Na czym polega praca biostatystyków?

badania kliniczne

Na czym polega praca biostatystyków?

Statystyka, jako nauka posiada narzędzia, które pozwalają na jej zastosowanie w rozmaitych dziedzinach. Jedną z takich dziedzin, jest biostatystyka, która w swoim działaniu wykorzystuje zakres wiedzy zarówno z statystyki, jak i biologii. Pozwala to na zaadoptowanie metod statystycznych na rzecz procesów, które przeprowadzane są w obrębie medycyny. Ogólnie rzecz ujmując ta gałąź statystyki odnosi się do wszystkich żywych istot.

 

Czym zajmują się biostatystycy?

Biostatystycy zajmują się analizą danych, które zostały zgromadzone w trakcie badań medycznych, a ich celem jest:

 • sformułowanie ostatecznych wniosków;
 • sporządzenie prognoz;
 • realizowanie pogłębiających badań naukowych z uwzględnieniem współpracy z innymi specjalistami.

Przeprowadzając jakiekolwiek badanie, warto zwrócić uwagę na obecność osoby, która będzie odpowiedzialna za monitorowanie przebiegu badania oraz przebadać jej wpływ na osiągane wyniki.

 

To powinieneś wiedzieć o pracy biostatystyków

Jako, że realizacji procesów badawczych zorientowanych na dziedzinę medycyny, wymaga specjalistycznej wiedzy, biostatystycy korzystają z możliwości współpracowania z naukowcami z innych dziedzin nauki. Pozwala im to nie tylko na lepsze zrozumienie pozyskanych danych, ale przede wszystkim współpraca taka daje im szansę na przedstawienie prawdziwych wniosków, które mogą przyczynić się do postępu w nauce.  Ponadto o pracy biostatystyków warto wiedzieć, że:

 • korzystają z zasobów matematyki i statystyki w celu rozwiązania problemów naukowych;
 • pomagają w opracowaniu technik statystycznych;
 • z wykorzystaniem swojej wiedzy projektują badania oraz analizują dane;
 • wskazują na czynniki, które wpłynęły na pojawienie się danego zdarzenia;
 • określają stopień ryzyka w związku z możliwością zastosowania danego rozwiązania;
 • nie dotyczą jedynie zdrowia ludzi, ale także orientują się na takie tematy, jak środowisko i zwierzęta.

 

Zakres zastosowania pracy biostatystyków

Jako nauka wiedzy biostatystyka wyróżnia się szerokim zakresem zastosowania, a przy tym, jest to dziedzina, która ciągle podlega rozwojowi. Z powodzeniem wykorzystuje się ją w:

 • epidemiologii;
 • badaniach usług zdrowotnych;
 • projektowaniu oraz analizie badań klinicznych w medycynie;
 • przewidywaniu zmian w ekosystemach;
 • biologii systemowej oraz obliczeniowej;
 • bioinformatyce.

Ponadto nauka ta znalazła także zastosowanie w  badaniach obserwacyjnych, gdzie biostatystycy koncentrują się np. na przebadaniu wpływu leków na poprawę zdrowia, a zastosowane przez nich metody pozwalają na przedstawienie prawdziwych wyników.

Podobne strony

Jakie są korzyści przeniesienia badań klinicznych do świata cyfrowego?
Zobacz
Analizy statystyczne dla branży medycznej
Zobacz
Statystyka medyczna
Zobacz
W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?
Zobacz
Jak osiągnąć wysoką jakość badania?
Zobacz
Statystyka jako nauka służąca wzrostowi
Zobacz
Analizy statystyczne i ich znaczenie dla firm
Zobacz
Analizy statystyczne a fizyka kwantowa
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym zajmują się biostatystycy?

Biostatystycy zajmują się analizą danych medycznych oraz projektowaniem i analizą badań klinicznych. Współpracują z naukowcami z innych dziedzin nauki w celu lepszego zrozumienia danych i sformułowania prawdziwych wniosków.

Co powinniśmy wiedzieć o pracy biostatystyków?

Biostatystycy korzystają z zasobów matematyki i statystyki, pomagają w opracowaniu technik statystycznych, projektują badania oraz analizują dane. Określają czynniki, które wpłynęły na pojawienie się danego zdarzenia, a także wskazują na stopień ryzyka związanego z możliwością zastosowania danego rozwiązania.

Gdzie znajduje zastosowanie praca biostatystyków?

Biostatystyka znajduje zastosowanie w dziedzinach takich jak epidemiologia, badania usług zdrowotnych, projektowanie i analiza badań klinicznych w medycynie, przewidywanie zmian w ekosystemach, biologia systemowa i obliczeniowa oraz bioinformatyka.

Jakie korzyści wynikają z pracy biostatystyków?

Praca biostatystyków pozwala na lepsze zrozumienie pozyskanych danych, co z kolei przyczynia się do postępu w nauce i medycynie. Ponadto, dzięki ich pracy, możliwe jest przedstawienie prawdziwych wniosków, co ma kluczowe znaczenie dla skutecznego leczenia chorób i zapobiegania epidemii.

Jakie kwalifikacje wymaga praca biostatystyków?

Aby pracować jako biostatystyk, należy posiadać wykształcenie wyższe z zakresu statystyki, matematyki lub nauk medycznych, a także dobre umiejętności analityczne, matematyczne i komunikacyjne.