Tag: agencja badawcza (2)

Wiarygodność badania a postawa badacza

Przeprowadzanie badań zorientowanych na zrozumieniu zachowań występujących w społeczeństwie wymaga wiele czujności oraz doświadczenia. Socjolog (praca, którą on wykonuje) ma za zadanie dostarczyć maksymalnej ilości informacji pozwalających na budowanie rzeczywistej wizji społeczeństwa. Co więcej w pozytywny sposób oddziałuje także na podejmowane decyzje oraz budowę strategii.

 

Najważniejsza jest czujność

Dzięki wiedzy oraz narzędziom zastosowanym przez socjologa praca  przez niego wykonana ma wpływ na ogólny obraz świata znajdującego się wokół. Osoba, która chce zostać socjologiem powinna odznaczać się:

 • dokładnością, skrupulatnością;
 • umiejętnościami wychwytywania zależności;
 • ciekawością świata;
 • kreatywnością.

W obrębie podejmowanych działań przez socjologa należy podkreślić, iż powinien być on osobą otwartą, a także zdolną do dystansowania się wobec badanego zagadnienia. Przekładanie swoich opinii oraz doświadczeń na badany obiekt może doprowadzić do niepowodzenia projektu badawczego.

 

Dystans wspiera wiarygodność wyników

We wszystkich podejmowanych procesach badawczych bardzo ważne jest zachowanie obiektywnej postawy, która pozwoli na podchodzenie do badanego zagadnienia z dystansem, co oznacza, że:

 • badacz skoncentruje się na faktach;
 • własne oceny i przekonania nie będą w centrum;
 • badacz zyska większą świadomość badanego zagadnienia;
 • przedstawione efekty badania będą rzetelne.

Na wiarygodność procesu nie tylko składa się umiejętne wykorzystanie fachowych narzędzi, ale przede wszystkim obiektywne podejście do badanego zagadnienia, co wpływa na:

 • wybór właściwych narzędzi badawczych;
 • informacje pozyskane w procesach badawczych;
 • pogłębienie badanego zagadnienia;
 • inspirowanie do pogłębiania badania.

 

Projekt badawczy potrzebuje wiedzy

W istocie dzięki pozyskanym wynikom możliwe staje się budowanie wiedzy na temat społeczności, w której prowadzone są badania. Zaplanowanie procesu badawczego z uwzględnieniem jego efektywności należy do zadań socjologa. Praca zrealizowana przez badacza ma za zadanie:

 • zwiększyć perspektywę patrzenia;
 • pobudzić do dalszych badań;
 • odpowiadać wymogom stawianym przed badaniem.

 

Jakość odpowiada wykonaniu

Biorąc pod uwagę wieloetapowość procesów badawczych należy uchwycić także złożoność badanych zagadnień. Osobą odpowiedzialną za uporządkowanie przebiegu procesu jest socjolog - praca wykonywana przez niego odpowiada wytycznym, które pozwalają na wysokojakościowe realizacje badań.


Jakie są korzyści przeniesienia badań klinicznych do świata cyfrowego?

Tony papierowych kwestionariuszy, które jeszcze kilka lat temu towarzyszyły przeprowadzaniu badań klinicznych to na szczęście już przeszłość. Dziś można bowiem realizować je przy użyciu nowoczesnego oraz bezpiecznego oprogramowania. Jakie są zalety korzystania z tego typu narzędzi?

 

Dostęp do szerokiej gamy praktycznych rozwiązań

 

Przeniesienie badań klinicznych do cyfrowego świata to dla badaczy ogromne możliwości. Nowoczesne panele gwarantują stałą dostępność do danych, możliwość bieżącego śledzenia zmian, a także uzyskiwanie dynamicznych i złożonych raportów. W praktyce oznacza to, że zespoły znacznie lepiej kontrolują przebieg badania klinicznego oraz mogą szybciej reagować na problemy, co ma znaczenie dla jakości procesu badawczego.

 

Oznacza to również, że istnieje możliwość bieżącego wprowadzania zapytań do wpisów (tzw. data query), co pomaga w komunikacji pomiędzy wszystkimi osobami, które są zaangażowane w proces tworzenia badania.

 

Bazy danych do analizy dostępne od zaraz

 

Dzięki temu, że dane gromadzone są cyfrowo, zespoły badawcze mogą nie tylko na bieżąco je monitorować, ale również szybciej uzyskują dane do analizy, zarówno tymczasowe, jak i końcowe. To bardzo ważne przede wszystkim dla firm, które badania kliniczne przeprowadzają przed wprowadzeniem na rynek nowego produktu, np. kosmetyku.

 

W oparciu o wyniki badań klinicznych będą one budować przekaz marketingowy, dlatego też istotne znaczenie ma dla nich to, aby wyniki były dostępne szybko i podane w formie łatwej do przeanalizowania. Właśnie to umożliwiają nowoczesne oprogramowania do cyfrowego przeprowadzania badań klinicznych.

 

Bezpieczeństwo procesu

 

Badania kliniczne przeniesione do świata cyfrowego – o ile korzysta się z odpowiednich platform – gwarantują również bezpieczeństwo danych. Jest to jedna z cech oprogramowania o nazwie eCRF.bizTM, które gwarantuje je na kilku poziomach. Cechy tego systemu to m.in.:

 

 • dostęp dzięki szyfrowanym połączeniom,
 • codzienne tworzenie kopii zapasowych przy użyciu lokacji zewnętrznych,
 • rejestrowanie osób zaangażowanych w badanie,
 • wdrażanie fizycznych zabezpieczeń na poziomach serwerowni zarządzających systemem,
 • wdrażanie logicznych dostępów do systemu odpowiadającego za przeprowadzanie badania klinicznego.

 

Jak doskonale widać korzyści z transferu badań klinicznych do świata cyfrowego są widoczne na każdym etapie, od samego procesu przygotowania, przez przeprowadzanie, aż po otrzymywanie danych. Nie trzeba również obawiać się o bezpieczeństwo, gdyż dane są chronione na każdym etapie przez zaawansowane systemy informatyczne, które mają na celu ograniczyć dostęp osób niepowołanych oraz zabezpieczyć na ewentualność utraty danych. Dzięki nowoczesnym narzędziom takim jak eCRF.bizTM takie ryzyko zostało ograniczone praktycznie do zera.