Artykuły

2018-08-10

Jakie czynniki wpływają na efektywną analizę danych?

badania ankietowe

Skuteczność procesu badawczego wynika z właściwego organizowania badania, co oznacza ich szczegółowe projektowanie oraz uwzględnianie wszelkich trudności, które mogą mieć miejsce w realizowanym projekcie. Podstawą każdego badania, jest...

2018-06-26

Na czym polega praca biostatystyków?

badania kliniczne

Statystyka, jako nauka posiada narzędzia, które pozwalają na jej zastosowanie w rozmaitych dziedzinach. Jedną z takich dziedzin, jest biostatystyka, która w swoim działaniu wykorzystuje zakres wiedzy zarówno z statystyki, jak i biologii. Pozwala...

2018-05-09

Statystyka medyczna

analizy statystyczne

Przede wszystkim zaś statystyka medyczna ma być rozwiązaniem dla złożonych i czasochłonnych procesów, a przy tym ma zadbać o bezpieczeństwo osób objętych badaniem.   Statystyka obecna jest wszędzie Odnosząc się do procesów badawczych...

2018-05-07

Rola analizy statystycznej w procesach badawczych

analizy statystyczne

W nawiązaniu do realizowanych zadań analiza statystyczna pozwala na gromadzenie i interpretowanie informacji oraz zredagowanie odpowiednich rekomendacji przekładających się na konkretne działania i efekty.   Badanie uwzględnia...

2018-03-22

Sposoby na analizy rynku

badania rynku

W przeprowadzanych procesach badawczych bardzo ważne jest właściwe określenie celu badawczego, który będzie przede wszystkim skoncentrowany, a przy tym będzie ambitny, lecz mierzalny i możliwy do osiągnięcia. Wobec realizowanych analiz rynku...

2018-03-14

Jak osiągnąć wysoką jakość badania?

badania kliniczne

Wysokie wymagania stawiane procesom badawczym w dziedzinie rynku medycznego przyczyniły się do stworzenie dedykowanych oprogramowań mających na celu wspierania badań klinicznych (system, clinical trial software). Mówiąc o stworzeniu...

2018-02-27

Innowacyjne sposoby badania satysfakcji pacjentów

badanie opinii

Wykorzystując innowacyjne sposoby ankietyzacji odbiorców usług można w szybki i tani sposób pozyskać dane oraz dokonać ich analizy. I tak na przykład w przypadku badań satysfakcji pacjentów można przeprowadzić ankietę z wykorzystaniem Internetu...

2018-02-22

Wiarygodność badania a postawa badacza

badania rynku

Przeprowadzanie badań zorientowanych na zrozumieniu zachowań występujących w społeczeństwie wymaga wiele czujności oraz doświadczenia. Socjolog (praca, którą on wykonuje) ma za zadanie dostarczyć maksymalnej ilości informacji pozwalających na...

2018-02-16

Analiza statystyczna jako forma wiedzy o społeczeństwie

analizy statystyczne

Przeprowadzając procesy badawcze wśród społeczeństwa można uzyskać wiedzę na temat preferencji, oczekiwań, a także wiedzy na poruszany w badaniu tematy. Dzięki przeprowadzanym analizom statystycznym możliwe staje się zrozumienie zachodzących...

2018-02-06

Obliczenia naukowe a skuteczność procesów badawczych

analizy danych

Przeprowadzanie procesów badawczych związane jest z otrzymaniem wiarygodnych wyników, które można przekuć na praktyczny wymiar przeprowadzanych projektów. Otrzymanie prawidłowych wyników umożliwia podejmowanie właściwych decyzji, a także zwiększa...

2018-02-01

Statystyka jako nauka służąca wzrostowi

analizy statystyczne

Pozyskane informacje w procesach badawczych należy we właściwy sposób zinterpretować, a co za tym idzie należy wykorzystać odpowiednie narzędzia badawcze, które pozwolą na wyciągnięcie konkretnej wiedzy z posiadanych wniosków. W tym celu korzysta...

2017-11-10

Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania

badania rynku, analizy danych

Podejmując wyzwanie założenia swojej działalność należy zwrócić uwagę na istotność analizy rynku. Jest to jeden z elementarnych kroków, który pozwala na zaplanowanie tak swoich działań, aby w krótkim czasie przyniosły one maksymalne korzyści....