Konstruowanie badania ankietowego

badania ankietowe

Konstruowanie badania ankietowego

Badanie ankietowe jest metodą zbierania informacji poprzez przygotowany wcześniej kwestionariusz. By uzyskać miarodajne wyniki niezbędne jest m.in. to, by był on przygotowany zgodnie z metodologią, w prawidłowy sposób. Współcześnie poradzą sobie z tym jednak nawet laicy, którzy przy korzystaniu z gotowych rozwiązań są w stanie uniknąć wielu typowych błędów. Jak więc skonstruować dobre badanie ankietowe?

 

Pamiętaj o celu badania ankietowego

 

Sposób konstrukcji badania ankietowego to pochodna tego, jaki jest cel jego przeprowadzenia. Musi być on bardzo dokładnie sprecyzowany, zanim przystąpi się do jakichkolwiek, dalszych prac. Co może być celem badania ankietowego?

 

  • Uzyskanie informacji na temat znajomości wizerunku marki wśród klientów.
  • Dowiedzenie się, ile za dany produkt są w stanie zapłacić klienci.
  • Ustalenie, jak podczas zakupów konkretnej kategorii produktów zachowują się nabywcy i co nimi kieruje.
  • Określenie, czy planowana koncepcja produktu jest zgodna z założeniami, czyli jak jest on odbierany wśród respondentów.

 

Planuj od ogółu do szczegółu

 

Podczas konstruowania kwestionariusza do badania ankietowego trzeba zadbać o to, aby pytania zostały podane w odpowiedniej formie. Bardzo dobrą praktyką jest najpierw zadawanie bardziej ogólnych pytań, a dopiero potem skupianie się na szczegółach.

 

Trzeba też zadbać o logikę ułożenia kwestionariusza do badania ankietowego tak, by opracowywać kolejne bloki tematyczne, bez mieszania różnych działów tematycznych. Właśnie dlatego zaleca się, aby najpierw zaprojektować kwestionariusz, a dopiero potem tworzyć pytania.

 

Zadbaj o odpowiedni język

 

Badanie ankietowe musi być dopasowane do respondentów również pod względem językowym. Zdecydowanie zalecana jest prostota przy stawianiu pytań, przy jednoczesnym przywiązywaniu wagi do tego, by były one precyzyjne.

 

Zaleca się też unikania terminologii branżowej, jeśli badanie ankietowe kierowane jest do laików w danej dziedzinie. Zapomina o tym wielu ekspertów, którzy poprzez używanie skomplikowanych pojęć starają się zbudować swój profesjonalny wizerunek. Oczywiście często takich pojęć nie da się uniknąć, warto jednak je ograniczać.

 

Dobrze wykonane badanie ankietowe to badanie, które zostało zaprojektowane. Na szczęście twórcy nie muszą obawiać się poważnych błędów, gdyż w przypadku platformy Badanie Opinii, po ukończeniu ankieta zostaje najpierw skierowana do administratorów. Ich zadaniem jest sprawdzenie konstrukcji badania ankietowego i wskazanie na ewentualne niespójności, zanim trafi ono do respondentów.

Podobne strony

Ankiety online, czyli jak pozyskać nowych klientów
Zobacz
Dlaczego powinieneś używać ankiet online w strategii marketingowej w mediach społecznościowych?
Zobacz
Jak wykorzystać ankietę CAWI do tworzenia treści, które Twoi klienci faktycznie chcą czytać?
Zobacz
Badania satysfakcji klienta – co należy wiedzieć?
Zobacz
Innowacyjne sposoby badania satysfakcji pacjentów
Zobacz
3 wskazówki, które zmienią ankiety online
Zobacz
Badanie satysfakcji klienta – o co warto zapytać?
Zobacz
Dlaczego warto inwestować w wysokiej jakości ankiety na temat opinii klientów?
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest badanie ankietowe?

Badanie ankietowe to metoda zbierania informacji poprzez przygotowany wcześniej kwestionariusz.

Jakie są cele badania ankietowego?

Cele badania ankietowego mogą obejmować uzyskanie informacji na temat znajomości wizerunku marki wśród klientów, dowiedzenie się, ile za dany produkt są w stanie zapłacić klienci, ustalenie, jak podczas zakupów konkretnej kategorii produktów zachowują się nabywcy i co nimi kieruje oraz określenie, czy planowana koncepcja produktu jest zgodna z założeniami, czyli jak jest on odbierany wśród respondentów.

Jakie pytania powinny zostać zadane w badaniu ankietowym?

Pytania powinny być zadawane w odpowiedniej formie i najpierw powinny dotyczyć bardziej ogólnych tematów, a dopiero potem szczegółów. Należy też unikać mieszania różnych dziedzin tematycznych i zadbać o logikę ułożenia kwestionariusza.

Dlaczego ważne jest dopasowanie badania ankietowego do respondentów pod względem językowym?

Dopasowanie badania ankietowego do respondentów pod względem językowym zapewnia prostotę pytań, jednocześnie dbając o to, by były one precyzyjne. Należy unikać terminologii branżowej, jeśli badanie ankietowe kierowane jest do laików w danej dziedzinie.