Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

analizy statystyczne

Metoda trendu pełzającego i wag harmonicznych

Podobnie jak metoda wyrównania wykładniczego, tego typu metody analizy statystycznej stosowane są w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.

 

Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania k < n szacuje się na podstawie kolejnych fragmentów szeregu:

 

y1..yk, y2..y(k-1), ......, y(n-(k+1))... yn,

parametry liniowej funkcji trendu.

 

Niech będą to funkcje:

f1(t)=a1+b1*t dla 1
f2(t)=a2+b2*t 2
...................................................
fn(t)=an+bn*t dla n-k < t 

 

Dla dowolnego t(1

fj(t)=aj+bj

 

Są to mianowicie proste dla których:

d(t) < j < g(t)

 

Gdzie:

d(t)= 1 dla t= 1...k t-k+1 dla
g(t)= t  dla t = 1...n-k n-k+1 dla t=n-k+2... n 

Metoda ta dobrze nadaje się do prognozowania bezrobocia ponieważ badana cecha charakteryzuje się różnokierunkowymi nieregularnymi wahaniami.

Skorzystaj z pomocy statystycznej specjalistów!

Podobne strony

Statystyka jako nauka służąca wzrostowi
Zobacz
Analizy statystyczne a fizyka kwantowa
Zobacz
Szkolenia statystyka
Zobacz
Pomoc statystyczna
Zobacz
Przygotowanie danych do analizy statystycznej jest bardziej czasochłonna niż statystyka
Zobacz
Analiza danych - Doktorat
Zobacz
Statystyka - robota dla robota?
Zobacz
Analizy statystyczne
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Kiedy stosuje się metodę trendu pełzającego i wag harmonicznych?

Metody te stosuje się w przypadku, gdy badana zmienna ulega nagłym zmianom.

Jak szacuje się parametry liniowej funkcji trendu w metodzie trendu pełzającego i wag harmonicznych?

Dla danego szeregu czasowego y1,y2,..,yn oraz arbitralnie ustalonej stałej wygładzania k < n szacuje się na podstawie kolejnych fragmentów szeregu parametry liniowej funkcji trendu.