Rola analizy statystycznej w procesach badawczych

analizy statystyczne

Rola analizy statystycznej w procesach badawczych

W nawiązaniu do realizowanych zadań analiza statystyczna pozwala na gromadzenie i interpretowanie informacji oraz zredagowanie odpowiednich rekomendacji przekładających się na konkretne działania i efekty.

 

Badanie uwzględnia różnorodność

Zbiorowość, która zostaje poddana badaniu posiada wyróżniające ją cechy statystyczne. Są one skorelowane z wybranym celem badawczym, więc ze zjawiskiem, które podlega badaniu. Cechy te można podzielić ze względu na ich charakter, i tak wyróżniamy:

  • cechy jakościowe – są to wszystkie te informacje o danej jednostce, których nie da się zmierzyć;
  • cechy ilościowe – należą do nich wszystkie te cechy, które można przedstawiać z wykorzystaniem jednostek miary.

 

 Co się dzieje z zebranymi danymi?

Zebrane dane w realizowanym procesie podlegają kodowaniu. Działanie to polega na przeniesieniu danych znajdujących się m.in. w kwestionariuszy ankiety do pamięci komputera. Skraca to w znacznym stopniu czas, który potrzebny jest na realizację analizy statystycznej. Sposób kodowania uzależniony jest od typy pytań zawartych w narzędziu. I tak wyróżnia się pytania:

  • otwarte i zamknięte;
  • przynależące do metryczki;
  • filtrujące.

Przy czym pytania filtrujące mają za zadanie sprawdzić czy osoba zaproszona do badania spełnia wymagania, które stawiane są przed jednostkami. Pozwalają one na automatyczne odrzucenie tych osób, które owych wymagań nie spełniają.

 

Narzędzia dbają o porządek procesu

Warto tym samym powiedzieć, iż pierwszym krokiem jest kontrola danych, a następnie:

  1. kodowanie danych;
  2. analiza statystyczna;
  3. interpretacja wyników.

Kolejność ta pozwala na uporządkowanie zgromadzonych danych i umożliwia uniknięcie stawiania niepoprawnych wniosków, które oparte byłyby jedynie na intuicji badacza. Jednocześnie warto wziąć pod uwagę, że dzięki zachowaniu odpowiedniej kolejności możliwym jest wydobywanie maksymalnej ilości informacji ze zgromadzonych danych.

 

Wnioski powinny być użyteczne

Tym samym o przeprowadzanych procesach badawczych można powiedzieć, iż są wieloetapowymi zadaniami, które dążą do uporządkowania, a następnie zrozumienia tychże danych. Jednocześnie warto zaznaczyć, że poprawna analiza statystyczna daje szansę na konstruowanie użytecznych wniosków oraz rekomendacji.

Podobne strony

Statystyka jako nauka służąca wzrostowi
Zobacz
Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm
Zobacz
Analizy statystyczne a fizyka kwantowa
Zobacz
Analiza danych - Doktorat
Zobacz
Opracowania statystyczne
Zobacz
Szkolenia z zakresu statystyki
Zobacz
Obliczenia naukowe a skuteczność procesów badawczych
Zobacz
Jakie czynniki wpływają na efektywną analizę danych?
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W jakim celu stosuje się analizę statystyczną w procesach badawczych?

Analiza statystyczna pozwala na gromadzenie i interpretowanie informacji oraz na redagowanie odpowiednich rekomendacji przekładających się na konkretne działania i efekty.

Jakie cechy statystyczne można wyróżnić w badanej zbiorowości?

Wyróżniamy cechy jakościowe oraz cechy ilościowe.

Co to jest kodowanie danych w procesie badawczym?

Kodowanie danych polega na przeniesieniu danych z różnych źródeł, takich jak kwestionariusze ankiety, do pamięci komputera w celu przyspieszenia analizy statystycznej.

Jakie pytania można wyróżnić w procesie badawczym?

Wyróżnia się pytania otwarte i zamknięte, przynależące do metryczki oraz filtrujące.

W jakiej kolejności powinny być przeprowadzane procesy badawcze?

Pierwszym krokiem jest kontrola danych, a następnie kodowanie danych, analiza statystyczna i interpretacja wyników.

Jaki jest cel przeprowadzanych procesów badawczych?

Celem przeprowadzanych procesów badawczych jest uporządkowanie i zrozumienie danych oraz konstruowanie użytecznych wniosków i rekomendacji.