczego doktoranci powinni sięgnąć po pomoc statystyczną?

Statystyka do doktoratu to usługa firma badawczych, z której warto skorzystać przed oddaniem pracy dyplomowej. Dowiedz się dlaczego.


Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm

Analizy statystyczne realizowane dla podmiotów biznesowych pozwalają pozyskać cenną wiedzę, przyczyniającą się usprawnienia działania firmy.


Statystyka medyczna

Statystyka medyczna to jeden z kluczowych obszarów działalności firmy badawczej BioStat. ✔ Dowiedz się, co instytucje służby zdrowia mogą zyskać dzięki naszej pomocy. ✔


W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?

Statystyka medyczna stanowi usługę kierowaną do podmiotów medycznych oraz firm farmaceutycznych. Poznaj konkretne obszary zastosowania.


Dlaczego warto skorzystać z oferty usług statystycznych przed obroną doktoratu?

Wzbogać pracę dyplomową o wnioski z analizy statystycznej i obroń się na piątkę. Dowiedz się dlaczego warto podjąć współpracę z profesjonalną agencją.


O analizie danych medycznych słów kilka

Analiza danych medycznych to działanie mające na celu wyciągnięcie rzetelnych wniosków na podstawie obserwacji branżowych procesów.


Usługi statystyczne dla firm, badaczy i studentów

Usługi statystyczne to zarówno planowanie projektów badawczych, gromadzenia danych, oraz ich przetwarzanie.


Analizy statystyczne a fizyka kwantowa

Rachunek prawdopodobieństwa jest zagadnieniem, do którego odwołuje się wiele dziedzin w tym analiza statystyczna... i mechanika kwantowa. Zapraszamy do lektury inspirującego artykułu na ten temat!


Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Analizy danych mają praktyczne zastosowanie w zakresie diagnozy rynku. Poznaj nasze rozwiązania w tym obszarze.


Obliczenia naukowe a skuteczność procesów badawczych

W celu usprawnienia procesów i otrzymania prawdziwych wyników przeprowadza się profesjonalne obliczenia naukowe.


Analiza statystyczna jako forma wiedzy o społeczeństwie

Dzięki przeprowadzanym analizom statystycznym możliwe staje się zrozumienie zachodzących zjawisk w społeczeństwie, a przy tym można wyłapać zachodzące powiązania pomiędzy konkretnymi czynnikami.


Sposoby na analizy rynku

Wobec realizowanych analiz rynku stawia się zadanie zrozumienia zachodzących zjawisk, a tym samym wydobycia informacji wspierających podejmowane działania.


Statystyka medyczna

Przede wszystkim zaś statystyka medyczna ma być rozwiązaniem dla złożonych i czasochłonnych procesów, a przy tym ma zadbać o bezpieczeństwo osób objętych badaniem.


Mapa strony

Mapa portalu statystyka.eu


Jakie czynniki wpływają na efektywną analizę danych?

Co wpływa na poprawnie przeprowadzoną analizę danych


Przygotowanie danych do analizy statystycznej jest bardziej czasochłonna niż statystyka.

Przygotowanie danych do analizy to 60-90% czasu poświęconego na pracę - tylko około 10-30% to sama analiza.


Statystyka - robota dla robota?

Profesjonalizm? Rzetelne wyniki? Wybierz firmę zewnętrzną, która to zapewni. Sprawdź naszą ofertę. Statystyka dla każdego.


Analizy statystyczne

Analiza statystyczna – oferta badań dla ośrodków naukowych i firm komercyjnych. Skontaktuj się z ekspertami.


Opracowania statystyczne

Opracowania statystyczne - najwyższej jakości analizy z centrum statystyki dla nauki i biznesu.


Konstruowanie badania ankietowego

Badanie ankietowe jest metodą zbierania informacji poprzez przygotowany wcześniej kwestionariusz. By uzyskać miarodajne wyniki niezbędne jest m.in. to, by był on przygotowany zgodnie z metodologią, w prawidłowy sposób.