Tag: analiza danych (23)

Testy istotności modeli logit i probit

 

Częstym problemem przed jakim staje badacz po zbudowaniu modelu statystycznego, jest pytanie czy wnosi on jakąś wartość poznawczą. Modele klasy logit oraz probit dają ekonometrykowi szereg testów oraz miar dopasowania, w oparciu o które możliwa jest wiarygodna ocena jakości modelu.

 

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

 

Jest to szczególnie ważny model w przypadku prognozowania upadłości. Jego zastosowanie pozwala w porę wykryć tego typu ryzyko.

 

Potencjalne skutki błędnych prognoz

 

Błędy prognozy w przypadku przewidywania upadłości która nie będzie miała miejsca naraża decydentów w najlepszym przypadku na poważne straty czasowe oraz błędnie podejmowane decyzje (pod presją groźby upadłości fałszywie wykrytej przez model). O wiele bardziej niebezpieczny jest przypadek bezgranicznej wiary we wskazania modelu, który byłby błędnie skonstruowany.

 

W przypadku wskazania poprawnej sytuacji przez model w sytuacji rzeczywistego zagrożenia czujność decydentów jest uśpiona, co znacznie opóźnia możliwość podjęcia procesów naprawczych. Uwagi te prowadzą do wniosku, iż testy istotności modelu oraz badanie jego dopasowania są bardzo ważnym elementem modelowania, na który należy zwrócić szczególną uwagę.

 

Podsumowanie

 

Dla modeli klasy logit oraz probit istnieje szereg testów. Podstawowym jest test zbiorowy dla wszystkich parametrów modelu. Test ilorazu wiarygodności (likelihood-ratio test) jest powszechnie stosowanym testem w modelach logitowych. Bazuje on na statystce chi-kwarat.

Powszechnie stosuje się również test chi-kwadrat Pearsona, badający zależność pomiędzy obserwowanymi wartościami zmiennej zależnej a wartościami przewidywanymi.

 


Dlaczego doktoranci powinni sięgnąć po pomoc statystyczną?

Statystyka do doktoratu to usługa firma badawczych, z której warto skorzystać przed oddaniem pracy dyplomowej. Dowiedz się dlaczego.


Statystyka medyczna

Statystyka medyczna to jeden z kluczowych obszarów działalności firmy badawczej BioStat. ✔ Dowiedz się, co instytucje służby zdrowia mogą zyskać dzięki naszej pomocy. ✔


W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?

Statystyka medyczna stanowi usługę kierowaną do podmiotów medycznych oraz firm farmaceutycznych. Poznaj konkretne obszary zastosowania.


O analizie danych medycznych słów kilka

Analiza danych medycznych to działanie mające na celu wyciągnięcie rzetelnych wniosków na podstawie obserwacji branżowych procesów.


Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

Analizy danych mają praktyczne zastosowanie w zakresie diagnozy rynku. Poznaj nasze rozwiązania w tym obszarze.


Analiza statystyczna jako forma wiedzy o społeczeństwie

Dzięki przeprowadzanym analizom statystycznym możliwe staje się zrozumienie zachodzących zjawisk w społeczeństwie, a przy tym można wyłapać zachodzące powiązania pomiędzy konkretnymi czynnikami.


Sposoby na analizy rynku

Wobec realizowanych analiz rynku stawia się zadanie zrozumienia zachodzących zjawisk, a tym samym wydobycia informacji wspierających podejmowane działania.


Rola analizy statystycznej w procesach badawczych

W nawiązaniu do realizowanych zadań analiza statystyczna pozwala na gromadzenie i interpretowanie informacji oraz zredagowanie odpowiednich rekomendacji przekładających się na konkretne działania i efekty.


Statystyka medyczna

Przede wszystkim zaś statystyka medyczna ma być rozwiązaniem dla złożonych i czasochłonnych procesów, a przy tym ma zadbać o bezpieczeństwo osób objętych badaniem.


Mapa strony

Mapa portalu statystyka.eu


Jakie czynniki wpływają na efektywną analizę danych?

Co wpływa na poprawnie przeprowadzoną analizę danych


Wskazówki, które poprawiają jakość analizy danych

Analiza danych wiąże się z starannością i rzetelności. Popraw jakość zrozumienia uzyskanych informacji. Zastosuj kilka wskazówek. Zyskaj konkretne efekty.


Analiza danych - Doktorat

Profesjonalne analizy do doktoratu i prac naukowych


Statystyka - robota dla robota?

Profesjonalizm? Rzetelne wyniki? Wybierz firmę zewnętrzną, która to zapewni. Sprawdź naszą ofertę. Statystyka dla każdego.


Analizy statystyczne

Analiza statystyczna – oferta badań dla ośrodków naukowych i firm komercyjnych. Skontaktuj się z ekspertami.


Pomoc statystyczna

Pomoc statystyczna - wybierz centrum statystyki, które przeprowadzi badania dla Twojej pracy naukowej lub doktoratu.


Analiza danych - rozwój biznesu, dzięki sprawdzonym metodom

Analiza danych w biznesie - sprawdź, co możesz osiągnąć.


Analiza danych

Analiza danych ✔ | Zapoznaj się z ofertą analizy danych dla każdego sektora biznesowego oraz branży medyczno-farmaceutycznej. ⚡ Wykonaj profesjonalne analizy na zasadzie partnerskiej współpracy.