Tag: analizy rynku (4)

Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Podejmując wyzwanie założenia swojej działalność należy zwrócić uwagę na istotność analizy rynku. Jest to jeden z elementarnych kroków, który pozwala na zaplanowanie tak swoich działań, aby w krótkim czasie przyniosły one maksymalne korzyści. Badania tego typu wykonuje się także, aby sprawdzić jak dany produkt lub usługa sprawdza się na rynku oraz przewidzieć zachowania konsumentów.

 

Analiza rynku dla każdej firmy, której zależy na rozwoju

 

Przeprowadzenie projektu analitycznego pozwala zwiększyć szanse na osiągnięcie sukcesu w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności. Z drugiej strony warto przeprowadzać takie badania, jeśli jest się już doświadczonym przedsiębiorcą. Analiza składa się z takich elementów jak:

 • ocena wielkości rynku

 • tempo rozwoju rynku

 • opłacalność

 • szacowanie kosztów

 • zmieniające się skłonności konsumentów

 • sposoby dotarcia do klientów.

 

Określić swoją pozycję to móc sprawnie działać


Badania przeprowadzone w ramach analizy rynku mają na celu ocenić, w jakim stopniu konkretny segment jest zachęcający do podjęcia w jego obszarze działalności. Dla osób, które posiadają już swoją firmę, bardzo ważne jest kontrolowanie stosunku konsumentów do ich usług czy produktów. Poza tym istotne jest zwracanie uwagi na to, w jakim kierunku kształtuje się ich przyszłość. Stąd konieczność wykonywania regularnych badań rynku, które umożliwią:

 • podjęcie istotnych zmian

 • sprawdzenie pozycji produktu lub usługi na rynku

 • wyznaczenie mocne i słabe strony

 • zdefiniowanie możliwość i zagrożenia.

 

Badania nakierowane na cele rozwojowe

 

Wielość możliwości dotarcia do odbiorców, czyli konsumentów ukazuje jak ważne jest przeprowadzenie analizy rynkowej. Uzyskane wnioski pozwalają na rozwojowe zarządzanie przyszłością swojego przedsiębiorstwa. Zwracając uwagę na korzyści, jakie wynikają z rozpoznania miejsca danego produktu czy usługi na rynku, należy podejmować się regularnie omawianych badań w celu usprawnienia swoich działań.

Jako metody służące do jakościowym badaniom wyróżnia się:

 • wywiad bezpośredni i telefoniczny

 • obserwację

 • dyskusje grupowe

 • rozmowy indywidualne

 • badania dokumentów.

 

Spoglądaj w kierunku przyszłości

 

Analizy rynku pozwalają na ambitne oraz dostosowane do rzeczywistej sytuacji tworzenie planów rozwojowych firm. Ponadto umożliwia wykazanie tendencji wśród konsumentów, a tym samym wskazuje na zachodzące zmiany w ich potrzebach oraz oczekiwaniach. Dobrze przeprowadzony projekt analityczny może posłużyć jako wartościowe źródło planu na przyszłość.


Sposoby na analizy rynku

Sposoby na analizy rynku

W przeprowadzanych procesach badawczych bardzo ważne jest właściwe określenie celu badawczego, który będzie przede wszystkim skoncentrowany, a przy tym będzie ambitny, lecz mierzalny i możliwy do osiągnięcia. Wobec realizowanych analiz rynku stawia się zadanie zrozumienia zachodzących zjawisk, a tym samym wydobycia informacji wspierających podejmowane działania.

 

Informacje dają możliwość rozwoju

Wśród celów przeprowadzanej analizy można wyznaczyć uzyskanie informacji o charakterze ogólnym – poznawczym, jak i wdrożeniowe. W zależności od postawionego celu pozyskane dany wspomogą realizację rozmaitych wyzwań. Ponadto można:

 • zaobserwować niezauważone dotąd zjawiska;
 • wskazać zależności;
 • sprawdzić skuteczność podejmowanego działań.

Dlatego też analiza rynku powinna obejmować różnorakie źródła informacji – tak wtórne, jak i pierwotne. Pozwoli to na kompleksowe ujęcie badanego zjawiska, a tym samym możliwość tworzenia wieloaspektowych planów działania.

 

Wtórne źródła informacji

Wśród wtórnych źródeł zewnętrznych, które mogą stanowić pomoc w procesie badawczym wymienia się:

 • statystykę np. branżową, rządową;
 • opracowania zmieszczone w książkach, rocznikach etc.;
 • informacje ze strony agencji oraz ośrodków badań marketingowych.

Każde ze źródeł można przybliżyć badacza do właściwego zrozumienia badanego zjawiska, a tym samym do konstruowania poprawnych wniosków. Wszystkie podejmowane działania w procesie badawczym powinny być nakierowane na efektywne osiągnięcie wyznaczonego celu.

 

Pierwotne źródła informacji

Co więcej w kwestii przeprowadzanych analiz rynku można wykorzystać także pierwotne źródła informacje. Wśród nich znajdują się wszystkie te dane, które dotychczas nie istniały, a które zostały zebrane na potrzeby przeprowadzanego projektu. Stąd też dane te pozyskuje się wykorzystując takie techniki jak:

Techniki te mają za zadnie usprawnić proces pozyskiwania informacji przy zachowaniu odpowiednio wysokiej jakości.

 

Dane są formą wskazówek

Decydując się na przeprowadzenie procesu badawczego należy we właściwy sposób określić cel. Posiadając skonkretyzowany cel można dobrać narzędzia, które pozwolą na wydobywanie maksymalnej ilości informacji z uwzględnieniem tych najważniejszych. Należy pamiętać, że zrealizowana analiza rynku nie ma za zadanie samego usprawnienia działania, lecz dostarczenia takich danych, które będą wzmacniać np. proces decyzyjny czy obieranie właściwej strategii rozwojowej.


Analiza danych

Analizy danych w wielu branżach

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą analizy danych naszej agencji badawczej BioStat®. Jesteśmy obecni na polskim i europejskim rynku od 15 lat, realizując projekty z zakresu data mining, dla sektorów:

 • finansowego,
 • medyczno-farmaceutycznego,
 • ekonomicznego,
 • marketingowego i sprzedażowego.

 

Sprawdzone metody badań

Opracujemy wyniki badań dla Państwa, interpretując dane zgromadzone w trakcie:

 • prognozowania sprzedaży produktów i usług,
 • analiz ryzyka odejścia klienta od Państwa firmy,
 • projektowania modeli ryzyka niewypłacalności,
 • identyfikacji nadużyć ze strony klientów (prognozowanie wskaźnika ryzyka nadużyć),
 • projektowania modeli ryzyka umieralności (w oparciu o metody biostatystyczne).

 

Analiza danych realizowana przez profesjonalistów BioStat® opiera się na procesie składającym się z V etapów działań:

 • Etap I to gromadzenie danych wielowymiarowych, czerpanie wiedzy z zaawansowanych struktur i ich prezentacja w innowacyjnych systemach informatycznych,
 • Etap II polega na uporządkowaniu, ustrukturyzowaniu, przetwarzaniu i zarządzaniu zgromadzonymi danymi.
 • Właściwa analiza danych na podstawie odpowiednich modeli statystycznych, a także z wykorzystaniem metod IT dla zjawisk zachodzących w przestrzeni społecznej i gospodarczej,
 • Prognozowanie i budowanie modeli prognostycznych odnoszących się do zjawisk społecznych i gospodarczych,
 • Sformułowanie wniosków i sądów w oparciu o zgromadzone dane i analizy.

 

Analiza danych a rekomendacje liderów

Współpracując z przedstawicielami największych polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, a także instytucji publicznych możemy dopasować się do wymogów różnorodnych klientów. Nasze działania opieramy o partnerski model współpracy, który pozwala na dokładne zapoznanie się z działalnością klienta oraz jego zapotrzebowaniem.Nasi specjaliści są ekspertami ds. badań w zakresie takich dziedzin, jak: matematyka stosowana, ekonomia, statystyka ekonomiczna, biostatystyka, biologia.
 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty, poprzez kontakt z ekspertami BioStat®.


Zalety badań marketingowych

Zalety badań marketingowych

W obecnych czasach mamy do czynienia z powszechnie obecną konkurencją w różnych sektorach gospodarki. Przedsiębiorstwa nie mogą sobie pozwolić na popełnianie błędów oraz na nieprzemyślane działania, gdyż muszą mieć świadomość istnienia konkurencji. W celu uniknięcia błędów najlepiej skorzystać z badań marketingowych, które pozwalają przedsiębiorstwom być o krok przed firmami konkurującymi. Badania marketingowe dają wiele możliwości i są bardzo dobrym źródłem informacji. Wszelkie decyzje w przedsiębiorstwie powinny być podejmowane na podstawie badań marketingowych. Czy naprawdę posiadają one, aż tyle zalet? Przekonajmy się

 

Krótki czas oczekiwania

Wiadomo, że w trakcie podejmowania kluczowych decyzji bardzo ważną funkcję odgrywa czas. Przedsiębiorcom zależy na szybkich wynikach i natychmiastowej analizie obecnej sytuacji. Badania prowadzone internetowo są idealnym rozwiązaniem w takich realiach. Zbierane informacje można odczytywać na bieżąco i od razu analizować uzyskane dane. Badania marketingowe można przeprowadzać na własną rękę, bądź można skorzystać z istniejących już szablonów. Badania możemy tworzyć za pomocą stron, takich jak SurvGo, która oferuje wiele możliwości w trakcie tworzenia ankiety, co pozwala zaoszczędzić wiele czasu. Przeprowadzający ankietę mogą modyfikować na bieżąco pytania, ze względu na uzyskiwane odpowiedzi. W celu przeprowadzenia profesjonalnej ankiety można skorzystać z portalu Badanie-Opinii.pl. Zrealizowanie badania za pomocą takiej strony nie wymaga od przedsiębiorców nakładu czasu, gdyż przeprowadzeniem ankiety zajmuje się wyspecjalizowana kadra. Koszt realizacji takiego sondażu wraz z opracowaniem jest stosunkowo niewielki, a oczekiwanie na analizę nie wymaga długiego okresu czasu.

 

Atrakcyjna cena

Jedną z niepodważalnych zalet badań marketingowych jest ich konkurencyjna cena. Istnieje wiele sposobów na przeprowadzenie takich badań, lecz niewątpliwie najtańszą opcją jest przeprowadzanie badania online. W Internecie znajdziemy wiele portali oferujących stworzenie profesjonalnej ankiety za niewielką cenę. Przykładem takiej strony może być panel Badanie-Opinii.pl. Taki portal za niewielką cenę przygotuje ankietę i przeprowadzi ją na docelowej grupie odbiorców. Po zakończonym badaniu dzięki wykwalifikowanej kadrze przeanalizuje otrzymane wyniki i zaprezentuje wnioski właścicielom firm. Badanie takie jest niedrogie, lecz da przedsiębiorcom wiele informacji o panującej sytuacji rynkowej, bądź o panujących zachowaniach konsumentów.

 

Łatwa analiza rynku

Badania marketingowe pomagają przedsiębiorcom poznać rynek. Dzięki badaniom marketingowym przedsiębiorcy mogą zapoznać się z obecnie panującą sytuacją na rynku. Badania wskazują obszary deficytowe, ale nie tylko. Właściciele firm mogą uzyskać wiedzę o swojej działalności, czyli poznać opinie konsumentów na temat oferowanych produktów. Taka wiedza pozwoli wprowadzić stosowne zmiany, aby polepszyć pozycję firmy na rynku wśród konkurujących przedsiębiorstw.

Przywołane aspekty pokazują, jak dużą role odgrywają badania marketingowe w działaniach wszelkich przedsiębiorstw. Posiadają wiele zalet, które niewątpliwie usprawniają funkcjonowanie firm. Chronią właścicieli korporacji przed popełnieniem błędów, a także na podstawie analizy badań wskazują dalsze możliwości rozwoju. Koszt przeprowadzenia badań marketingowych jest niewielki. W razie potrzeby można skorzystać z portali typu SurvGo lub Badanie-Opinii.pl. Czas realizacji takich projektów jest niedługi, więc właściciele firm od razu mogą wdrożyć korzystne działania wynikające                            z przeprowadzonych badań.