Analiza danych - Doktorat

Pomagamy zrealizować Twoje marzenia o doktoracie

Zmagasz się z analizą danych (analizą statystyczną) swoich badań? Jesteś we właściwym mejscu!

 

Analiza danych statystycznych | Statysta | SPSS | R | R

Większość rodzajów danych zbieranych do celów badawczych wymaga analizy danych statystycznych. Nie wszyscy są ekspertami w dziedzinie statystycznej analizy danych. Możesz na nas liczyć przy analizie danych. Nasi konsultanci statystyczni starają się przedstawić Państwu dokładne wyniki za pośrednictwem naszych usług analizy danych.

Możesz nam powiedzieć, abyś użył konkretnych narzędzi statystycznych w celu uzyskania wyników. Jeśli nie jesteś pewien, które narzędzia statystyczne mają być użyte, wybierzemy odpowiednie narzędzia, takie jak ANOVA, Coreracja, Regresja, Testy, SEM, Multivariate, etc.  Należy jednak pamiętać, że nie modyfikujemy danych, aby uzyskać pożądany wynik.

Możemy również zinterpretować wyniki i w razie potrzeby zapisać je w formie rozdziału.

Po przesłaniu raportu, upewniamy się również, że rozumiesz techniki analityczne wykorzystywane do uzyskania wyników.

 

Analiza statystyczna

Pomagamy analizować zebrane dane, przedstawiamy wyniki w atrakcyjnym formacie z wykorzystaniem tabel i liczb oraz pomagamy zrozumieć, jak interpretować wyniki.

 

 

Przygotowanie kwestionariusza

Kwestionariusze odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych jako sposób zbierania danych od dużej liczby odbiorców, podczas gdy harmonogram wywiadów pomaga w uzyskaniu dogłębnego zrozumienia pytania badawczego.

 

 

Projektowanie badań naukowych

Niewłaściwie zdefiniowany projekt badawczy może utrudnić Państwa wysiłki na rzecz rozwiązania problemu badawczego i uzyskania wymiernych wyników. Istotnym krokiem w prowadzeniu badań jest sfinalizowanie projektu badawczego.

 

 

Badanie pilotażowe

Przed przeprowadzeniem pełnoprawnej próby badawczej należy rozważyć wdrożenie badania pilotażowego. Pierwsze pytanie, jakie można zadać, brzmi: "Czym jest badanie pilotażowe?

 

 

Interpretacja wyników

Analiza statystyczna daje badaczowi bogactwo liczb i danych, ale liczby muszą mieć pewne znaczenie, aby były użyteczne.

 

 

Analiza jakościowa

Analiza jakościowa to badanie, w którym nie wykorzystuje się danych empirycznych ani liczb. Nie wszyscy badacze decydują się na wykorzystanie analizy danych ilościowych w swoich badaniach.

 

 

Analiza ilościowa

Niewyrafinowane dane, które są gromadzone za pomocą Twojego instrumentu badawczego, są analizowane i interpretowane w celu zapewnienia Ci znaczących spostrzeżeń, które pomogą Ci w nauce.

 

 

Badania metodami mieszanymi

Badania metodami mieszanymi obejmują połączenie jakościowych i ilościowych technik metodologicznych w celu gromadzenia, analizy i interpretacji danych.

 

 

Jak wybrać temat i streszczenie

Wybór odpowiedniego tematu dla Twojego projektu badawczego może być jednym z najbardziej zniechęcających zadań, ponieważ Twój temat badawczy musi być unikalny i odpowiedni dla Twoich zainteresowań badawczych. Następnie przychodzi Twoja propozycja napisania lub streszczenia.

 

Poradnik doktorski i magisterski

Oferujemi pakiet usług związanych z pracą dyplomową, od finalizacji wyboru tematu do pomocy w dopracowaniu ukończonej pracy dyplomowej.

 

 Edycja materiałów referencyjnych

Dokładne odniesienia i cytaty są niezbędne dla powodzenia każdej pracy naukowej. Zawsze ważne jest, aby docenić autorów, na których się powołujesz w swojej pracy lub dokumencie.

 

 Formatowanie pracy dyplomowej

Niezależnie od tego, czy jest to krótka rozprawa doktorska, skomplikowane badania naukowe, czy też obszerne prace literackie pełne cytatów i referencji, pomożemy sformatować ją efektywnie i dokładnie.

 Warsztaty i szkolenia statystyczne

Warsztaty, które pomogą przezwyciężyć strach przed statystykami, nauczyć się podstawowych narzędzi i poczuć się pewnie, analizując własne dane. Żaden trudny do zrozumienia żargon! Prosty język dla każdego, kto rozumie i stosuje nauczane techniki.