W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?

analizy statystyczne

W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?

Statystyka kojarzy się przede wszystkim z szeregiem obliczeń i analiz. Rozwiązanie to znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach życia, głównie w zakresie nauk empirycznych. Warto wiedzieć, że narzędzie to jest stosowane także w medycynie.

 

Testy statystyczne

 

Statystyka medyczna znajduje zastosowanie zarówno na płaszczyźnie klinicznej, jak i stricte naukowej. Są to przede wszystkim testy statystyczne, których celem jest wskazanie częstotliwości występowania konkretnego zjawiska oraz efekty, jakie można uzyskać stosując konkretne rozwiązania.

 

Statystyka w medycynie jest stosowana m.in. podczas analizy działania stosowanych w przypadku pacjentów rozwiązań medycznych, badań eksperymentalnych, prowadzonych także na zwierzętach, danych otrzymanych z ministerstwa lub zbiorów zewnętrznych baz danych.

 

Statystyka w badaniach medycznych

 

W medycynie statystyka znajduje zastosowanie przede wszystkim w zakresie badań klinicznych, badań promujących leki, metod leczenia, a także wykonywania analiz na potrzeby medycyny. W zależności od charakteru badań, podejmowane działania mogą być mniej lub bardziej rozbudowane.

 

Warto pamiętać, że w statystyce medycznej istnieją mniej lub bardziej rozbudowane metody analityczne, wybór konkretnego narzędzia zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb zleceniodawcy – inny charakter ma testowanie preparatów medycznych, które mają postać eksperymentalną, a inny analiza skuteczności istniejących medykamentów. Statystykę analityczną można również stosować w przypadku analizy wyników w zakresie porównywania skuteczności co najmniej dwóch metod leczniczych lub medykamentów.

 

Statystyka medyczna jako element prac naukowych

 

Wiele prac naukowych z zakresu medycyny, farmacji i psychologii, opiera się na badaniach statystycznych. Statystyka do prac naukowych obejmuje przede wszystkim analizę wyników uzyskiwanych za pomocą doświadczeń, jak również ankiet. Głównym celem podejmowanych działań jest rzetelna i wiarygodna weryfikacja ewentualnych hipotez tudzież weryfikacja bardziej złożonego twierdzenia.

 

Analiza statystyczna znajduje zastosowanie zarówno na płaszczyźnie prac magisterskich, jak również naukowych, stanowiących dokumentację realizowanych działań badawczych w konkretnej dziedzinie.

 

Dzięki wykorzystaniu statystyki do prac naukowych można otrzymać rzetelne i wiarygodne wyniki, które zobrazują częstotliwość występowania konkretnego zjawiska w grupie badawczej. Działania statystyczne najlepiej wprowadzić już na początku badań – pozwoli to zminimalizować ilość czasu niezbędnego do wykonania konkretnego zadania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków merytorycznych.

Podobne strony

Analizy statystyczne dla branży medycznej
Zobacz
Statystyka medyczna
Zobacz
Jak osiągnąć wysoką jakość badania?
Zobacz
Na czym polega praca biostatystyków?
Zobacz
O analizie danych medycznych słów kilka
Zobacz
eCRF - skuteczny monitoring badań klinicznych i obserwacyjnych
Zobacz
Szkolenia statystyka
Zobacz
Kompleksowy serwis CRO
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?

Statystyka medyczna znajduje zastosowanie w wielu obszarach, takich jak badań klinicznych, badań promujących leki, metod leczenia oraz analiz na potrzeby medycyny.

Czy statystyka jest ważna w badaniach naukowych z zakresu medycyny?

Tak, statystyka jest bardzo ważna w badaniach naukowych z zakresu medycyny, farmacji i psychologii. Analiza statystyczna pozwala na rzetelną i wiarygodną weryfikację hipotez i twierdzeń.

Jakie są zalety wykorzystania statystyki do prac naukowych?

Wykorzystanie statystyki do prac naukowych pozwala na uzyskanie rzetelnych i wiarygodnych wyników, które zobrazują częstotliwość występowania konkretnych zjawisk w grupie badawczej. Działania statystyczne najlepiej wprowadzić już na początku badań – pozwoli to zminimalizować ilość czasu niezbędnego do wykonania konkretnego zadania i wyciągnięcia odpowiednich wniosków merytorycznych.