Kategoria: analizy statystyczne (2)

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.
 
Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania k < n szacuje się na podstawie kolejnych fragmentów szeregu:
 
y1..yk, y2..y(k-1), ......, y(n-(k+1))... yn,
parametry liniowej funkcji trendu.
 
Niech...


Analizy statystyczne narzędziem pracy każdej firmy

Analizy, które potwierdzają przypuszczenia
Analizy statystyczne są niezaprzeczalnie częścią każdej firmy, która pragnie zebrać dane na temat interesującego ich tematu i wyciągnąć wnioski na przyszłość. Bez względu na to czy firma działa na rynku medycznym, finansowym czy motoryzacyjnym, analizy statystyczne pomagają wyciągać wnioski i ukierunkować się na potrzeby rynkowe. Jak działają analizy...