Artykuły

2017-02-27

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.   Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania...