Artykuły

2017-04-06

Dlaczego doktoranci powinni sięgnąć po pomoc statystyczną?

Stoisz właśnie przed zadaniem przygotowania pracy w celu obrony tytułu doktorskiego? Koniecznie powinieneś zatem rozważyć możliwość przeprowadzenia analizy statystycznej, obejmującej zebrane dane empiryczne. Wzbogacenie opracowania naukowego ...

2017-03-29

Analizy statystyczne dla branży medycznej

  Statystyka medyczna to usługa w ramach której prowadzi się profesjonalne analizy statystyczne dedykowane branży medycznej i farmaceutycznej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego oprogramowania analitycznego przetwarzanie danych może przebiegać...

2017-03-07

Testy istotności modeli logit i probit

  Częstym problemem przed jakim staje badacz po zbudowaniu modelu statystycznego, jest pytanie czy wnosi on jakąś wartość poznawczą. Modele klasy logit oraz probit dają ekonometrykowi szereg testów oraz miar dopasowania, w oparciu o które...

2017-03-01

Zastosowania analizy statystycznej

Praktycznie każdy człowiek dokonuje analiz. Są to jednak działania amatorskie, opierające się na codziennych przekazach, także symbolicznych. Efekty tego typu rozwiązań bywają różne, a ich zakres zazwyczaj ogranicza się do potrzeb danej...

2017-02-27

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

analizy statystyczne, badania kliniczne

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.   Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania...