O analizie danych medycznych słów kilka

analizy danych

O analizie danych medycznych słów kilka

Statystyka medyczna jest już od kilku dekad rozpoznawana jako osobna gałąź statystyki, w obrębie której wykształciły się ponadto kolejne poddziedziny, wyspecjalizowane w rozwiązywaniu problemów biznesu oraz nauki. Podstawowym jej zastosowaniem jest wsparcie medycyny o matematyczne narzędzia, służące badaniu zbioru danych i wysuwaniu z ich analizy właściwych wniosków.

 

Statystyka farmaceutyczna

 

Przykładem wykorzystania statystyki w służbie medycyny może być tzw. statystyka farmaceutyczna. Zajmuje się ona wykorzystaniem tej dziedziny matematyki do opracowywania leków i ich późniejszego wytwarzania. Dzięki niej wprowadzane na rynek farmaceutyki są rzetelnie przetestowane, posiadają udowodnione działanie na znacznej grupie osób, a także solidnie udokumentowane ewentualne skutki uboczne.

 

Epidemiologia

 

Epidemiologia to jedna z największych gałęzi statystyki medycznej. Odpowiada za analizę danych medycznych członków całych populacji i interpretację otrzymanych rezultatów: wyszukiwanie zależności, przyczyn i skutków związanych ze zdrowiem i chorobami. Dzięki temu udało się dobrze poznać wiele procesów z nimi związanych (na przykład schematy rozprzestrzeniania się różnego rodzaju chorób) i efektywnie przyczynić się do poprawy ogólnego poziomu zdrowia.

 

Precyzja obliczeń i błędy

 

Statystyka (nie tylko w obrębie epidemiologii lub nawet całej dziedziny statystyki medycznej) obarczona jest stosunkowo dużym ryzykiem popełnienia błędów na różnych etapach obliczeń i wnioskowania z otrzymanych rezultatów. Jednocześnie pomyłki te mogą przynieść bardzo przykre i daleko idące konsekwencje - szczególnie na polu medycznym, gdzie od prawidłowego przeprowadzenia analizy danych może zależeć nie tylko czyjeś zdrowie, ale i życie.

 

Dlatego też warto wspomnieć o dwóch podstawowych błędach, popełnianych podczas wykonywania takich opracowań jak analiza danych medycznych:

 

  • niepoprawnie dobrany materiał źródłowy, nie będący reprezentatywnym dla całej populacji, którą chcemy zbadać
  • niepoprawnie przeprowadzana interpretacja otrzymanych wyników

 

Zlecanie analiz statystycznych

 

Sposobem na uniknięcie popełnienia jakichkolwiek błędów i otrzymanie profesjonalnej analizy danych medycznych na najwyższym poziomie jest powierzenie jej wykonania zewnętrznej firmie, wyspecjalizowanej w tej dziedzinie. Obecnie funkcjonuje wiele przedsiębiorstw świadczących usługi związane z analizą statystyczną. Mogą to być jedynie zwyczajne konsultacje statystyczne związane z istniejącym projektem, ale też kompleksowe realizacje całego procesu analizy i interpretacji wyników.

Podobne strony

Analizy statystyczne dla branży medycznej
Zobacz
Statystyka medyczna
Zobacz
W jakich obszarach medycyny znajduje zastosowanie statystyka?
Zobacz
Analizy statystyczne a fizyka kwantowa
Zobacz
Analiza danych rynkowych - planuj przyszłe działania
Zobacz
Obliczenia naukowe a skuteczność procesów badawczych
Zobacz
Analiza danych
Zobacz
Szkolenia z zakresu statystyki
Zobacz
Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Co to jest statystyka medyczna?

Statystyka medyczna to osobna gałąź statystyki, która służy wsparciu medycyny matematycznymi narzędziami do badania zbioru danych i wysuwania wniosków z ich analizy.

Jakie błędy są popełniane w analizie danych medycznych?

W analizie danych medycznych mogą wystąpić błędy związane z niepoprawnie dobranym materiałem źródłowym, który nie jest reprezentatywny dla całej populacji oraz z niepoprawnie przeprowadzoną interpretacją otrzymanych wyników.

Jak można uniknąć popełnienia błędów w analizie danych medycznych?

Aby uniknąć popełnienia błędów w analizie danych medycznych, warto powierzyć jej wykonanie zewnętrznej firmie, wyspecjalizowanej w tej dziedzinie. Obecnie wiele przedsiębiorstw oferuje usługi związane z analizą statystyczną, od konsultacji po kompleksowe realizacje procesu analizy i interpretacji wyników.