Pomoc statystyczna

analizy statystyczne


Rzetelne wsparcie na każdym etapie badań naukowych


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą agencji badawczej BioStat®

 

Statystyka jest nieodzownym elementem wysokiej jakości badań naukowych. Dobrze opracowane narzędzia badawcze posłużą w przygotowaniu części statystycznej prac naukowych i doktorskich w wielu dziedzinach. Sukces jaki przyniesie publikacja naukowa w renomowanym czasopiśmie, obecnym na liście Master Journal List będzie początkiem dobrze zapowiadającej się kariery lub kolejnym punktem na liście osiągnięć.
 

Każdy etap prowadzenia badań

Wymienione elementy działalności naukowej, wspierane przez centrum statystyki BioStat® dzielą się na wiele etapów:
 

 • Projekt badawczy, w trakcie którego pomoc obejmuje: opracowanie pytań badawczych i hipotez, a także narzędzi i próby statystycznej;
 • Pomoc w przygotowaniu części metodologicznej badań, wraz z konsultacjami dotyczącymi wymogów promotora pracy naukowej;
 • Zarządzanie danymi dzięki autorskiej platformie eCRF.biz.™, służącej do gromadzenia i zarządzania pochodzącymi z badań, pomaga ona szybkiemu kodowaniu zebranych informacji oraz wielopoziomowej kontroli nad procesem badawczym;
 • Pomoc statystyczna w trakcie analizy danych, przy zastosowaniu różnych dostępnych metod:  

  - Prognostycznych,
  - Opisowych,
  - Porównawczych,
  - Testów korelacji,
  - Testów istotności statystycznej,
  - Analizy wariancji,
  - Analizy regresji.
  - Analizy przeżycia.
   
 • Przygotowania raportu wynikowego po wykonaniu obliczeń badawczych, w postaci tabel, wykresów i wniosków.
   

Partnerska współpraca

Eksperci BioStat® posiadają wysokie kwalifikacje, które zdobywali w najlepszych ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Współpraca w prowadzeniu ponad 1000 zaawansowanych projektów badawczych oraz kilkaset publikacji w czasopismach naukowych, sprawia że możemy zaoferować Państwu profesjonalną obsługę badań naukowych, popartą rekomendacjami.
 

Pomoc statystyczna oferowana dla biznesu i świata nauki sprawia, że rozwinęliśmy metody prowadzenia najwyższej jakości partnerskiej współpracy, podczas której poznajemy specyfikę działań partnera oraz konsultujemy i szkolimy w zakresie prowadzenia badań.

 

Zapraszamy do kontaktu, w celu otrzymania szczegółowej oferty pomocy statystycznej BioStat®.
Państwa sukces - naszym celem!

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co wchodzi w skład oferty pomocy statystycznej CBR BioStat®?

Nasza oferta pomocy statystycznej obejmuje rzetelne wsparcie na każdym etapie badań naukowych. Pomagamy w opracowaniu pytań badawczych, hipotez, narzędzi i próby statystycznej. Oferujemy również pomoc w przygotowaniu części metodologicznej badań oraz zarządzaniu danymi za pomocą naszej autorskiej platformy eCRF.bizTM. W trakcie analizy danych stosujemy różne metody, takie jak analizy prognostyczne, opisowe, porównawcze, testy korelacji, testy istotności statystycznej, analizy wariancji, analizy regresji i analizy przeżycia. Następnie przygotowujemy raport wynikowy z obliczeń badawczych.

Jakie są korzyści wynikające z korzystania z pomocy statystycznej agencji BioStat®?

Nasi eksperci posiadają wysokie kwalifikacje zdobywane w renomowanych ośrodkach naukowych. Dzięki naszej szerokiej współpracy w prowadzeniu zaawansowanych projektów badawczych i publikacji w czasopismach naukowych, oferujemy profesjonalną obsługę badań naukowych. Nasza pomoc statystyczna jest dostępna zarówno dla biznesu, jak i świata nauki. Rozwijamy metody partnerskiej współpracy, dostosowując się do specyfiki działań partnera i oferując konsultacje oraz szkolenia w zakresie prowadzenia badań.

Jak mogę skontaktować się z agencją BioStat® w celu uzyskania pomocy statystycznej?

Mailowo pod adresem statystyka@biostat.com.pl lub telefonicznie (+48) 534-601-208.