Jak osiągnąć wysoką jakość badania?

badania kliniczne

Jak osiągnąć wysoką jakość badania?

Wysokie wymagania stawiane procesom badawczym w dziedzinie rynku medycznego przyczyniły się do stworzenie dedykowanych oprogramowań mających na celu wspierania badań klinicznych (system, clinical trial software). Mówiąc o stworzeniu specjalistycznych systemów należy wspomnieć o ich wysokiej funkcjonalności oraz zaletach, które wpływają na jakość przeprowadzanych działań.

 

Oprogramowanie ułatwiające badanie

Systemy wykorzystywane w procesach badawczych nie tylko mają za zadanie ułatwić proces analizy pozyskanych danych, ale także zapewnić bezpieczeństwo i kompletność wprowadzanych informacji. Oprogramowanie wykorzystywane w badaniach klinicznych, system, clinical trial software, skupiają się na:

 • ułatwieniu pozyskiwaniu danych;
 • kontrolowaniu zmian dokonywanych w wpisach;
 • logicznym procesie gromadzenia danych;
 • ułatwieniu analizy danych.

 

Zrozumieć badane zjawisko

Bardzo ważne jest, aby w procesach badawczych zwracać uwagę na jakość pozyskiwanych danych. Stąd system eCRF ma takie możliwości jak:

 • wprowadzanie tylko kompletnych wpisów;
 • wykorzystanie mechanizmów zapytań do wpisów;
 • automatyczne tworzenie kopii zapasowych;
 • wprowadzanie zmian;
 • kontrola wprowadzanych informacji do systemu.

Wszystko to pozwala na traktowanie elektronicznych kart obserwacji klinicznej jako narzędzia, które może posłużyć na różnym etapie procesu badawczego i przyczynić się do pozyskiwania wiarygodnych wyników. Poprzez to możliwe stanie się zrozumienie badanego zjawiska z uwzględnieniem wielości aspektów badania.

 

Cel badania można osiągnąć

Zastosowanie właściwego oprogramowania wspierającego badania kliniczne (system, clinical trial software), które wyposażone jest w odpowiednie cechy oraz funkcje umożliwia zwiększanie jakości osiąganych wyników. Staje się to możliwe, gdyż:

 • pozyskane dane są kompletne;
 • dane pozyskiwane są w sposób kompletny;
 • pozyskane dane są odpowiednią na wymogi badania.

Właściwie zebrane dane pozwalają na wykorzystanie pozyskanych informacji, a tym samym osiągnięciu celów, dla których badanie to zostało przeprowadzone.

 

Sposób na wydobywanie informacji

Zaplanowanie badania jest rzeczą podstawową. Kolejnym krokiem jest umiejętne wykorzystanie narzędzi badawczych, a w tym innowacyjnych oprogramowań (system, clinical trial software) takich jak na przykład zastosowanych w eCRF. Dzięki specyficznym cechom oraz funkcją systemy takie pozwalają na profesjonalne wykonywanie zadań oraz wydobywanie maksymalnej ilości informacji.

Podobne strony

Statystyka medyczna
Zobacz
eCRF - skuteczny monitoring badań klinicznych i obserwacyjnych
Zobacz
Kompleksowy serwis CRO
Zobacz
Jakie są korzyści przeniesienia badań klinicznych do świata cyfrowego?
Zobacz
Analizy statystyczne dla branży medycznej
Zobacz
W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?
Zobacz
Na czym polega praca biostatystyków?
Zobacz
Szkolenia statystyka
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co można zrobić, aby osiągnąć wysoką jakość badania?

Aby osiągnąć wysoką jakość badania, należy korzystać z dedykowanych oprogramowań, które mają na celu wspieranie badań klinicznych, takich jak system, clinical trial software. Systemy te posiadają wysoką funkcjonalność oraz zalety, które wpływają na jakość przeprowadzanych działań.

Jakie są zalety oprogramowania wykorzystywanego w procesach badawczych?

Oprogramowanie wykorzystywane w badaniach klinicznych, takie jak system, clinical trial software, ułatwia pozyskiwanie danych, kontroluje zmiany dokonywane w wpisach, zapewnia logiczny proces gromadzenia danych oraz ułatwia analizę danych. Dzięki temu możliwe staje się traktowanie elektronicznych kart obserwacji klinicznej jako narzędzia, które może posłużyć na różnym etapie procesu badawczego i przyczynić się do pozyskiwania wiarygodnych wyników.

Jakie są możliwości systemu eCRF?

System eCRF umożliwia wprowadzanie tylko kompletnych wpisów, wykorzystanie mechanizmów zapytań do wpisów, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wprowadzanie zmian oraz kontrolę wprowadzanych informacji do systemu. Dzięki tym możliwościom elektroniczne karty obserwacji klinicznej mogą służyć jako narzędzie, które przyczyni się do pozyskiwania wiarygodnych wyników.