Kategoria: badania kliniczne (1)

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.
 
Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania k < n szacuje się na podstawie kolejnych fragmentów szeregu:
 
y1..yk, y2..y(k-1), ......, y(n-(k+1))... yn,
parametry liniowej funkcji trendu.
 
Niech...