Wskazówki, które poprawiają jakość analizy danych

analizy danych

Wskazówki, które poprawiają jakość analizy danych

Podstawą skutecznego procesu badawczego są wiarygodne dane umożliwiające w dalszych etapach badania na pozyskanie rzetelnych rekomendacji, które z powodzeniem zostaną zastosowane w nowych rozwiązaniach. Przeprowadzając analizę danych należy wykazać się dużą czujnością oraz wrażliwością na niepokojąco zmieniające się dane. Tylko badacz, który starannie pracuje z danymi może pochwalić się efektywną pracą.
 

Kilka ważnych uwag dla badaczy

W procesach badawczych warto korzystać z wiedzy i doświadczenia kolegów innych dziedzin. Statystyk może posiadać niewystarczającą wiedzę z zakresu ekologii czy medycyny, a tym samym konsultacje z ekspertami z innych dziedzin okażą się być koniecznością. Jednocześnie warto pamiętać o tym, że:

 • wypróbowane metody nie są złe – nawet wtedy, gdy pojawiły się już nowe metody i narzędzia; dopóki metoda jest poprawna może być z powodzeniem wykorzystywana w procesie badawczym,
 • może okazać się, że nowe metody nie zawsze będą możliwe do zastosowania w toku procesu badawczego, np. gdy prowadzi się wieloletnie badania, w których stosowano jeszcze stare metody – sytuacja to może się odwrócić tzn. stare metody mogą okazać się być niewystarczające do przeprowadzenia badania,
 • rzadko zdarza się tak, iż istnieje tylko jedna poprawna metoda – tym samo warto korzystać w badaniu w rozmaitych rozwiązań.
   

Od czego zależy efektywność badania?

Jeśli przeprowadzony proces badawczy ma okazać się efektywny to należy w pierwszej kolejności zrozumieć cel badania, a następnie przyjęte założenia. To założenia decydują o tym, jaka metoda badawcza zostanie zastosowana, a tym samym w jaki sposób zostaną zaprezentowane wyniki badania. Przede wszystkim zaś badacz powinien wykazać się otwartością na pozyskiwane wyniki oraz umiejętnością zachowania dystansu do przeprowadzanego badania.
 

Wśród innych czynników wspierających efektywność badania, warto wymienić:

 • rzetelne zbieranie danych z zminimalizowaniem ryzyka wpływania na odpowiedzi ankietowanych (np. efekt ankietera),
 • korzystanie z różnych źródeł danych, np. roczników statystycznych, dokumentacja firmy,
 • sumienność badacza w toku obróbki danych, która zminimalizuje ryzyko wystąpienia błędu w zgromadzonych danych,
 • dobranie odpowiedniej metody pozwalającej na wydobycie maksymalnej ilości informacji ze zgromadzonych danych.
   

Najważniejszą częścią badania jest zrozumienie danych

Proces badawczy kończy się wraz z przedstawieniem raportu badania, który odnosi się do całości działań podjętych w trakcie projektu. Analiza danych jako jeden z kluczowych etapów badania powinna być wykonana z odpowiednią starannością, która pozwoli na dokładne zrozumienie pozyskanych informacji oraz postawienie rekomendacji, których zastosowanie będzie przekładało się na konkretne efekty osiągane przez osoby zlecające badanie.

 

Podobne strony

Statystyka do doktoratu
Zobacz
Statystyka jako nauka służąca wzrostowi
Zobacz
Obliczenia naukowe a skuteczność procesów badawczych
Zobacz
Rola analizy statystycznej w procesach badawczych
Zobacz
Jakie czynniki wpływają na efektywną analizę danych?
Zobacz
Zastosowania analizy statystycznej
Zobacz
Dlaczego doktoranci powinni sięgnąć po pomoc statystyczną?
Zobacz
Analizy statystyczne narzędziem pracy każdej firmy
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jakie są wskazówki poprawiające jakość analizy danych?

Wskazówki poprawiające jakość analizy danych obejmują wykazanie się dużą czujnością oraz wrażliwością na niepokojąco zmieniające się dane. Ponadto, badacz powinien korzystać z wiedzy i doświadczenia kolegów z innych dziedzin oraz wypróbowanych metod. Rzetelne zbieranie danych zminimalizowaniem ryzyka wpływania na odpowiedzi ankietowanych, korzystanie z różnych źródeł danych oraz sumienność badacza w toku obróbki danych to również ważne czynniki poprawiające jakość analizy danych.

Dlaczego warto korzystać z wiedzy i doświadczenia kolegów z innych dziedzin?

Statystyk może posiadać niewystarczającą wiedzę z zakresu innych dziedzin, takich jak ekologia czy medycyna. Konsultacje z ekspertami z innych dziedzin są więc konieczne, aby uzyskać pełny obraz i zastosować właściwe metody badawcze.

Co wpływa na efektywność badania?

Efektywność badania zależy przede wszystkim od zrozumienia celu badania oraz przyjętych założeń, które decydują o metodzie badawczej i sposobie prezentacji wyników. Rzetelne zbieranie danych, korzystanie z różnych źródeł danych, sumienność badacza w obróbce danych oraz wybór odpowiedniej metody pozwalającej na wydobycie maksymalnej ilości informacji ze zgromadzonych danych również wpływają na efektywność badania.

Jakie są ważne czynniki w zrozumieniu danych?

Ważnymi czynnikami w zrozumieniu danych są dokładne przeprowadzenie analizy danych oraz wydobycie maksymalnej ilości informacji ze zgromadzonych danych. Badacz powinien również wykazać się otwartością na pozyskiwane wyniki oraz umiejętnością zachowania dystansu do przeprowadzanego badania.